Giải Đề Topik 47 – Phần Nghe | 49~50

Chào các bạn chúng ta tiếp với 2 câu cuối cùng trong đề thi Topik 47 -Phần nghe. Sắp tới Blog sẽ chuyển sang làm tiếp 1 đề khác các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Nếu bạn chưa có đề và đáp án các đề Topik cũ thì vào tải đề Topik để tải các đề Topik cũ nhé.

#TIP: Để khai thác bài học hiệu quả các bạn tiến hành lần lượt cố gắng nghe 1~2 lần và tự tìm đáp án, sau đó hãy xem từ vựng – rồi đến bài nghe tự dịch và cuối cùng đọc tham khảo bài dịch hoàn chỉnh.

Các bạn thông cảm nha, bài này đang bị lỗi mất mp3

※ [49~50]다음은 강연입니다.잘 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

49.들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.

① 개인들의 관계는 힘의 논리에 의해 결정된다.

② 도덕적 사회를 이루려면 개인의 도덕이 중요하다.

③ 집단에 속한 개인은 비도덕적으로 변할 수 있다.

④ 집단 간의 충돌을 조정할 도덕적 기준이 필요하다.

50.여자가 말하는 방식으로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

① 발생 가능한 문제를 제기하고 있다.

② 사회 현상을 논리적으로 분석하고 있다.

③ 예를 들어 자신의 주장을 증명하고 있다.

④ 구체적인 사례에서 결론을 유도하고 있다.

 – – – – – Dịch & Đáp án – – – – –

※ [49~50] Sau đây là một bài thuyết giảng. Nghe kỹ và trả lời câu hỏi (mỗi câu 2 điểm)

여자 : 영화를 보면 평범하고 자상하던 인물이 어느 집단의 일원으로 행동할 때는 끔찍하게 약해지는 경우가 종종 있는데요. 사회학자들은 개인적으로는 도덕적인 사람도 집단 속에서는 이기적이고 폭력적으로 변할 수 있다고 말합니다. 집단에서는 개인적인 친밀도도 서로 떨어지고, 누가 누구에게 책임을 물을 수도 없는 복잡한 관계가 되죠. 그래서 개인들은 자신의 책임은 면하면서 집단의 힘이 시키는 것은 무엇이든 하는 비도덕성에 합류하게 됩니다. 이것이 폭력이 구조화되는 이유와 과정입니다. 그래서 도덕적인 개인들이 만든 사회도 각 집단들의 속성과 이해관계에 따라 민족적, 인종적 충돌이나 이기심을 보이게 되지요. 그러므로 이런 집단 간의 관계는 도덕보다 힘의 역학 관계에 따라 정치적으로 조정해야 하는 경우가 많습니다.

Từ vựng trong bài:

평범하다: bình thường 자상하다: ân cần chu đá
집단: đoàn thể, tập thể 약해지다: trở nên yếu đuối
사회학자: Học giả xã hội 이기적: Mang tính ích kỷ
친밀도: độ thân mật 면하다: đối diện, đối mặt
구조화되다: được cấu tạo 도덕적: mang tính đạo đức
이해관계: Quan hệ lợi ích 민족적: Mang tính dân tộc

49. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.

Hãy chọn đáp án đúng với nội dung của bài nghe

① 개인들의 관계는 힘의 논리에 의해 결정된다.

Quan hệ của các cá nhân được quyết định dựa vào logic của sức lực

② 도덕적 사회를 이루려면 개인의 도덕이 중요하다.

Nếu định tạo nên công ty mang tính đạo đức thì đạo đức của cá nhân là cần thiết

③ 집단에 속한 개인은 비도덕적으로 변할 수 있다.

Cá nhân thuộc về tập thể có thế biến theo tính phi đạo đức.

④ 집단 간의 충돌을 조정할 도덕적 기준이 필요하다.

Tiêu chuẩn mang tính đạo đức mà đều chỉnh xung đột giữa các tập thể là cần thiết.

=> Đáp án: ③

50. 여자가 말하는 방식으로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

Hãy chọn đáp án đúng nhất với phương thức phát biểu của người phụ nữ

① 발생 가능한 문제를 제기하고 있다.

Đưa ra vấn đế có thể phát sinh

② 사회 현상을 논리적으로 분석하고 있다.

Phân tích tính logic của hiện tượng xã hội

③ 예를 들어 자신의 주장을 증명하고 있다.

Lấy ví dụ chứng minh chủ chương của bản thân

④ 구체적인 사례에서 결론을 유도하고 있다

Dẫn dắt kết luận vào một ví dụ cụ thể.

=> Đáp án: ②

Dịch bài nghe:

여자 : 영화를 보면 평범하고 자상하던 인물이 어느 집단의 일원으로 행동할 때는 끔찍하게 약해지는 경우가 종종 있는데요.

(Nhân vật Nữ) Khi xem phim thỉnh thoảng có những trường hợp mà một nhân vật từng bình thường và chu đáo người ta trở nên yếu ớt khủng khiếp khi hành động như một thành viên trong một tập thể nào.

사회학자들은 개인적으로는 도덕적인 사람도 집단 속에서는 이기적이고 폭력적으로 변할 수 있다고 말합니다.

Những người học giả xã hội đã nói rằng là dù là người có tính đạo đức nói riêng thì ở trong tập thể thì sẽ ích kỷ và có thể biến hóa mang tính bạo lực.

집단에서는 개인적인 친밀도도 서로 떨어지고, 누가 누구에게 책임을 물을 수도 없는 복잡한 관계가 되죠.

Ở trong tập thể thì dù độ thân mật riêng cũng sẽ tách rời, trở thành cái mối quan hệ mà cũng không thể hỏi trách nhiệm ai với ai chứ.

그래서 개인들은 자신의 책임은 면하면서 집단의 힘이 시키는 것은 무엇이든 하는 비도덕성에 합류하게 됩니다.

Do đó cái việc mà mỗi cá nhân vừa đối mặt với trách nhiệm của bản thân vừa cái việc sức lực của tập thể sai bảo dù là việc gì cũng khiến kết hợp vào cái tính phi đạo đức .

이것이 폭력이 구조화되는 이유와 과정입니다. 그래서 도덕적인 개인들이 만든 사회도 각 집단들의 속성과 이해관계에 따라 민족적, 인종적 충돌이나 이기심을 보이게 되지요.

Cái việc này chính là lý do và quá trình mà sự bạo lực được cấu thành. Do đó dù là công ty mà những cá nhân có tính đạo dức tạo ra thì cũng khiến cho thấy lòng ích kỷ hay xung đột mang tính dân tộc, chủng tộc theo quan hệ lợi ích với thuộc tính của từng tập thể.

그러므로 이런 집단 간의 관계는 도덕보다 힘의 역학 관계에 따라 정치적으로 조정해야 하는 경우가 많습니다.

Vì vậy, quan hệ giữa tập thể như thế này có nhiều trường hợp mà phải điều chỉnh về chính trị theo quan hệ động lực của sức mạnh hơn là đạo đức.

[adinserter block=”34″][adinserter block=”39″]
5/5 - (1 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận