Đọc hiểu nhanh về ngữ pháp 기는 하지만

문법 – Đọc hiểu cấu trúc ngữ pháp chỉ sự nhượng bộ (양보) 기는 하지만. Làm gì đó thì có làm (đã,sẽ làm)…nhưng… (Nghĩ rằng nội dung ở phía trước là đúng nhưng đồng thời mình cũng có suy nghĩ riêng…).앞의 내용을 반대하지는 않지만 뒤에서 다른 의견을 말함.

Cách dùng cấu trúc ngữ pháp 기는 하지만

Ngữ pháp 기는 하지만:  Không hẳn phản đối nhưng vế sau vẫn đưa ra ý kiến khác. 앞의 내용을 반대하지는 않지만 뒤에서 다른 의견을 말함.

Ví dụ:

1. 오늘 아침을 먹기는 했지만 아직 배가 고파요.

Hôm nay đã ăn sáng rồi nhưng mà vẫn đói.

2. 가:어제 푹 쉬었어요?

Hôm qua nghỉ dưỡng sức rồi chứ

나: 쉬기는 했지만 여전히 피곤해요.

Đã nghỉ ngơi rồi những vẫn còn thấy mệt lắm

3. 커피를 마시기는 하지만 좋아하지(는) 않아요.

Cafe có uống nhưng ko thích lắm.

4. 밥을 먹기는 했지만 아직 배가 고파요.

Ăn cơm rồi đấy nhưng mà vẫn thấy đói.

5. 가방이 예쁘기는 했지만 비싸서 못 샀어요.

Cái cặp/túi đó đẹp thật nhưng đắt quá nên ko thể mua.

6. 한국 사람이기는 하지만 매운 음식을 잘 못 먹어요.

Là người HQ thật nhưng không thể ăn đồ ăn cay.

7. 가: 떡볶이가 안 매워요?

Tocbucki không cay ư?

나: ( 맵기는 하지만) 맛있어요.

Cay nhưng mà ngon lắm.

8. 태권도를 배우기는 하지만 별로 안 좋아해요.

Thì có học Taekwondo rồi ấy nhưng mà cũng không thích lắm.

9. 가:이 문법 아세요?

Biết ngữ pháp này chứ?

나: 네, 알기는 하지만 아직 외우지 못했어요.

Biết thì có biết nhưng mà vẫn chưa được học ^^ ( định mệnh trả lời như lin : ))) )

» Tải sách ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng (có tiếng Việt)

Đọc thêm: Các cấu trúc trong nhóm ngữ pháp nhượng bộ có những ngữ pháp như sau (những ngữ pháp được bôi đậm xanh là những ngữ pháp đã có bài đăng trên Blog các bạn có thể nhấp vào xem riêng bài về ngữ pháp đó):

1. Ngữ pháp 다고 해도5. Ngữ pháp 으나 마나
2. Ngữ pháp 더라도6. Ngữ pháp 고도
3. Ngữ pháp 아/어 봤자7. Ngữ pháp 다고 해도
4. Ngữ pháp (이) 아/어/여도8. Ngữ pháp 는 데도

Bài học về cấu trúc ngữ pháp 기는 하지만 tạm dừng tại đây. Hi vọng bài viết này cung cấp cho bạn một số thông tin có ích. Blog không có nút Like mà chỉ có mục Voite để bạn đọc đánh giá chất lượng bài viết ( từ 1 đến 5 sao), theo bạn bài viết này được ở thang điểm mấy sao? Hãy cho Blog biết để chúng tôi cải thiện chất lượng các bài viết sau.

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: