Giải Đề Topik 47 – Phần Nghe | 35~36

Tiếp chủ đề dịch bài nghe TOPIK để thuận tiện cho các bạn đang ôn thi TOPIK có thể thuận tiện tra cứu và ôn tập. Nếu bạn chưa có đề và đáp án các đề Topik cũ thì vào tải đề Topik để tải các đề TOPIK cũ nhé.

TOPIK 한국어능력시험

“Nếu bạn dùng điện thoại để xem hãy bấm vào chữ [Listen in browser]” “Phía bên dưới để bắt đầu nghe” và làm bài! Lưu ý đừng kéo xuống xem đáp án vội nhé!

※ [35~36]다음을 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

35.남자는 무엇을 하고 있는지 고르십시오. ① 시에서 만든 편의 시설을 소개하고 있다. ② 시민이 원하는 것이 무엇인지 조사하고 있다. ③ 시민을 위한 정책을 펼칠 것을 다짐하고 있다. ④ 시의 발전을 위해 자신을 지지해 달라고 부탁하고 있다. 36.들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오. ① 이 도시는 전국에서 가장 큰 의료원을 짓고 있다. ② 이 도시는 이번에 살기 좋은 도시로 선정되었다. ③ 이 남자는 추진 중이던 정책을 모두 마무리 지었다. ④ 이 남자는 여러 번의 도전 끝에 시장으로 선출되었다.

_______ Dịch & Đáp án_______ 

※ [35~36] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

Nghe kỹ và trả lời câu hỏi [mỗi câu 2 điểm]

남자: 지난 선거에 이어 이번에도 저를 선택해 주신 시민 여러분들께 존경과 감사의 인사를 드립니다. 지난 임기 동안 공약을 잘 실천한 점을 높이 평가해 주신 것 같습니다. 이렇게 또 한 번의 기회를 주신 것은 살기 좋은 세계 100대 도시라는 목표를 향해 우리 시에서 추진하고 있는 정책을 완성하라는 뜻이라고 생각합니다. 이를 위한 첫 번째 과제는 현재 건립 중에 있는 전국 최대 규모의 의료원을 완공하는 것입니다. 빠른 시일 내에 공사를 마무리 지어 양질의 의료 서비스를 제공해 드릴 것을 약속드립니다. 앞으로도 시민이 행복한 도시를 만들기 위해 열심히 일하는 시장이 되겠습니다.

**/ Từ vựng trong bài:

 • 선거: cuộc bầu cử
 • 존경: sự kính trọng, sự tôn kính
 • 임기: nhiệm kỳ
 • 추진하다: thúc đẩy, xúc tiến
 • 정책: chính sách
 • 의료원: viện trị liệu
 • 시일: thời gian
 • 양질: chất lượng tốt
 • 배우다: học, luyện tập 
 • 한국어능력시험: Thi năng lực tiếng Hàn
 • 실전: thực chiến (tế)
 • 강의: bài giảng
 • 대비: Sự phòng bị, chuẩn bị

35. 남자는 무엇을 하고 있는지 고르십시오.

// Hãy chọn đúng đáp án mà người đàn ông đang làm

① 시에서 만든 편의 시설을 소개하고 있다.

Giới thiệu thiết bị tiện nghi đã được làm trong thành phố.

② 시민이 원하는 것이 무엇인지 조사하고 있다.

Điều tra điều dân cư muốn là cái gì

③ 시민을 위한 정책을 펼칠 것을 다짐하고 있다.

Cam kết việc đưa ra những trọng trách làm cho nhân dân

④ 시의 발전을 위해 자신을 지지해 달라고 부탁하고 있다.

Đang xin sự ủng hộ cho bản thân để phát triển thành phố 

=> Đáp án: 3

36. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

//Hãy chọn đáp án đúng với nội dung bài nghe

① 이 도시는 전국에서 가장 큰 의료원을 짓고 있다.

Thành phố này đang xây viện trị liệu lớn nhất toàn quốc

② 이 도시는 이번에 살기 좋은 도시로 선정되었다

Thành phố này .lần này đã được chọn là thành phố sống tốt.

③ 이 남자는 추진 중이던 정책을 모두 마무리 지었다.

Người đàn ông này đã gánh vác hoàn thành tất cả các trọng trách mà đang đề xuất 

④ 이 남자는 여러 번의 도전 끝에 시장으로 선출되었다.

Người đàn ông này đã được trọn làm thị trưởng lúc kết thúc vài lần thử thách.

=> Đáp án: 1

**/ Dịch bài nghe:

Tôi xin gửi lời cảm ơn và trân trọng tới tất cả các quý vị dân cư đã lựa chọn tôi trong cuộc bầu cử trước và tiếp theo đó là cuộc bầu cử lần này. Chắc hẳn các vị đã đánh giá cao cho cái việc thực hiện đúng đắn những cam kết trong nhiệm kỳ vười rồi. Tôi nghĩ việc cho tôi thêm một cơ hội như thế này nữa sẽ có ý nghĩa mong muốn hoàn thành chính sách thúc đẩy mục tiêu cuộc sống tại thành phố hàng hải của chúng ta nằm trong 100 thành phố tốt trên thế giới. Bài toán đầu tiên cho việc này chính là biệc hoàn thành tất cả các viện trị liệu với quy mô lớn nhất trên toàn quốc mà đang hiện tại đang trong xây dựng. Tôi xin hứa sẽ hoàn thành các công trình trong thời gian nhanh nhất và sẽ cung cấp những dịch vụ y tế chất lượng tốt. Sau này tôi cũng sẽ trở thành thị trưởng làm việc chăm chỉ để tạo ra một thành phố mà nhân dân được hạnh phúc.

※ Hết bài! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Để xem các bài cùng chủ này xem chuyên mục “Topik 47“. Bài kì trước 50 bài của đề Topik 41 nếu bạn chưa xem hãy vào đây “Topik 41” để xem và ôn tập. Tìm kiếm các thông tin về du học Hàn – tiếng Hàn (tra ngữ pháp…tài liệu..vv) các bạn truy cập “Tìm thông tin“. Xem lịch thi Topik 2019….

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: