Giải Đề Topik 47 – Phần Nghe | 29~30

Tiếp chủ đề dịch bài nghe TOPIK để thuận tiện cho các bạn đang ôn thi TOPIK có thể thuận tiện tra cứu và ôn tập. Nếu bạn chưa có đề và đáp án các đề Topik cũ thì vào tải đề Topik để tải các đề TOPIK cũ nhé.

TOPIK 한국어능력시험

#Alo Alo: Để khai thác bài học hiệu quả các bạn tiến hành lần lượt: (1) Đọc đề thi và xem các đáp án (2) Ấn nghe bài nghe và cuối cùng (3) Xem nội dung bài dịch và đáp án nhé. Nếu bạn thấy File nghe lỗi không nghe được thì hãy ấn Load/tải lại trang 1 lần nữa nhé – Nhiều khi mạng Internet chậm xíu là tải lỗi đó ah!!

※ [29~30]다음을 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

29.남자는 누구인지 고르십시오.

① 라면을 개발하는 사람 

② 라면을 광고하는 사람

③ 라면을 판매하는 사람 

④ 라면을 홍보하는 사람

30.들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

① 남자는 평소에도 라면을 즐겨 먹었다.

② 남자는 유명한 식당에서 요리를 배웠다.

③ 국물 맛의 비결을 알아내기가 쉽지 않았다.

④ ‘왕라면’은 이번 달에 처음으로 판매 1위를 했다.

(*) Bật phát bài nghe tại đây:

(29~30) Nghe kỹ và trả lời câu hỏi (mỗi câu 2 điểm)

여자: 요즘 ‘왕라면’의 인기가 대단한데요. 지난달에 이어 이번 달에도 판매1위를 차지했습니다. 성공의 비결이 뭘까요?

남자: 그 비결은 무엇보다 국물 맛에 있습니다. 저는 맛있는 국물을 만들기 위해 전국의 유명한 식당을 찾아다녔습니다. 그런데 맛의 비밀은 쉽게 가르쳐 주지 않더군요. 한 식당의 경우는 한 달 넘게 찾아가서 가르쳐 달라고 매달린 적도 있었습니다. 아주머니께서는 마지못해 저한테만 비밀이라며 비법을 가르쳐 주셨죠. 그 비결들을 가지고 실험실에서 다양한 실험을 수없이 반복했습니다. 사실 제가 라면을 좋아하는 편은 아닌데 ‘왕라면’을 만들기 위해 하루에 열 번도 넘게 라면을 먹은 적도 있었습니다.

**/ Từ vựng trong bài:

1.대단하다: Hoành tráng, vĩ đại, dữ dội

2.차지하다: chiếm, 

3.성공의 비결: bí quyết thành công

4.무엇보다: trước hết, hơn tất cả

5.찾아다니다: đi tìm

6.경우: Hoàn cảnh, trường hợp

7.찾아가다: Tìm đến

8.매달리다: năn nỉ, cầu khẩn , cầu xin

9.마지못해: miễn cưỡng

10.다양하다: đa dạng

11.수없이: vô số

12.반복하다: lặp lại

13.V + 은/ㄴ 적도 있다: từng làm gì đó

29. 남자는 누구인지 고르십시오.

//Hãy chọn đáp án người đàn ông làm nghề gì

① 라면을 개발하는 사람 

Người khai phá ra mỳ

② 라면을 광고하는 사람

Người quảng cáo mỳ

③ 라면을 판매하는 사람 

Người bán mỳ

④ 라면을 홍보하는 사람

Người tiếp thị mỳ.

=> Đáp án: 1

30. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

//Hãy chọn đáp án đúng với nội dung bài nghe

① 남자는 평소에도 라면을 즐겨 먹었다.

Người đàn ông dù là bình thường cũng thường xuyên ăn mỳ 

② 남자는 유명한 식당에서 요리를 배웠다.

Người đàn ông này đã học nấu ăn ở nhà hàng nổi tiếng.

③ 국물 맛의 비결을 알아내기가 쉽지 않았다.

Cái việc tiềm hiểu bí quyết của vị nước dùng đã không dễ dàng

④ ‘왕라면’은 이번 달에 처음으로 판매 1위를 했다.

=> Đáp án: 3

**/ Dịch bài nghe:

Nữ:  Gần đây, sức thu hút của món “왕라면” thật là vang dội.  Tháng trước và tiếp theo ngay cả tháng này đều chiếm vị trí số 1 bán ra. Vậy bí quyết của sự thành công là gì?

Nam:  Bí quyết đó hơn hết chính là ở vị của nước dùng. Tôi để tạo ra được nước dùng ngon đã đi tìm đến những nhà hàng nổi tiếng trên toàn quốc. Tuy nhiên cái bí mật về vị đó thì ra người ta không dễ dành dạy một cách dễ dàng. Ở một trường hợp của một nhà hàng tôi đã từng phải tìm đến và năn nỉ họ dạy tro tôi trên một tháng. Cô ấy đã đành phải miễn cưỡng và dạy cho mình tôi phương pháp bí truyền và bí mật đấy chứ. Tôi đã phải mang những bí quyết đó và lặp lại vô số thí nghiệm đa dạng ở trong phòng thí nghiệm. Thực ra, thôi không thuộc diện thích ăn mỳ nhưng tôi từng ăn mì trên mười lần môi ngày để có thể tạo ra được món ‘왕라면’

※ Hết bài! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Để xem các bài cùng chủ này xem chuyên mục “Topik 47“. Tham khảo thêm bài giải đề Topik 47 phần 읽기 các bạn xem tại “Topik 47 읽기” Để tìm kiếm các thông tin về du học Hàn – tiếng Hàn (tra ngữ pháp…tài liệu..vv) các bạn truy cập “Tìm thông tin“. Xem lịch thi Topik 2019….

  Tags: #한국어로 배우는 TOPIK #한국어능력시험 실전 강의, #동영상 강의, TOPIK #한국어능력시험 대비 강의, #한국어로 배우는 TOPIK 한국어능력시험 실전 강의.  

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: