Luyện nghe tiếng Hàn – Sách KyungHee 4 (Track 017)

Chào các bạn, tiếp tục chuyên mục luyện nghe tiếng Hàn – nội dung bài hôm nay trích trong nội dung bài học trang số 24 sách luyện nghe KyungHee 4. Bạn nào có sách thì bỏ ra ôn tập luôn nhé. À lưu ý nếu bạn nào đối chiếu với sách thấy vài chỗ khác thì là do khác giữa sách cũ – sách mới đó bạn nhé.

TRACK 017: 말 안 듣는 청개구리 이야기입니다.

Bài nghe với nội dung về câu chuyện con ếch xanh không nghe lời mẹ.

Từ vựng chính

거꾸로: Ngược lại말썽꾸러기: Kẻ(đứa) gây rắc rối
냇가: Suối, bờ suối냇물: Nước suối
근심: Sự lo lắng묻다: Chôn
무덤: Mộ유언: Di ngôn
뉘우치다: Hối lỗi썩다: Hỏng, thối
속을 썩다: Buồn lòng, đau lòng정성껏: Một cách tận tâm, tận tụy
시커멓다: Đen(tối) thui몰려오다: Kéo đến, ào đến
금세: Ngay, nhanh chóng불어나다: Tăng(dâng lên)
차오르다: Ngập sát, dâng sát mép떠내려가다: Trôi theo, cuốn theo

Nội dung bài nghe

엿날에 엄마 청개구리와 아들 청개구리가 살았어요. 그런데 아들 청개구리는 엄마 청개구리가 말을 하면 무엇이든 거꾸로 하는 말썽꾸러기였답니다. 학교에 가라고 하면 산으로 놀러 가고 산에서 놀라고 하면 냇가에서 놀고… 이렇게 아들 청개구리가 엄마의 말을 듣지 않자 엄마 청개구리의 근심은 날마다 깊어졌어요.

하루는 엄마 청개구리가 아들 청개구리에게 우는 법을 가르쳐 주려고 했어요.

“자, 엄마를 따라 큰 소리로 울어 보렴. 개굴개굴”.

그러나 아들 청개구리는 또 반대로 “굴개굴개”하고 울어댔지요.

그러던 어느 날 엄마 청개구리가 병에 걸리고 말았어요. 날이 갈수록 병이 깊어진 엄마 청개구리는 아들 청개구리를 불러 이야기했어요.

“아들아, 이제 내가 살날이 얼마 남지 않은 것 같구나. 마지막으로 부탁이 있으니 꼭 들어 다오. 내가 죽거든 산에 묻지 말고 꼭 냇가에 묻어 다오.”

이렇게 마지막 유언을 남기고 엄마 청개구리는 그만 숨을 거두었어요. 엄마 청개구리는 아들 청개구리가 항상 거꾸로 행동을 해 냇가에 묻으라고 하면 산에 묻을 거라고 생각한 거예요. 이를 모르는 아들 청개구리는 엄마 청개구리가 죽자 자신의 잘못을 뉘우치며 매우 슬퍼했어요.

“엉엉엉. 내가 엄마 속을 썩여서 엄마가 돌아가신 거야. 엄마 말씀을 잘 들었어야 했는데…”

아들 청개구리는 엄마 청개구리가 세상을 떠나며 남긴 마지막 유언이라고 꼭 들어 드려야겠다고 생각했답니다. 그래서 엄마 청개구리를 정성껏 냇가에 묻었어요.

“엄마, 정말 잘못했어요. 용서해 주세요.”

그런데 얼마 후 시커먼 구름이 몰려오더니 비가 내리기 시작했어요. 냇물은 금세 불어나 엄마 청개구리의 무덤 앞까지 차올랐어요. 이를 본 아들 청개구리는 엄마의 무덤이 떠내려갈까 봐 이리 뛰고 저리 뛰며 슬프게 울었습니다. 지금도 비가 오는 날이면 청개구리는 냇가에서 개굴개굴하고 운답니다.

Dịch bài nghe

Phần dịch bài nghe đã được ad ẩn đi để các bạn đỡ “vướng mắt” tụt hứng tự dịch. Bạn nào cần xem tham khảo thì nhập vào ô bên dưới từ (blogkimchi) để xác nhận mở ra xem Vietsub nhé.

 

Một số ngữ pháp-자[1], -고 말다[2], -거든[3], 더니[4], (으)ㄹ 까 봐[5].

*   *   *   *   *

→ Các bạn theo dõi các bài luyện nghe mới nhất trong Tab chủ đề “Luyện nghe tiếng Hàn (KyungHee 4)“. Bạn đọc hãy đánh giá – phê bình bài viết này bằng cách ấn Voite bên dưới để cho Blog biết mức độ ủng hộ, hài lòng về bài viết này nhé.

4.7/5 - (4 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: