Giải Đề Topik 47 – Phần Nghe | 9~12

Tiếp chủ đề dịch bài nghe TOPIK để thuận tiện cho các bạn đang ôn thi TOPIK có thể thuận tiện tra cứu và ôn tập. Nếu bạn chưa có đề và đáp án các đề TOPIK cũ thì Vào Đây để tải các đề TOPIK cũ nhé.

TOPIK 한국어능력시험

“Bấm vào đây nghe và bắt đầu làm bài” “Nếu xem trên điện thoại các bạn ấn vào chữ [Listen in browser] bên dưới”

[9~12]다음 대화를 잘 듣고 여자가 이어서 할 행동으로 알맞은 것을 고르십시오.(각 2점) 9. ① 사무실에 전화한다 ② 컴퓨터를 확인한다 ③ 장학금을 신청한다 ④ 학교 홈페이지를 본다 10. ① 집에 간다 ② 자료를 만든다 ③ 상품을 정리한다 ④ 두통약을 사러 간다 11. ① 자전거를 꺼낸다 ② 옷을 갈아입는다 ③ 공원에서 운동한다 ④ 동생과 같이 나간다 12. ① 카드로 계산한다 ② 안내 센터에 간다 ③ 배달 신청을 한다 ④ 집에서 물건을 받는다

________ Dịch & Đáp án ________

[9~12] Nghe hội thoại và chọn hành động tiếp theo Nhân vật Nữ sẽ thực hiện

9. 여자 : 컴퓨터가 안 되네. 오늘까지 장학금을 신청해야 하는데. Máy tính không dùng được nhỉ, hạn hôm nay phải đăng kí học bổng rồi 남자 : 뭐라고? 장학금 신청이 오늘까지였어? 정확한 거야? Cái gì, hạn đăng kí là hôm nay? Chính xác không đó? 여자 : 학교 홈페이지에서 그렇게 봤어. 내가 사무실에 전화해 볼까? Thấy trên web trường ghi vậy, mình sẽ gọi điện lên văn phòng trường xem 남자 : 그래, 해 봐. 컴퓨터는 내가 확인해 볼게. Uhm, thử gọi đi. Để mình kiểm tra máy tính xem ① 사무실에 전화한다 ② 컴퓨터를 확인한다 ③ 장학금을 신청한다 ④ 학교 홈페이지를 본다 => Đáp án: 1 10. 여자 : 잠깐 약국 좀 다녀올게요.두통약 좀 먹어야겠어요. Mình sẽ ra hiếu thuốc chút rồi về, phải mua thuốc đau đầu uống. 남자 : 몸이 안 좋으면 빨리 집에 가서 쉬세요. 나머지 전시회 상품은 제가 정리할 테니까요. Nếu cơ thể không tốt thì về nhanh rồi nghỉ đi. Việc còn lại của triển lãm các sản phẩm mình sẽ sắp xếp. 여자 : 아니에요. 아직 설명 자료도 못 만들었는데요. À thôi, hồ sơ tên các sản phẩm vẫn chưa làm mà. 남자 : 네, 그럼 다녀오세요. 이건 제가 정리하고 있을게요. Vâng, vậy chị đi rồi về. Mấy cái này tôi sẽ sắp xếp ① 집에 간다 ② 자료를 만든다 ③ 상품을 정리한다 ④ 두통약을 사러 간다 => Đáp án: 4 Qc3 11. 여자 : 준기야, 자전거 어디에 뒀니? Jnki à em để xe đạp ở đâu? 남자 : 베란다에 있는데…….누나, 자전거 타려고? 꺼내 줄까? Để ở ban công đó chị, chị đi thì để em dắt ra nhé. 여자 : 아니. 내가 꺼낼게. 도 같이 안 나갈래? 날씨도 좋은데 공원에서 같이 운동하자. À không, để chị dắt ra. Em không đi cùng sao, thời tiết đẹp thế này ra công viên vận động đi. 남자 : 그래. 그럼 옷 좀 갈아입고 나올게. Vâng em đi, chờ em chút đổi quần áo rồi đi. ① 자전거를 꺼낸다 ② 옷을 갈아입는다 ③ 공원에서 운동한다 ④ 동생과 같이 나간다 => Đáp án: 1 12. 남자 : 손님, 모두 12만 원입니다. Thưa quý khách tất cả là 120kw 여자 : 여기 이 카드로 계산해 주세요. 그런데 집까지 배달도 해 주시나요? Vâng thanh toán bằng thẻ này cho tôi. Nhưng mà ở đây có giao hàng tới nhà không? 남자 : 물론이죠. 여기 영수증 있습니다. 이거 가지고 안내 센터에 가서 신청 하면 됩니다. Đương nhiên rồi ah, gửi quý khách hóa đơn thanh toán. Quý khách mang theo hóa đơn tới quầy khách hàng đăng kí là được ah. 여자 : 아, 네. 고맙습니다. 그런데 언제쯤 물건을 받을 수 있을까요? Vâng cảm ơn. Vậy khi nào thì sản phẩm có thể tới vậy. 남자 : 보통 두세 시간 정도 걸립니다. Mất khaongr 2-3 tiếng ah. ① 카드로 계산한다 ② 안내 센터에 간다 ③ 배달 신청을 한다 ④ 집에서 물건을 받는다 => Đáp án: 2

  ※ Hết bài! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Để xem các bài cùng chủ này xem chuyên mục “Topik 47“. Tham khảo thêm bài giải đề Topik 47 phần 읽기 các bạn xem tại “Topik 47 읽기” Để tìm kiếm các thông tin về du học Hàn – tiếng Hàn (tra ngữ pháp…tài liệu..vv) các bạn truy cập “Tìm thông tin“. Xem lịch thi Topik 2019….   

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: