한국어능력시험 듣기 연습 | Câu 39~40

Luyện nghe TOPIK – Câu 37~38. Trong loạt bài này Blog sẽ Copy nguyên văn trong đề thi TOPIK để các bạn vừa luyện nghe vừa nhân tiện học làm TOPIK luôn nhé. Các bạn ấn nghe và thử đưa ra đáp án, sau đó mới kéo xuống xem nội dung bài nghe và đáp án nhé.

“Bấm nghe và bắt đầu làm bài” 

“Nếu xem trên điện thoại các bạn ấn vào chữ [Listen in browser] bên dưới”

※ [39~40] 다음은 대담입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

39. 이 대화 앞의 내용으로 알맞은 것을 고르십시오.

1 가슴을 편 자세는 업무 실적을 올린다.

2 가슴을 편 자세는 신체 건강에 도움이 된다.

3 가슴을 편 자세는 능동적인 행동을 유발한다.

4 가슴을 편 자세는 호르몬의 분비량을 변화시킨다.

40. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.

1 웅크린 자세는 위험에 맞서려는 자세이다.

2 가슴을 편 자세는 남성 호르몬과 관계가 없다.

3 웅크린 자세는 스트레스 호르몬의 분비량을 줄인다.

4 가슴을 편 자세는 면접시험에 긍정적 영향을 미친다.

________||| ĐÁP ÁN & DỊCH |||________

※ [39~40] 다음은 대담입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점) Sau đây là một bài nói chuyện. Hãy nghe kỹ và trả lời câu hỏi [Mỗi câu 2 điểm] 여자 : 다리를 어깨 비로 벌리고 가슴을 활짝 편 자세가 척추 건강에 많은 도움이 되고 있는 것 같은데요. 박사님, 이밖에 어떤 효과가 있습니까? 남자 : 네, 웅크린 자세와 달리 가슴을 편 자세는 스트레스 호르몬의 분비량을 줄이고 남성 호르몬의 분비량을 늘립니다. 이러한 남성 호르몬의 변화로 우리 신체는 위험을 감수하려는 특성을 보이는데요. 이 때문에 적극적이고 자신감이 넘치는 사람으로 보이게 된다는 겁니다. 당당 하고 힘을 느낄 수 있는 사람이 되는 거죠. 실제로 이런 자세가 업무의 성과를 높이거나 면접시험의 합격률에도 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 자세는 많은 투자를 하지 않고도 쉽게 자신을 변화시킬 수 있는 비법인 거죠. **/ Từ vựng trong bài:

  1. 비: bề rộng
  2. 벌리다: mở rộng, dang rộng
  3. 가슴: ngực
  4. 활짝: mở rộng(toang)
  5. 자세: tư thế
  6. 척추: cột sống
  7. 웅크리다: lom khom, cúi
  8. 호르몬: hooc môn
  9. 줄이다: làm giảm
  10. 느리다: làm chậm

39. 이 대화 앞의 내용으로 알맞은 것을 고르십시오. Đâu là nội dung có thể xuất hiện trước nội dung bạn được nghe? 1 가슴을 편 자세는 업무 실적을 올린다. Tư thế mở ngực có thể làm thành tích công việc của bạn cao lên 2 가슴을 편 자세는 신체 건강에 도움이 된다. Tư thế mở ngực hữu ích cho sức khỏe cơ thể bạn 3 가슴을 편 자세는 능동적인 행동을 유발한다. Tư thế mở ngực có thể gây nên( kích thích)những hành động tích cực 4 가슴을 편 자세는 호르몬의 분비량을 변화시킨다. Tư thế mở ngực làm thay đổi lượng tiết hormon => Đáp án: 2 40. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오. Chọn đáp án đúng với nội dung bài nghe 1 웅크린 자세는 위험에 맞서려는 자세이다. Tư thế co gối là tư thế đón nguy hiểm 2 가슴을 편 자세는 남성 호르몬과 관계가 없다. Tư thế mở ngực không liên quan tới hormon nam 3 웅크린 자세는 스트레스 호르몬의 분비량을 줄인다. Tư thế co gối có thể giúp giảm lượng hormon stress 4 가슴을 편 자세는 면접시험에 긍정적 영향을 미친다. Tư thế mở ngực có thể ảnh hửng tích cực đến các cuộc phỏng vấn => Đáp án: 4

**/ Bài dịch bài nghe 여자 : 다리를 어깨 비로 벌리고 가슴을 활짝 편 자세가 척추 건강에 많은 도움이 되고 있는 것 같은데요. 박사님, 이밖에 어떤 효과가 있습니까? [ Nữ]: Có vẻ như tư thế đứng với hai chân mở rộng bằng vai, ngực mở rộng rất tốt cho sức khỏe cột sống. Thưa tiến sĩ, ngoài ra còn có thêm hiệu quả nào nữa không ạ? 남자 : 네, 웅크린 자세와 달리 가슴을 편 자세는 스트레스 호르몬의 분비량을 줄이고 남성 호르몬의 분비량을 늘립니다. 이러한 남성 호르몬의 변화로 우리 신체는 위험을 감수하려는 특성을 보이는데요. 이 때문에 적극적이고 자신감이 넘치는 사람으로 보이게 된다는 겁니다. 당당 하고 힘을 느낄 수 있는 사람이 되는 거죠. 실제로 이런 자세가 업무의 성과를 높이거나 면접시험의 합격률에도 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 자세는 많은 투자를 하지 않고도 쉽게 자신을 변화시킬 수 있는 비법인 거죠. [Nam]: Vâng, khác với tư thế gập gối, tư thế mở ( ưỡn)ngực giúp giảm lượng tiết hormon stress và tăng lượng tiết hormon nam. Do đặc tính của hormon nam là cơ thể chúng ta đang kiểm soát được sự nguy hiểm nên vì lẽ này mà chúng ta sẽ trông tự tin hơn và tích cực hơn. Trên thực tế, tư thế này cũng làm thành quả công việc cao hơn hoặc khi phỏng vấn, tư thế này cũng là một trong những yếu tố để chúng ta có khả năng đỗ cao hơn. Tư thế quả là một kênh không cần quá nhiều đầu tư nhưng lại dễ dàng đem đến những thay đổi đối với chúng ta phải không ạ?

//Bài đọc đến đây là cứt lát sưm li tằng! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Để xem các bài cùng chủ này xem chuyên mục “TOPIK41“. Để tìm kiếm các thông tin về du học Hàn – tiếng Hàn (tra ngữ pháp…tài liệu..vv) các bạn truy cập “Tìm thông tin“..

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: