Giải Đề Topik 47 – Phần Nghe | 17~18

Tiếp chủ đề dịch bài nghe TOPIK để thuận tiện cho các bạn đang ôn thi TOPIK có thể thuận tiện tra cứu và ôn tập. Nếu bạn chưa có đề và đáp án các đề TOPIK cũ thì Vào Đây để tải các đề TOPIK cũ nhé.

TOPIK 한국어능력시험

“Nếu bạn dùng 휴대폰 bấm vào chữ [Listen in browser]” “Phía bên dưới để bắt đầu nghe”

※ [17~18]다음을 듣고 남자의 중심 생각을 고르십시오.(각 2점) 17. ① 여행 갈 때는 새 옷을 사야 한다. ② 쇼핑할 때 가격을 따져 봐야 한다. ③ 옷은 직접 입어 보고 사는 게 좋다. ④ 쇼핑으로 시간을 낭비하면 안 된다. 18. ① 어릴 때는 여러 번 실수해도 괜찮다. ② 아이들이 잘못을 해도 예뻐해야 한다. ③ 아이들에게 심하게 말을 하면 안 된다. ④ 아이들에게 자기 잘못을 알게 해야 한다.

________ Dịch & Đáp án_________

Một số từ vựng

  • 아끼다: tiết kiệm
  • 저렴하다: rẻ, giá rẻ
  • 꽤: khá(đáng kể)
  • 무조건: vô điều kiện
  • 어리다: nhỏ tuổi, ít tuổi
  • 따지다: tra hỏi, tính toán cân nhắc

※ [17~18] Nghe và chọn suy nghĩ trọng tâm của nhân vật Nam

17.

남자 : 지은 씨,뭐 하세요?

Jiun cậu đang làm gì đấy

여자 : 아, 다음 주에 여행 가는데 인터넷으로 옷 하나 사려고요. 백화점 이나 쇼핑몰에 직접 가는 것보다 시간도 아낄 수 있고 가격도 저렴 하거든요.

À tuần sau đi du lịch rồi nên lên mạng tìm mua cái áo. Mua ở đây (trên mạng) cũng tiết kiệm và rẻ hơn đến trung tâm thương mại hay cửa hàng bách hóa

남자 : 저는 인터넷으로 사는 것도 시간이 꽤 걸리던데요. 그리고 아무래도 옷은 가서 입어 보고 고르는 게 좋지 않아요? 색깔이나 모양이 화면으로 보는 것과 다른 경우도 많잖아요.

Mình mua trên mạng cũng tốn nhiều thời gian, và dù sao đi nữa trực tiếp đi xem mặc thử không tốt hơn sao? Màu sắc, kiểu sáng hình ảnh cũng nhiều hơn hơn so với xem trên hình.

① 여행 갈 때는 새 옷을 사야 한다.

Phải mua áo đi du lịch

② 쇼핑할 때 가격을 따져 봐야 한다.

Khi mua sắm phải cân nhắc giá

③ 옷은 직접 입어 보고 사는 게 좋다.

Trực tiếp mặc thử và nhìn tốt hơn

④ 쇼핑으로 시간을 낭비하면 안 된다.

Không được lãng phí thời gian khi mua sắm

=> Đáp án: 3

18.

남자 : 요즘 부모들은 아이들이 잘못해도 왜 아무 말도 안 하지? 무조건 예뻐만 하는 건 문제인 것 같아.

Gần đây các ông bố mà mẹ khi con cái làm sai điều gì sao không nói(dạy bảo) gì chứ? Toàn nói điều hay có vấn đề gì thì phải?

여자 : 아이들이 어려서 그러는 건데 그때마다 뭐라고 하는 건 안 좋은 거 아니야?

Tụi nhỏ còn trẻ con hơn nữa những lúc như vậy thì phải nói gì? nói nó là không tốt sao?

남자 : 아무리 어려도 자기가 무엇을 잘못했는지는 바로 알려 줘야지. 그래야 다음에 같은 실수를 반복하지 않지.

Mặc dù khó nói nhưng bản thân trẻ làm điều gì không tốt thì phải nói ngay chứ. Có như vậy lần sau mới không nặp lại lỗi như vậy chứ

① 어릴 때는 여러 번 실수해도 괜찮다.

Khi còn bé có sai nhiều lần cũng không sao

② 아이들이 잘못을 해도 예뻐해야 한다.

Trẻ có làm sai cũng phải nói lời hay

③ 아이들에게 심하게 말을 하면 안 된다.

Không được nặng lời với trẻ nhỏ

④ 아이들에게 자기 잘못을 알게 해야 한다.

Trẻ phạm sai lầm phải chỉ cho đứa trẻ biết

=> Đáp án: 4

  ※ Hết bài! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Để xem các bài cùng chủ này xem chuyên mục “Topik 47“. Xem bài dịch đề Topik 41 – Phần nghe đã hoàn thiện 50 câu các bạn xem “Topik 41“. Để tìm kiếm các thông tin về du học Hàn – tiếng Hàn (tra ngữ pháp…tài liệu..vv) các bạn truy cập “Tìm thông tin“. Xem lịch thi Topik 2019…. 

  Tags: #한국어로 배우는 TOPIK #한국어능력시험 실전 강의, #동영상 강의, TOPIK #한국어능력시험 대비 강의, #한국어로 배우는 TOPIK 한국어능력시험 실전 강의.  

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: