Giải Đề Topik 47 – Phần Nghe | 39~40

안녕~ Chào bạn đã tới #Blogkimchi – Đây là lần đầu bạn vào đây xem? Hay đã “khách ruột” xem từ Series đề 41?? Hôm nay đọc bài xong nhớ lán lại #Cmt (.) ở trong bình luận cho blog nhé. Chả là sắp hết đề 47 thì đã xong File từ lâu rồi mỗi ngày Blog up dần nên thôi, dạo này chưa có ý định báo các bạn cộng tác chuẩn bị đề nữa @@ vì View bài không đạt chỉ tiêu 🙁 …

“Nếu bạn dùng điện thoại để xem hãy bấm vào chữ [Listen in browser]” “Phía bên dưới để bắt đầu nghe” và làm bài! Lưu ý đừng kéo xuống xem đáp án vội nhé!

※ [39~40]다음은 대담입니다.잘 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

39.이 담화 앞의 내용으로 알맞은 것을 고르십시오.

① 다양한 공공장소에 태양광 시설을 설치하고 있다.

② 많은 기업들이 태양광 시설에 적극적으로 투자하고 있다.

③ 태양광 발전소의 생산성이 생각보다 낮아 문제가 되고 있다.

④ 태양광 발전소 사업자와 주민 사이에 마찰이 빚어지고 있다.

 

40.들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.

① 태양광 발전소를 세우는 개인 사업자가 많아지고 있다.

② 태양광 발전소가 생긴 후 농작물의 생산성이 향상되었다.

③ 태양광 발전소의 설치를 원하는 지역 주민들이 늘고 있다.

④ 태양광 발전소로 인한 갈등을 해결해 줄 방안이 마련되었다.

 – – – – – Dịch & Đáp án – – – – –

 

※ [39~40] 다음은 대담입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

Sau đây là một bài nói chuyện. Hãy nghe kỹ và trả lời câu hỏi [Mỗi câu 2 điểm]

여자 : 이런 갈등은 개인 사업자가 태양광 발전소를 주거 지역 근처에 세우면서 시작되었는데요. 주거 지역과 발전소의 거리가 가까워지자 피해를 입게 된 지역 주민들이 반대를 하고 나선 거죠.

남자 : 네, 그렇습니다. 조사를 진행해 보니 발전소에서 나오는 열과 반사되는 빛이 주민들의 건강은 물론이고 농작물과 축산 동물의 생산성 에도 좋지 않은 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 태양광 발전소를 설립하는 개인 사업자가 늘어나면서 이런 상황은 점점 심각해지고 있는데요. 태양광 발전소로 인해 빚어지는 갈등을 해결하기 위해서는 발전소 위치 선정에 대한 법적 기준이 마련되어야 할 것입니다.

**Từ vựng trong bài:

출판: sự xuất bản 소비층: người tiêu dùng
연령별: độ tuổi(thay đổi) 도서: sách
구매(율): (tỷ lệ) mua 비중: tỷ trọng
차지하다: chiếm(tỷ lệ, tỷ trọng), giành 감소하다: giảm
분야: lĩnh vực  

39. 이 담화 앞의 내용으로 알맞은 것을 고르십시오.

Đâu là nội dung có thể xuất hiện trước nội dung bạn được nghe?

① 다양한 공공장소에 태양광 시설을 설치하고 있다.

Đang xây dựng thiết bị năng lượng mặt trời ở những nơi công cộng đa dạng

② 많은 기업들이 태양광 시설에 적극적으로 투자하고 있다.

Rất nhiều doanh nghiệp đang đầu tư một cách tích cực vào các thiết bị năng lượng mặt trời

③ 태양광 발전소의 생산성이 생각보다 낮아 문제가 되고 있다.

So với suy nghĩ thì tính sinh sản của những nhà máy phát điện năng lượng mặt trời thấp nên đang trở thành vấn đề

④ 태양광 발전소 사업자와 주민 사이에 마찰이 빚어지고 있다.

Xung đột giữa cư dân và những doanh nghiệp nhà máy phát điện năng lượng mặt trời đang được tạo ra

40. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.

Chọn đáp án đúng với nội dung bài nghe

① 태양광 발전소를 세우는 개인 사업자가 많아지고 있다.

Những doanh nghiệp tư nhân mà xây nhà máy phát điện bằng năng lượng mặt trời đang nhiều lên.

② 태양광 발전소가 생긴 후 농작물의 생산성이 향상되었다.

Sau khi những nhà máy phát điện năng lượng mặt trời sinh ra thì tính sinh sản của nông sản phẩm đã được cải tiến.

③ 태양광 발전소의 설치를 원하는 지역 주민들이 늘고 있다.

Những người dân cư địa phương mà muốn lắp đặt nhà máy phát điện năng lượng mặt trời đang tăng lên

④ 태양광 발전소로 인한 갈등을 해결해 줄 방안이 마련되었다. Phương án giúp giải quyết mâu thuẫn do nhà máy phát điện năng lượng mặt trời đã được chuẩn bị.

Dịch bài nghe

Nữ: Mâu thuẫn này đã được bắt đầu khi những doanh nghiệp tư nhân vừa mới xây dựng những nhà máy phát điện năng lượng mặt trời ở gần những khu vực nhà dân cư trú. Những người dân ở khu vực mà chịu thiệt hại gần cự li của nhà máy phát điện và khu vực dân cư sẽ phản đối và đứng lên chứ.

Nam: Vâng đúng là như vậy. Tiến hành điều tra mới thể hiện là việc những tia sáng bị phản xạ và nhiệt tỏa ra từ nhà máy phát điện gây ra những ảnh hưởng không tốt với sức khỏe cư dân là đương nhiên và còn ảnh hưởng ở cả năng suất của động vật chăn nuôi và nông sản phẩm. Những doanh nghiệp tư nhân mà thành lập nhà máy phát điện năng lượng mặt trời vừa tăng lên thì tình trạng như thế này cũng đang dần dần trở nên nghiêm trọng. Để giải quyết những mâu thuẫn bị gây ra bởi nhà máy phát điện năng lượng mặt trời thì những tiêu chuẩn pháp lý về việc chọn lựa vị trí của nhà máy phát điện là việc cần phải được trang bị.

[adinserter block=”34″][adinserter block=”39″]
5/5 - (1 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận