Giải Đề Topik 47 – Phần Nghe | 25~26

Tiếp chủ đề dịch bài nghe TOPIK để thuận tiện cho các bạn đang ôn thi TOPIK có thể thuận tiện tra cứu và ôn tập. Nếu bạn chưa có đề và đáp án các đề TOPIK cũ thì Vào Đây để tải các đề TOPIK cũ nhé.

TOPIK 한국어능력시험

“Nếu bạn dùng 휴대폰 bấm vào chữ [Listen in browser]” “Phía bên dưới để bắt đầu nghe”

※ [25~26] 다음을 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점) 25.남자의 중심 생각으로 맞는 것을 고르십시오. ① 장애인을 위한 시설을 늘려야 한다. ② 장애인들에게 세금을 깎아 줘야 한다. ③ 정부는 운동선수의 재활을 도와야 한다. ④ 장애인의 자립을 위한 일자리가 필요하다. 26.들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오. ① 남자는 장애를 극복하고 국가대표가 되었다. ② 남자는 사고를 당해 축구를 할 수 없게 되었다. ③ 남자는 사업가가 되기 위해 운동을 그만두었다. ④ 남자는 정부 지원을 받기 위해 회사를 설립했다.

[25~26] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

________ Dịch & Đáp án________

Nghe kỹ và trả lời câu hỏi [mỗi câu 2 điểm]

여자: 전 국가대표 축구 선수 김민수 씨를 모시고 이야기 나누고 있는데. 장애인 고용 기업을 운영하고 계시다고요. 

남자: 네. 모두 아시겠지만 저는 교통사고로 장애를 입어 축구를 그만두게 됐습니다. 장애인이 되고 나니 생계를 유지하기가 어려웠죠. 이건 저뿐만 아니라 모든 장애인이 겪는 어려움일 거라고 생각합니다. 물론 정부에서 장애인에게 세금 혜택 등 여러 가지 지원을 해 주고 있지만 무엇보다도 장애인들이 자립할 수 있어야 한다고 생각했습니다. 그래서 저와 뜻을 같이하는 사람들이 모여서 장애인을 고용하는 회사를 차리게 됐습니다.

**/ Từ vựng trong bài:

장애인: Người khuyết tật, người tàn tật.

교통사고: Tai nạn giao thông

생계를 유지하다: duy trì kế sinh nhai

N~뿐만아니라: Không chỉ

A/V+ 을 뿐만 아니라: Không những ………….mà còn.

겪다: chịu đựng

물론: Tất nhiên,

정부: Chính phủ

혜택: Ưu đãi

지원하다: Hỗ trợ, viện trợ, tài trợ

무엇보다도: trước tiên, hơn tất cả mọi thứ

자립하다: Tự lập

모이다: Tập hợp,

**/ Dịch đáp án:

25. 남자의 중심 생각으로 맞는 것을 고르십시오.

//Hãy chọn nội dung đúng với suy nghĩ trọng tâm của người con trai

① 장애인을 위한 시설을 늘려야 한다.

Phải gia tăng thiết bị cho người khuyết tật

② 장애인들에게 세금을 깎아 줘야 한다.

Phải giảm thuế cho người khuyết tật

③ 정부는 운동선수의 재활을 도와야 한다.

Chính phủ phải giúp đỡ việc hồi phục chức năng của các cầu thủ thể thao

④ 장애인의 자립을 위한 일자리가 필요하다.

Nơi làm việc cho sự tự lập của người khuyết tật là cần thiết.

=> Đáp án: 4

26. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

//Hãy chọn đáp án đúng với nội dung bài nghe

① 남자는 장애를 극복하고 국가대표가 되었다.

Người đàn ông đã khắc phục được chướng ngại và trở thành đại biểu quốc gia

② 남자는 사고를 당해 축구를 할 수 없게 되었다.

Người đàn ông đã gặp phải tai nạn nên đã không thể chơi bóng đá nữa.

③ 남자는 사업가가 되기 위해 운동을 그만두었다.

Người đàn ông đã chấm dứt thể thao để trở thành nhà kinh doanh 

④ 남자는 정부 지원을 받기 위해 회사를 설립했다

Người đàn ông đã thành lập công ty để nhận sự hỗ trợ của chính phủ.

=> Đáp án: 2

**/ Dịch bài nghe:

Nữ: Tôi đang đón tiếp và chia sẻ câu chuyện với đại biểu quốc gia, cầu thủ bóng đá anh Kim Min Soo. Nghe nói rằng anh đang điều hành một công ty tuyển dụng lao động là những người khuyết tật.

Nam: Vâng, tất cả mọi người đều biết nhưng tôi đã phải kết thúc sự nghiệp bóng đá của mình do đã gặp phải chấn thương bởi sự cố giao thông. Sau khi trở thành người khuyết tật thì cái việc duy trì kế sinh nhai hàng ngày khó khăn chứ. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ là khó khăn mà không chỉ tôi mà tất cả những người khuyết tật khác phải chịu đựng, Tất nhiên, chính phủ cũng đang làm một số việc hỗ trợ cho người tàn tật như ưu đãi thuế quan nhưng tôi nghĩ là trước tiên những người khuyết tật phải có thể tự lập. Vì vậy, tôi và những người có cùng suy nghĩ đã tập hợp lại và mở một công ty mà tuyển dụng lao động là những người khuyết tật

※ Hết bài! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Để xem các bài cùng chủ này xem chuyên mục “Topik 47“. Tham khảo thêm bài giải đề Topik 47 phần 읽기 các bạn xem tại “Topik 47 읽기”  Để tìm kiếm các thông tin về du học Hàn – tiếng Hàn (tra ngữ pháp…tài liệu..vv) các bạn truy cập “Tìm thông tin“. Xem lịch thi Topik 2019….

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: