Bài tập tìm lỗi sai trong câu (1)

Chào các bạn, đoạn nội dung bài viết này được Blog trích ra từ cuốn sách Viết(쓰기 4) của giáo trình Kyunghee nhé các bạn. Ad thấy đọc những bài như này cũng giúp cho các bạn luyện viết tiếng Hàn cho đúng chính tả hơn để không bị cảnh sát chính tả bắt bẻ trong bài thi Topik ấy ~ Trước khi đọc vào nội dung chính thì bạn nên đi kiếm cái bút với tờ nháp đặt bên cạnh nhé.

다음 문장에서 틀린 부분을 찾아 바르게 고치십시오.

Ví dụ mẫu:

나는 그 영화를 보고 큰 감동이 받았다.

→ Sai ở chỗ 나는 그 영화를 보고 큰 감동 받았다.

→ Sửa lại là 나는 그 영화를 보고 큰 감동 받았다.

Tương tự các bạn hãy tìm phát hiện lỗi sai trong các câu sau:

1) 사람들은 예전보다 자신의 건강에 관심을 많아졌다.

⇒____________________________

2) 서울시는 시민들의 여가 생활에 대해 조사한 결과가 발표했다.

⇒____________________________

[adinserter block=”25″][adinserter block=”39″]

3) 공항에서 숙소까지 지하철을 이동하는 시간은 한 시간 정였다.

⇒____________________________

4) 외국인들에게 가장 인상 깊은 한국 음식으로 불고기를 뽑혔다.

⇒____________________________

5) 지구 온난화 현상으로 인해 많은 동식물을 사라지고 이상 기후가 나타나고 있다.

⇒____________________________

6) 연말이라 그런지 길에 택시로 타려는 사람만 많고 빈 택시는 오지 않았다.

⇒____________________________

7) 계절에는 자연 풍경뿐만 아니라 사람들의 옷차림도 바꾼다.

⇒____________________________

8) 명동성당은 프랑스인 신부는 설계한 건물이다.

⇒____________________________

[adinserter block=”31″][adinserter block=”21″]

Đáp án: Các bạn tự nháp trước “có làm thì mới có nhớ”, sau đó nhập lại từ → blogkimchi vào ô bên dưới để xác nhận mở xem nội dung đáp án nhé.

[ppwp passwords=”blogkimchi”  headline=”” description=”” ]

1) 사람들은 예전보다 자신의 건강에 관심 많아졌다.

Sửa ⇒ 사람들은 예전보다 자신의 건강에 관심 많아졌다.

 

2) 서울시는 시민들의 여가 생활에 대해 조사한 결과 발표했다.

Sửa ⇒ 서울시는 시민들의 여가 생활에 대해 조사한 결과 발표했다.

 

3) 공항에서 숙소까지 지하철 이동하는 시간은 한 시간 정도였다.

Sửa ⇒ 공항에서 숙소까지 지하철 이동하는 시간은 한 시간 정도엿다.

 

4) 외국인들에게 가장 인상 깊은 한국 음식으로 불고기 뽑혔다.

Sửa ⇒ 외국인들에게 가장 인상 깊은 한국 음식으로 불고기 뽑혔다.

 

[adinserter block=”25″][adinserter block=”29″]

5) 지구 온난화 현상으로 인해 많은 동식물 사라지고 이상 기후가 나타나고 있다.

Sửa ⇒ 지구 온난화 현상으로 인해 많은 동식물 사라지고 이상 기후가 나타나고 있다.

 

6) 연말이라 그런지 길에 택시 타려는 사람만 많고 빈 택시는 오지 않았다.

Sửa ⇒ 연말이라 그런지 길에 택시를 타려는 사람만 많고 빈 택시 오지 않았다.

 

7) 계절에는 자연 풍경뿐만 아니라 사람들의 옷차림도 바꾼다.

Sửa ⇒ 계절 자연 풍경뿐만 아니라 사람들의 옷차림도 바꾼다.

 

8) 명동성당은 프랑스인 신부 설계한 건물이다.

Sửa ⇒ 명동성당은 프랑스인 신부 설계한 건물이다.

[/ppwp]

 

→ Xem tiếp nhiều bài đọc khác trong cùng Chuyên mục “Luyện thi Viết TOPIK 쓰기“. Bạn đánh giá sao về nội dung này, hãy nhấn Voite ★ bên dưới để Blog biết nhé.

[adinserter block=”34″][adinserter block=”39″]
4.9/5 - (8 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận