Luyện tập 쓰기 TOPIK II câu 53 Bài 10

Tiếp tục bài trong chủ đề 쓰기 TOPIK II, loạt bài này được Blog cập nhật theo nguồn tư liệu cuốn 쓰기 100점(Bản 2016 và cả bản cập nhật mới nhất 2018) – Hôm nay Blog sẽ đăng bài về câu viết luận, phân tích dạng câu 53 trong đề thi TOPIK 쓰기. {P/s: bạn nào cần mua sách này tại Hàn liên hệ mình qua số 010-4779-0102}  

Đề bài: 다음을 참고하여 “한국인의 근로 시간” 에 대한 글을 200 ~ 300자로 쓰시오. 단, 글의 제목 쓰지 마시오. (30점). {Tham khảo viết 200 ~ 300 từ  về chủ đề ” Giờ làm việc của người Hàn Quốc”, không viết lại đề bài.}

 

Ảnh chụp đề bài | Blogkimchi.com

1. Phân tích thông tin đề:  2000 년 이후 평균 근로 시간은 점차 줄어들고 있지만, 사실은 아직도 법정 근로시 간보다 많은 시간 동안 일을하고있다. / Kể từ năm 2000 số giờ làm việc trung bình đã giảm  nhưng nó vẫn kéo dài lâu hơn so với giờ làm việc hợp pháp quy định. 2010 년 연구 논문에 의하면 과도한 업무로 인해 스트레스가 쌓여 소진 현상이 나타 날수있다. 근로자가 가지고 있던 에지를 고갈시키고 작업 능률을 떨어 뜨리는 소진 현상이 나 타난다. / Theo tài liệu nghiên cứu năm 2010 người lao động do căng thẳng và làm việc quá sức có thể dẫn đến kiệt sức. Điều này làm sụt giảm năng lượng làm việc cũng như hiệu quả công việc. 2. Từ vựng & ngữ pháp xuất hiện:

 1. 고갈시키다: làm cạn kiệt, vắt(khai thác) cạn kiệt
 2. 과도하다 : quá mức
 3. 근로자 : người lao động
 4. 능률 : năng suất
 5. 떨어뜨리다 : hạ, giảm, rớt xuống
 6. 소진: sự cạn kiệt, tiêu hao 소진되다, 소진하다
 7. 스트레스:  căng thẳng, áp lực stress
 8. 업무: nghiệp vụ
 9. 지: năng lượng
 10. 작업: làm việc
 11. 현상: hiện trường, hiện trạng
 12. -다 보면: Nếu liên tục làm gì đó .. thì kết quả nào đó xảy ra (Mở Tab mới xem bài học riêng về ngữ pháp này Tại đây)
 13. (결국) – 게되다 : kết cục bị (trở thành) việc/ điều gì..
 14. -기는 하지만 : đã rồi.. nhưng mà / hoặc thì có nhưng mà.. ( Xem riêng bài ngữ pháp này  Tại Đây)
 15. -(으) ㄴ /는 것으로 나타나다:
 16. 으로 인한:

 (으) ㄴ /는 것으로 나타나다:Thể hiện việc gì đó theo như 

Ví dụ:

강남 지역의 커피 값이 강북 지역에 비해 30% 비싼 것으로 나타났습니다. Thể hiện giá cả đắt theo như kết quả điều tra thì Giá cả càfe của khu vực Kang_Lam so với khu vực KangBook đắt hơn 30%.

 으로 인한: vì.. do… 

Ví dụ:

계약의 불이행으로 인한 벌금형

Phạt vì vi phạm hợp đồng

부주의로 인한 사고

Tai nạn do không chú ý

3. Tham khảo bài viết mẫu:

   

하루 법정 근로 시간은 8시간이다. 그런데 실제로는 대부분의 근로자들이 이보다 더 많은 시간 동안 일하 고있다. 2008년 조사에서는 평균 10 시간 동안 근무하는 것으로 나타 났고, 2016년 조사에서는 9시간으로 한 시간이 단축 된 것으로 나타나 근로 시간이 조금씩 줄고 있기는하지만 여전히보다 많은 시간을 일하고있다. 이처럼 과도한 업무가 계속되다 보면 그로 인한 스트레스가 쌓여 결국 근로자들의 에지가 고갈되고 작업 능률이 떨어지게 될 것이다.

4. Tham khảo cách viết theo quy chuẩn giấy thi:

   

» Bài đọc thêm:

Tags:

luyện 쓰기 topik, cách làm câu 53 쓰기, cách làm topik 쓰기 câu 53, cấu trúc đề 쓰기 câu 53, 토픽 시험 53, 한국어 능력 시험, 대학, 미국 유학, 베트남 유학, 한국 유학, chuyển tiền quốc tế, chuyển tiền về việt nam, chuyển tiền sang hàn, kiếm tiền online, kiếm tiền trực tuyến…

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: