Giải Đề Topik 47 – Phần Nghe | 21~22

Tiếp chủ đề dịch bài nghe TOPIK để thuận tiện cho các bạn đang ôn thi TOPIK có thể thuận tiện tra cứu và ôn tập. Nếu bạn chưa có đề và đáp án các đề Topik cũ thì vào tải đề Topik để tải các đề TOPIK cũ nhé.

TOPIK 한국어능력시험

“Nếu bạn dùng điện thoại để xem hãy bấm vào chữ [Listen in browser]” “Phía bên dưới để bắt đầu nghe” và làm bài!

※ [21~22]다음을 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점) 21.남자의 중심 생각으로 맞는 것을 고르십시오. ① 피자 가게의 성공은 맛에 달려 있다. ② 치킨 가게가 잘되려면 위치가 중요하다. ③ 퇴직 후에도 할 수 있는 일을 찾아야 한다. ④ 여러 사람의 의견을 들어야 성공할 수 있다. 22.들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오. ① 남자는 회사를 퇴직했다. ② 남자는 시장에서 가게를 운영한다. ③ 여자는 치킨 가게를 하고 싶어 한다. ④ 여자의 친구는 시장에서 치킨 가게를 한다.

_____Dịch & Đáp án_____

※ (21~22) Nghe và trả lời câu hỏi

여자: 여보, 당신 퇴직하면 우리 치킨 가게 하나 해 볼까요?

Chồng à, khi nào anh thôi việc vợ chồng mình mở một quán gà rán nhé.

남자: 우리 가게라…….좋지요. 하지만 만만하게 생각해서는 안 될 것 같은데요. 그런 가게는 사람들이 많이 오가는 곳에 차려야 성공할 수 있는데 그런 데는 가게도 비싸고요.

Cửa hàng của chúng ta…. tuyệt đó. Nhưng suy tính kỹ thì chắc không được. Một cửa hàng có nhiều người đến mới thành công được mà được như thế thì giá cửa hàng ( mặt bằng, vị trí) cũng đắt.

여자: 시장에서 피자 가게 하는 친구가 그러는데 맛만 좋으면 가게가 어디에 있든지 손님들이 다 알아서 찾아온대요.

Như cửa hàng pizza của bạn làm ở chợ đấy thôi chỉ cần đồ ăn ngon là khách biết và tìm đến à.

남자: 그래도 손님들이 쉽게 가게를 찾을 수 있는 곳이어야 하지 않을까요?

Dù thế nhưng đó không phải là cửa hàng mà khách dễ dàng tìm ra sao?

Một số từ vựng:

  1. 퇴직하다: nghỉ việc, thôi việc
  2. 차려야 성공: tạo được thành công (차리다~)
  3. 만만하다: đầy đủ, sung túc, kĩ càng
  4. 달리다: nắm giữ, tùy thuộc
  5. 운영하다: vận hành, điều hành
  6. ~든지: dù..(là) 

21.남자의 중심 생각으로 맞는 것을 고르십시오.

Chọn suy nghĩ trọng tâm của nhân vật Nam

① 피자 가게의 성공은 맛에 달려 있다.

Thành công của tiệm pizza tùy thuộc vào hương vị riêng

② 치킨 가게가 잘되려면 위치가 중요하다.

Tiệm gà rán muốn thành công được vị trí rất quan trọng

③ 퇴직 후에도 할 수 있는 일을 찾아야 한다.

Sau khi thôi việc cũng phải tìm việc có thể làm được

④ 여러 사람의 의견을 들어야 성공할 수 있다.

Phải nghe ý kiến từ nhiều người mới có thể thành công

=> Đáp án: 2

22.들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

Chọn nội dung đúng với bài nghe

① 남자는 회사를 퇴직했다.

Nhân vật Nam đã nghỉ việc

② 남자는 시장에서 가게를 운영한다.

Nhân vật Nam quản lý cửa hàng ở chợ

③ 여자는 치킨 가게를 하고 싶어 한다.

Nhân vật Nữ muốn mở tiện gà rán

④ 여자의 친구는 시장에서 치킨 가게를 한다.

Nhân vật nữ có bạn làm quán gà rán ở chợ

=> Đáp án: 3

※ Hết bài! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Để xem các bài cùng chủ này xem chuyên mục “Topik 47“. Tham khảo thêm bài giải đề Topik 47 phần 읽기 các bạn xem tại “Topik 47 읽기” Để tìm kiếm các thông tin về du học Hàn – tiếng Hàn (tra ngữ pháp…tài liệu..vv) các bạn truy cập “Tìm thông tin“. Xem lịch thi Topik 2019….

  Tags: #한국어로 배우는 TOPIK #한국어능력시험 실전 강의, #동영상 강의, TOPIK #한국어능력시험 대비 강의, #한국어로 배우는 TOPIK 한국어능력시험 실전 강의.  

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: