Chính sách

Blogkimchi.com – Là một Blog cá nhân chia sẻ quan điểm dưới góc nhìn mang tính cá nhân với mục đích lưu trữ và chia sẻ kiến thức. Vì vậy tại Blogkimchi.com tôi có một vài nguyên tắc cơ bản sau:

Về chính sách bảo mật

Blog Blogkimchi.com không yêu cầu đăng ký tài khoản vì vậy chúng tôi không liên quan đến việc sử dụng tài khoản kết nối của các bạn. Blogkimchi.com không yêu cầu độc giả cung cấp thông tin liên quan đến các bạn. Những thông tin do độc giả để lại trên Blog là hoàn toàn tự nguyện không bị ép buộc, vì vậy Blogkimchi.com không có trách nhiệm phải giữ bí mật thông tin của các bạn.

Về khách truy cập blog

Blogkimchi.com có sử dụng những công cụ lưu trữ theo dõi đối tượng đã và đang truy cập Blog như sử dụng mã Pixel Facebook, mã Google analytics nhằm mục đich hiểu rõ đối tượng nào đang quan tâm đến Blogkimchi.com để Blogkimchi.com có thể tùy chỉnh trong các nội dung đăng tải trên Blog.

Ngoài ra Blogkimchi.com cũng sử dụng chính sách tuân thủ “Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu”, điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ gửi một một thông báo yêu cầu đồng ý theo GDPR trên trang web của mình nhằm cho phép người dùng chọn xem quảng cáo được cá nhân hóa và đồng ý cho phép sử dụng cookie trên trang web của Blogkimchi.com

Về quảng cáo

Blogkimchi.com là blog cá nhân vì vậy trong quá trình duy trì và phát triển Blog sẽ có sự xuất hiện quảng cáo của các đơn vị – công ty quảng cáo.

Về bản quyền bài viết

Các bài viết- chia sẻ trên Blogkimchi.com được giữ bản quyền nội dung và đính kèm bản quyền nếu bài viết của các tác giả khác, vì vậy đề nghị các bạn có nhu cầu sử dụng nội dung trên Blogkimchi.com vào các bài viết, sách báo nào khác cần liên hệ Admin Blogkimchi.com trước khi sử dụng lại.

5/5 - (1 bình chọn)