Luyện nghe Topik 47 – Phần Nghe | 23~24

Tiếp chủ đề dịch bài nghe TOPIK để thuận tiện cho các bạn đang ôn thi TOPIK có thể thuận tiện tra cứu và ôn tập. Nếu bạn chưa có đề và đáp án các đề Topik cũ thì vào tải đề Topik để tải các đề TOPIK cũ nhé.

TOPIK 한국어능력시험

“Nếu bạn dùng điện thoại để xem hãy bấm vào chữ [Listen in browser]” “Phía bên dưới để bắt đầu nghe” và làm bài!

※ [23~24] 다음을 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

23.남자가 무엇을 하고 있는지 맞는 것을 고르십시오.

① 등산로의 위치를 확인하고 있다.

② 호텔까지 가는 길에 대해 묻고 있다.

③ 여행하려는 곳에 숙박 예약을 하고 있다.

④ 호텔에서 진행하는 프로그램에 대해 문의하고 있다.

24.들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

① ‘숲속놀이터’는 단체만 이용이 가능하다.

② 남자는 가족과 3일간 호텔에서 묵을 예정이다.

③ 호텔에서는 가족을 위한 체험 활동을 계획 중이다.

④ 자연 체험 교육은 최대 20명까지 수강이 가능하다.

_______ Dịch & Đáp án_______

※ (23-24) Nghe và trả lời các câu hỏi (mỗi câu 2 điểm)

남자 :여보세요. 나무호텔이죠?

Alo, khách sạn Lamu phải không ah

여자 :네, 고객님. 무엇을 도와드릴까요?

Vâng thưa quý khách, quý khách cần giúp đỡ gì không ah.

남자 :다음 주 토요일에 3명, 1박 예약했는데요. 호텔에서 진행하는 자연 체험 교육을 예약하고 싶어서요.

Chúng tôi có 3 người đã đặt phòng 1 đêm vào thứ 7 tuần sau. Tôi muốn đặt chương trình trải nghiệm thực tế.

여자 :자연 체험 교육은 20명 이상 단체만 가능합니다.

Chương trình trải nghiệm thực tế chỉ áp dụng cho đoàn thể từ 20 người trở lên.

남자 :아, 그렇군요. 그러면 아이하고 할 수 있는 가족 체험 프로그램은 없나요?

À ra vậy. Vậy không có chương trình gì cho trẻ em và gia đình ah?

여자 :죄송하지만 가족을 위한 체험 프로그램은 현재 준비 중에 있습니다. 대신 호텔 뒤 등산로에 아이들이 놀 수 있는 ‘숲속놀이터’를 새로 만들었는데요. 이걸 이용해 보시는 건 어떨까요?

Rất xin lỗi quý khách chương trình cho gia đình hiện đang trong quá trình chuẩn bị, nhưng thay vào đó sau núi phía sau khách sạn chúng tôi đã tạo ra khu vui chơi cho trẻ em, quý khách có muốn sử dụng dịch vụ này chứ ah.

  • 예약하다: đặt trước
  • 진행하다: tiến hành, thực hiện
  • 자연 체험 교육: các chương trình thực tế, trải nghiệm thực tế
  • 단체: đoàn thể, tổ chức

23.남자가 무엇을 하고 있는지 맞는 것을 고르십시오.

Nhân vật Nam đang làm gì?

① 등산로의 위치를 확인하고 있다.

Xác nhận vị trí của núi

② 호텔까지 가는 길에 대해 묻고 있다.

Hỏi đường đến khách sạn

③ 여행하려는 곳에 숙박 예약을 하고 있다.

Đặt phòng nghỉ cho chuyến du lịch

④ 호텔에서 진행하는 프로그램에 대해 문의하고 있다.

Gọi đến khách sạn hỏi về chương trình dịch vụ

=> Đáp án: 4

24.들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

Chọn nội dung đúng với nội dung bài nghe

① ‘숲속놀이터’는 단체만 이용이 가능하다.

Công viên trẻ em chỉ áp dụng cho đoàn thể

② 남자는 가족과 3일간 호텔에서 묵을 예정이다.

Nhân vật Nam & gia đình dự định đặt chỗ nghỉ 3 ngày

③ 호텔에서는 가족을 위한 체험 활동을 계획 중이다.

Khách sạn đang chuẩn bị kế hoạch chương trình trải nghiệm cho nhóm khách hàng gia đình

④ 자연 체험 교육은 최대 20명까지 수강이 가능하다.

Khóa trải nghiệm thực tế tôi đa cho 20 người tham gia

=> Đáp án: 3

※ Hết bài! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Để xem các bài cùng chủ này xem chuyên mục “Topik 47“. Tham khảo thêm bài giải đề Topik 47 phần 읽기 các bạn xem tại “Topik 47 읽기” Để tìm kiếm các thông tin về du học Hàn – tiếng Hàn (tra ngữ pháp…tài liệu..vv) các bạn truy cập “Tìm thông tin“. Xem lịch thi Topik 2019….   자연 체험 교육, 방학, 생태, 가족, du lịch thực tế, trải nghiệm du lịch, du lịch hàn quốc, 한국여행, 베트남여행, 제주여행, du lich asian, du lịch đông nam á, korea korea tourism, kinh nghiệm du lịch, visa du lịch hàn quốc

 

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: