Luyện nghe Topik 47 – Phần Nghe | 27~28

Tiếp chủ đề dịch bài nghe TOPIK để thuận tiện cho các bạn đang ôn thi TOPIK có thể thuận tiện tra cứu và ôn tập. Nếu bạn chưa có đề và đáp án các đề Topik cũ thì vào tải đề Topik để tải các đề TOPIK cũ nhé.

TOPIK 한국어능력시험

“Nếu bạn dùng điện thoại để xem hãy bấm vào chữ [Listen in browser]” “Phía bên dưới để bắt đầu nghe” và làm bài!

※ [27~28]다음을 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

27.여자가 남자에게 말하는 의도를 고르십시오.

① 기부에 동참한 것에 감사하려고

② 가족의 소중함을 일깨워 주려고

③ 신발 구매의 의미를 알려 주려고

④ 자부심을 높이는 방법에 대해 조언하려고

28.들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

① 이 신발 한 켤레를 사면 한 켤레를 더 준다.

② 이 신발을 가난한 아이들에게 싸게 판매한다.

③ 여자는 남자에게 이 신발을 선물한 적이 있다.

④ 여자는 신문을 통해서 이 신발에 대해 알게 되었다.

_______ Dịch & Đáp án_______

(27-28) Nghe kỹ và trả lời câu hỏi [mỗi câu 2 điểm]

남자: 웬 신발을 이렇게 많이 샀어?

여자: 어제 신문에서 읽었는데 이 회사는 신발이 한 켤레 팔릴 때마다 가난한 아이에게 신발 한 켤레씩을 기부한대. 의도도 좋고 신발도 예뻐서 가족들 거까지 샀어.

남자: 겨우 신발 한 켤레 준다고 아이들의 삶이 얼마나 달라지겠어.

여자: 물론 신발이 가난을 해결해 주지는 못하지. 그런데 이 신발은 살면서 처음으로 갖는 자신만의 물건이래. 그래서 새 신발을 갖게 된 아이 들은 스스로에 대한 자부심이 높아지게 되는 거지. 작은 사건을 계기로 인생이 바뀌는 사람들이 있잖아. 이 신발이 아이들에게는 그런 사건이 될 수도 있다는 거야. 어때? 멋지지 않아?

**/ Từ vựng trong bài:

1.켤레: đôi

2.팔리다: được bán ra

3.기부하다: Quyên góp, tặng cho

4.달라지다: Thay đổi, trở nên khác

5.가난: sự khó khăn

6.갖다: có, sở hữu (=가지다)

7.자신만: Chỉ chính bản thân

8.~에 대해: về cái gì đó

9.자부심: Lòng tự hào

10.높아지다: trở nên cao hơn

11.N 을 계기로: Nhân cơ hội, thời cơ ( Xem thêm ngữ pháp này tại đây)

27. 여자가 남자에게 말하는 의도를 고르십시오.

//Lựa chọn đáp án nói lên ý đồ của người nữ

① 기부에 동참한 것에 감사하려고

Định cảm ơn về cái việc cùng tham gia quyên góp.

② 가족의 소중함을 일깨워 주려고

Định giúp cho nhận thức về sự quý giá của gia đình

신발 구매의 의미를 알려 주려고

Định cho biết về ý nghĩa của việc mua giày.

④ 자부심을 높이는 방법에 대해 조언하려고

Định khuyên bảo về phương pháp làm nâng cao lòng tự hào.

=> Đáp án: 3

28. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

//Hãy chọn đáp án đúng với nội dung bài nghe

① 이 신발 한 켤레를 사면 한 켤레를 더 준다.

Nếu mua một đôi giày này thì tặng thêm một đôi nữa.

② 이 신발을 가난한 아이들에게 싸게 판매한다.

Bán rẻ đôi giày này cho những đứa trẻ khó khăn

③ 여자는 남자에게 이 신발을 선물한 적이 있다.

Người phụ nữ từng tặng đôi giày này cho người con trai

여자는 신문을 통해서 이 신발에 대해 알게 되었다.

Người phụ nữ đã biết được về đôi giày này thông qua bài báo.

=> Đáp án: 4

**/ Dịch bài nghe:

Nam: Làm gì mà mua nhiều giày như thế này thế?

Nữ: Hôm qua tôi đã đọc ở trên báo và thấy họ nói rằng công ty này với mỗi đôi giày được bán ra thì sẽ quyên góp một đôi giày cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Ý đồ cũng tốt và giày cũng đẹp nên gia đình tôi đã đến đó và mua.

Nam: Chỉ cho một đôi giày thì cuộc sống của những đứa trẻ có thể thay đổi được bao nhiêu.

Nữ: Tất nhiên, giày thì không thể giúp giải quyết những khó khăn rồi. Tuy nhiên, đôi giày này sẽ là vật của chỉ chính bản thân được lần đầu tiên có được trong cuộc sống, Vì vậy với những đứa trẻ mà được mang đôi giày mới thì nó là cái việc mà có thể khiến cho lòng tự hào về bản thân được tăng dần lên. Nhân cơ hội sự kiện nhỏ này, sẽ có những người mà cuộc sống của họ được thay đổi còn gì. Sự kiện như vậy cũng cỏ thể trở thành được mà. Như thế nào? Không tuyệt vời hay sao?

※ Hết bài! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Để xem các bài cùng chủ này xem chuyên mục “Topik 47“. Tham khảo thêm bài giải đề Topik 47 phần 읽기 các bạn xem tại “Topik 47 읽기” Để tìm kiếm các thông tin về du học Hàn – tiếng Hàn (tra ngữ pháp…tài liệu..vv) các bạn truy cập “Tìm thông tin“. Xem lịch thi Topik 2019….

  Tags: #한국어로 배우는 TOPIK #한국어능력시험 실전 강의, #동영상 강의, TOPIK #한국어능력시험 대비 강의, #한국어로 배우는 TOPIK 한국어능력시험 실전 강의.  

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: