Giải Đề Topik 47 – Phần Nghe | 31~32

Tiếp chủ đề dịch bài nghe TOPIK để thuận tiện cho các bạn đang ôn thi TOPIK có thể thuận tiện tra cứu và ôn tập. Nếu bạn chưa có đề và đáp án các đề Topik cũ thì vào tải đề Topik để tải các đề TOPIK cũ nhé.

TOPIK 한국어능력시험

“Nếu bạn dùng điện thoại để xem hãy bấm vào chữ [Listen in browser]” “Phía bên dưới để bắt đầu nghe” và làm bài!

※ [31~32]다음을 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

31.남자의 생각으로 맞는 것을 고르십시오. ① ‘좌석별 가격 차등제’로 영화 관람의 불편이 줄어들었다. ② ‘좌석별 가격 차등제’로 관객들은 선택의 기회가 늘었다. ③ ‘좌석별 가격 차등제’는 관객 입장에서 합리적인 제도이다. ④ ‘좌석별 가격 차등제’는 극장의 수익을 높이기 위한 제도이다. 32.남자의 태도로 맞는 것을 고르십시오. ① 새로운 제도의 확대를 염려하고 있다. ② 새로운 제도의 시행을 촉구하고 있다. ③ 새로운 제도의 문제점을 비판하고 있다. ④ 새로운 제도의 필요성에 공감하고 있다.

_____ Dịch & Đáp án _____

1. Nghe kỹ và trả lời câu hỏi (mỗi câu 2 điểm)

남자 : 요즘 몇몇 영화관에서는 ‘좌석별 가격 차등제’가 시행되고 있습니다. 앞자리처럼 영화를 보기 불편한 자리는 싸게, 편안한 자리는 더 비싸게 파는 제도라고 하는데요. 전 이 제도가 문제가 있다고 생각 합니다. 여자 : 제 생각에 이건 매우 합리적인 제도인 것 같습니다. 불편한 앞자리 인데도 편안한 자리와 똑같은 돈을 내고 영화를 보는 건 불합리한 것 아닌가요? 관객에게 선택의 기회도 줄 수 있고요. 남자 : 그런데 저라면 아무리 싸도 앞자리에는 앉지 않을 것 같습니다. 저 같은 사람들은 돈을 더 내더라도 편안한 자리에 앉을 것 같은데 이건 결국 극장이 돈을 더 벌기 위해 만든 제도 아닌가요?

2. Từ vựng trong bài:

  • 몇몇: Một vài
  • ~별: theo~ (Vd: 좌석별: theo chỗ ngồi)
  • 영화관: Rạp chiếu phim =극장
  • 불편하다: bất tiện
  • 편안하다: thoải mái
  • 합리적: tính hợp lý
  • 불합리: Bất hợp lý
  • 관객: Người xem phim
  • 기회: cơ hội

31. 남자의 생각으로 맞는 것을 고르십시오. //Chọn đáp án đúng với suy nghĩ của ngưòi nam ① ‘좌석별 가격 차등제’로 영화 관람의 불편이 줄어들었다. Sự bất tiện của việc xem phim đã giảm đi bởi “chế độ phân biệt giá cả theo chỗ ngồi”. ② ‘좌석별 가격 차등제’로 관객들은 선택의 기회가 늘었다. Với những người xem phim thì cơ hội lựa chọn đã tăng lên nhờ “chế độ phân biệt giá cả theo chỗ ngồi” ③ ‘좌석별 가격 차등제’는 관객 입장에서 합리적인 제도이다. Chế độ phân biệt giá cả theo chỗ ngồi là chế độ hợp lý theo lập trường của người xem. ④ ‘좌석별 가격 차등제’는 극장의 수익을 높이기 위한 제도이다. Chế độ phân biệt giá cả theo chỗ ngồi là chế độ để gia tăng lợi nhuận của rạp chiếu phim. => Đáp án: 4 32. 남자의 태도로 맞는 것을 고르십시오. //Chọn đáp án đúng với thái độ của người nam ① 새로운 제도의 확대를 염려하고 있다. Đang lo lắng về sự mở rộng của chế độ mới ② 새로운 제도의 시행을 촉구하고 있다. Đang thúc giục thi hành của chế độ mới ③ 새로운 제도의 문제점을 비판하고 있다. Đang phê phán đểm vấn đề của chế độ mới. ④ 새로운 제도의 필요성에 공감하고 있다. Đang đồng cảm với tính cần thiết của chế độ mới => Đáp án: 3

3. Dịch bài nghe:

Nam: Gần đây ở một vài rạp chiếu phim “chế độ phân biệt giá cả theo chỗ ngồi” đã và đang được thi hành. Họ gọi là cái chế độ mà đối với những vị trí xem phim không thuận tiện như chỗ đằng trước thì bán rẻ còn bán đắt hơn ở nhữn vị trí ngồi thuận tiện dễ chịu. Tôi nghĩ rằng cái chế độ này cũng có những hạn chế. Nữ:  Suy nghĩ của tôi thì cái này chắc là một chế độ rất hợp lý. Cái việc mà dù là những chỗ ngồi bất tiện đằng trước cũng trả một một khoản tiền giống như với chỗ ngồi thoải mái rồi xem phim không phải là một cái điều bất hợp lý hay sao. Thêm nữa có tể cho khách có cơ hội lựa chọn mà. Nam: Thế nhưng mà nếu là tôi thì ở những chỗ ngồi phía trước dù có rẻ thế nào thì chắc cũng không ngồi.  Những người giống như tôi dù có trả thêm tiền thì chắc cũng ngồi ở những chỗ ngồi thoải mái nhưng cái kêt cục này chính là cái cái chế độ được tạo ra để rạp chiếu phim kiếm thêm tiền không phải sao?

※ Hết bài! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Để xem các bài cùng chủ này xem chuyên mục “Topik 47“. Bài kì trước 50 bài của đề Topik 41 nếu bạn chưa xem hãy vào đây “Topik 41” để xem và ôn tập. Tìm kiếm các thông tin về du học Hàn – tiếng Hàn (tra ngữ pháp…tài liệu..vv) các bạn truy cập “Tìm thông tin“. Xem lịch thi Topik 2019….

  Tags: #한국어로 배우는 TOPIK #한국어능력시험 실전 강의, #동영상 강의, TOPIK #한국어능력시험 대비 강의, #한국어로 배우는 TOPIK 한국어능력시험 실전 강의.  

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: