Giải Đề Topik 47 – Phần Nghe | 37~38

Tiếp chủ đề dịch bài nghe TOPIK để thuận tiện cho các bạn đang ôn thi TOPIK có thể thuận tiện tra cứu và ôn tập. Nếu bạn chưa có đề và đáp án các đề Topik cũ thì vào tải đề Topik để tải các đề TOPIK cũ nhé.

TOPIK 한국어능력시험

“Nếu bạn dùng điện thoại để xem hãy bấm vào chữ [Listen in browser]” “Phía bên dưới để bắt đầu nghe” và làm bài! Lưu ý đừng kéo xuống xem đáp án vội nhé!

※ [37~38]다음은 교양 프로그램입니다.잘 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

37.남자의 중심 생각을 고르십시오.

① 기업은 신입 사원의 능력 개발을 장려해야 한다.

② 입사하고 싶은 기업의 선발 기준을 파악하고 있어야 한다.

③ 이력서에 있는 개인 정보가 공정한 선발을 방해할 수 있다.

④ 능력 있는 인재가 되기 위해서는 노력하는 자세가 필요하다.

38.들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.

① 이 남자는 ‘익명이력서’에 대해 부정적이다.

② 이 남자는 이력서에 사진이 있어야 한다고 본다.

③ 기업들이 사진 없는 이력서 도입을 계속 미루고 있다.

④ ‘익명이력서’로는 지원자의 성별과 나이를 알 수 없다.

________ Dịch & Đáp án________

※ [37~38] 다음은 교양 프로그램입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

Sau đây là chương trình khoa giáo. Nghe kỹ và trả lời câu hỏi [mỗi câu 2 điểm]

여자: 요즘 사진 없는 이력서를 도입하는 기업들이 늘고 있는데요. 그 이유가 뭔가요?

남자 : 우리가 일반적으로 사용하는 이력서에는 반드시 사진을 붙여야 하죠. 그런데 인사 담당자들이 이 사진을 보고 전혀 영향을 받지 않는다는 건 아주 힘든 일입니다. 그래서 공정한 선발을 위해 사진 없는 이력서가 나오게 된 거죠. 그런데 앞으로는 ‘익명이력서’라는 새로운 형식의 이력서도 등장할 것 같습니다. ‘익명이력서’는 사진은 물론이고 이름, 성별, 생년월일 같은 개인 정보를 전혀 기재하지 않는 건데요. 능력 있는 인재를 공정하게 선발할 수 있는 좋은 대안이 되지 않을까 싶습니다.

**/ Từ vựng trong bài:

 1. 이력서: bản lý lịch
 2. 도입하다: đưa vào
 3. 일반적으로: Thông thường
 4. 인사 담당자: người phụ trách nhân sự
 5. 영향: sự ảnh hưởng
 6. 공정하다: công bằng
 7. 선발: sự lựa chọn, sự tuyển chọn
 8. 익명이려서: lý lịch nặc danh
 9. 형식: hình thức
 10. 등장하다: xuất hiện, ra đời
 11. 기재하다: ghi, ghi chép, viết
 12. 능력:năng lực
 13. 인재:nhân tài
 14. 배우다: học, luyện tập 
 15. 한국어능력시험: Thi năng lực tiếng Hàn
 16. 실전: thực chiến (tế)
 17. 강의: bài giảng
 18. 대비: Sự phòng bị, chuẩn bị

37. 남자의 중심 생각을 고르십시오.

//Chọn đáp án đúng với suy nghĩ của ngưòi nam

① 기업은 신입 사원의 능력 개발을 장려해야 한다.

Doanh nghiệp phải khuyến khích phát triển năng lực của nhân viên mới

② 입사하고 싶은 기업의 선발 기준을 파악하고 있어야 한다.

Muốn được gia nhập thì phải nắm bắt được các tiêu chuẩn của việc tuyển chọn

③ 이력서에 있는 개인 정보가 공정한 선발을 방해할 수 있다.

Những thông tin cá nhân có trong bản lý lịch có thể cản trở việc tuyển chọn công bằng

④ 능력 있는 인재가 되기 위해서는 노력하는 자세가 필요하다.

Để trở thành nhân tài có năng lực thì việc thái độ nỗ lực là cần thiêt

=> Đáp án: 3

38. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.

//Chọn đáp án đúng với nội dung bài nghe

① 이 남자는 ‘익명이력서’에 대해 부정적이다.

Người đàn ông này  phủ định về lý lịch nặc danh

② 이 남자는 이력서에 사진이 있어야 한다고 본다.

Người đàn ông này cho rằng phải có ảnh trong bản lý lịch

③ 기업들이 사진 없는 이력서 도입을 계속 미루고 있다.

Những doanh nghiệp đang liên tục trì hoãn việc đưa những bản lý lịch không có ảnh

④ ‘익명이력서’로는 지원자의 성별과 나이를 알 수 없다.

Bằng bản lý lịch nặc danh thì không thể biết tuổi cũng như giới tính của người xin việc

=> Đáp án: 4

**/ Dịch bài nghe:

Nữ: Dạo gần đây những doanh nghiệp đưa vào những bản sơ yếu lý lịch mà không có ảnh. Vậy lý do là gì nhỉ?

Nam: Chúng tôi thông thường ở những bản lý lịch mà sử dụng thì chắc chắn sẽ phải dán ảnh vào chứ. Thế nhưng mà những nhân viên phụ trách nhân sự nhìn vào bức ảnh này thì cái việc mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì là một việc rất khó khan. Vì vậy để việc chọn lựa công bằng thì những bản lý lịch mà không có ảnh sẽ được đưa ra chứ. Tuy nhiên sau này chắc sẽ bản lý lịch dưới hình thức mới mà được gọi là “lý lịch nặc danh” cũng chắc sẽ xuất hiện. Với lý lịch nặc danh thì ảnh là điều tất nhiên và hoàn toàn không ghi lại những thông tin cá nhân như tên , giới tính  ngày tháng năm sinh, Tôi nghĩ liệu có trở thành đề án tốt mà có thể tuyển chọn một cách công bằng những nhân tài có năng lực hay không.

  ※ Hết bài! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Để xem các bài cùng chủ này xem chuyên mục “Topik 47“. Bài kì trước 50 bài của đề Topik 41 nếu bạn chưa xem hãy vào đây “Topik 41” để xem và ôn tập. Tìm kiếm các thông tin về du học Hàn – tiếng Hàn (tra ngữ pháp…tài liệu..vv) các bạn truy cập “Tìm thông tin“. Xem lịch thi Topik 2019…. 

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: