한국어능력시험 듣기 연습 | Câu 27~28

Trong loạt bài này Blog sẽ Copy  nguyên văn trong đề thi TOPIK để các bạn vừa luyện nghe vừa nhân tiện học làm TOPIK luôn nhé. Note: Các bạn ấn nghe và thử đưa ra đáp án, sau đó mới kéo xuống xem nội dung bài nghe và đáp án nhé.

Luyện nghe TOPIK | Câu 27~28

“Bấm vào đây nghe và bắt đầu làm bài” 

“Nếu xem trên điện thoại các bạn ấn vào chữ [Listen in browser] bên dưới”

※ [27~28] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

27. 남자가 여자에게 말하는 의도를 고르십시오.

1 정장 기증의 중요성을 알리기 위해

2 정장 기증 단체의 활동을 홍보하기 위해

3 정장 기증에 참여할 것을 권유하기 위해

4 정장 기증이 필요한 이유를 설명하기 위해

28. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

1 남자는 정장을 기증해 본 적이 있다.

2 기증된 정장은 무료로 빌릴 수 있다.

3 정장을 기증하기 전에 세탁해야 한다.

4 여자는 정장이 없어서 빌리려고 한다.

[27~28] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

Nghe kỹ và trả lời câu hỏi[ Mỗi câu 2 điểm]

남자 : 정장을 기증받는 단체가 있다고 해서 어제 한 벌 보냈어.

[Nam]: Tớ nghe bảo có một hội nhận quyên tặng Âu phục nên hôm qua đã gửi 1 bộ vest đấy.

여자 : 그런 데가 있어? 나도 안 입는 옷이 있는데 보내 볼까? 근데 유행이 좀 지나서 괜찮을지 모르겠네.

[ Nữ]: Có nơi như vậy à? Tớ cũng có bộ chưa mặc, hay thử gửi nhỉ…? Nhưng mà cái đó hơi lỗi mốt rồi, không biết có sao không?

남자 : 괜찮아. 사람들이 보내준 옷을 유행에 맞게 고친다고 하니까 정장이면 어떤 것이든 다 기증해도 된대. 우리가 보내면 수선과 세탁을 해서 필요한 사람들에게 저렴하게 대여해 주는 거지.

[Nam]: Không sao, người ta sẽ sửa những bộ quần áo được gửi đi theo đúng mốt, nên nếu là Âu phục thì đều được nhận hết nhé. Nếu chúng ta gửi đi, họ sẽ sửa và giặt sạch sẽ rồi chuyển cho người cần với giá rẻ.

여자 : 무료로 대여해 주면 좋을 텐데 왜 돈을 받는 거지?

[Nữ]: Mình cho không áo quần mà sao họ còn lấy tiền của người ta nhỉ?

남자 : 그 돈으로 형편이 어려운 학생들에게 장학금을 준다고 들었어. 좋은 일이니까 도 한번 해 보면 어때?

[Nam]: Mình nghe nói người ta thu tiền đó để gửi cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng là điều tốt, cậu cũng thử gửi 1 lần xem sao?

27. 남자가 여자에게 말하는 의도를 고르십시오.

Lựa chọn đáp án nói lên ý đồ của người nam

1 정장 기증의 중요성을 알리기 위해

Để cho biết tầm quan trọng của việc tặng Âu phục

2 정장 기증 단체의 활동을 홍보하기 위해

Để quảng bá hoạt động của tổ chức nhận tặng Âu phục

3 정장 기증에 참여할 것을 권유하기 위해

Để khuyên tham gia việc quyên tặng Âu phục

4 정장 기증이 필요한 이유를 설명하기 위해

Để giải thích việc tặng Âu phục là lí do cần thiết

=> Đáp án: 3

28. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

Chọn đáp án đúng với nội dung của bài nghe:

1 남자는 정장을 기증해 본 적이 있다.

Bạn nam đã từng tặng Âu phục rồi

2 기증된 정장은 무료로 빌릴 수 있다.

Có thể mượn Âu phục được quyên tặng miễn phí

3 정장을 기증하기 전에 세탁해야 한다.

Trước khi quyên tặng Âu phục cần giặt là

4 여자는 정장이 없어서 빌리려고 한다.

Bạn nữ không có Âu phục nên định đi mượn.

=> Đáp án: 1

// Bài học đến đây là cứt lát sưm li tằng! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Nếu bạn muốn tìm các bài cũ thì có thể kéo xuống dưới xem bài liên quan hoặc có thể xem bên trên đầu bài có phần “Lưu Trữ” trong mục đó có lưu tất cả các bài cũ.

Tags:

đề thi topik, tải đề ti topik, giải đề thi topik, 한국어 능력시험, 토픽 한국어, 한국말, 쓰기, 읽이, 한국어 책, 베트남 유학생.. lịch thi topik 2019

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: