한국어능력시험 듣기 연습 | Câu 35~36

Luyện nghe TOPIK – Câu 35~36. Trong loạt bài này Blog sẽ Copy nguyên văn trong đề thi TOPIK để các bạn vừa luyện nghe vừa nhân tiện học làm TOPIK luôn nhé.

**Note: Các bạn ấn nghe và thử đưa ra đáp án, sau đó mới kéo xuống xem nội dung bài nghe và đáp án nhé.

“Bấm nghe và bắt đầu làm bài” 

“Nếu xem trên điện thoại các bạn ấn vào chữ [Listen in browser] bên dưới

※ [35~36] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점) 35. 남자는 무엇을 하고 있는지 맞는 것을 고르십시오. 1 연기의 가치를 평가하고 있다. 2 능력의 필요성을 역설하고 있다. 3 끊임없는 도전을 강조하고 있다. 4 기회의 중요성을 주장하고 있다. 36. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오. 1 감독은 계속 도전하는 배우들을 찾는다. 2 자신의 개성에 맞는 배역을 기다려야 한다. 3 재학 중에는 다양한 오디션 과정을 거친다. 4 기회를 잡으려면 거절의 고통을 견뎌야 한다.

________||| ĐÁP ÁN & DỊCH |||________

I. Nội dung bài nghe

남자 : (연설 톤으로) 연기학과 여러분, 졸업을 축하합니다. 지금까지 여러분은 피나는 연기 연습을 통해 자신만의 개성을 찾아 이 자리에 섰습니다. 하지만 사회로 나가면 여러분을 기다리는 건 끊임없는 거절의 연속일 겁니다. 오디션에서 감독에게 자신의 능력과 끼를 보여 줘도 결국 돌아오는 건 대부분 거절일 겁니다. 물론 거절 당하는 건 고통스럽 겠죠. 하지만 그건 여러분의 잘못이 아닙니다. 왜냐하면 감독은 그저 자기 작품에 맞는 배우를 찾고 있는 것뿐이니까요. 수많은 거절에 좌절해서 도전을 포기했다면 저도 지금 이 자리에 없었을 겁니다. 여러분도 이러한 과정을 겪으면서 자신에게 맞는 배역을 찾을 수 있을 겁니다. 이제 용감하게 나가서 그 기회를 잡으십시오. II. Từ vựng trong bài & đáp án **/ Từ vựng:

  1. 연기학과: khoa diễn xuất
  2. 피나다: đổ máu chảy máu
  3. ~통해: thông qua(việc gì đó)
  4. 개성: cá tính
  5. 거절하다: từ chối, khước từ
  6. 오디션: buổi kiểm tra, buổi casting
  7. 끼: tài năng, tố chất, (Khiếu)
  8. 감독: người quản lý, giám sát, đạo diễn
  9. 겪다: chịu đựng, trải qua
  10. 배역: sự phân vai, vai diễn

35. 남자는 무엇을 하고 있는지 맞는 것을 고르십시오. Người nam đang làm gì? Chọn đáp án đúng 1 연기의 가치를 평가하고 있다. Đánh giá (giá trị)diễn xuất 2 능력의 필요성을 역설하고 있다. Diễn thuyết về tính cần thiết của năng lực 3 끊임없는 도전을 강조하고 있다. Nhấn mạnh việc nỗ lực không ngừng 4 기회의 중요성을 주장하고 있다. Tập trung nói về tầm quan trọng của cơ hội => Đáp án: 3 36. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오 Chọn nội dung đúng với bài nghe 1 감독은 계속 도전하는 배우들을 찾는다. Đạo diễn tìm kiếm những diễn viên luôn biết cố gắng 2 자신의 개성에 맞는 배역을 기다려야 한다. Cần đợi những vai diễn phù hợp với cá tính của mình 3 재학 중에는 다양한 오디션 과정을 거친다. Trong quá trình đi học đã được trải qua nhiều sân khấu 4 기회를 잡으려면 거절의 고통을 견뎌야 한다. Để nắm lấy cơ hội cần chịu đựng nỗi đau của việc bị từ chối => Đáp án: 4 *// Dịch bài nghe: [Nam]:( tone diễn thuyết): Kính thưa các bạn khoa diễn xuất, chúc mừng các bạn đã tốt nghiệp. Các bạn đã trưởng thành hơn qua những lần tập diễn đến đổ máu và đến bây giờ, các bạn có mặt ở đây. Nhưng khi bước chân ra xã hội ngoài kia, các bạn sẽ còn gặp phải vô cùng nhiều khó khăn(sự từ chối) đang đợi sẵn. Trên sân khấu, dù các bạn đã cho các đạo diễn thấy năng lực của bản thân nhưng kết cục gần như đều bị cự tuyệt, đó chính là sụ từ chối, nhưng đó không phải do lỗi của các bạn. Đơn giản chỉ là do đạo diễn muốn tìm một diễn viên thực sự phù hợp với tác phẩm của họ. Nếu trong quá khứ tôi cũng từ bỏ những cố gắng của mình vì vô số những lời từ chối như thế, chắc giờ này tôi cũng không thể có mặt ở đây. Các bạn cũng vậy, qua những quá trình như thế này, chúng ta sẽ tìm được những vai diễn phù hợp với mình. Và giờ, hãy dũng cảm bước ra để nắm bắt lấy những cơ hội đó thôi!

/Bài học đến đây là cứt lát sưm li tằng! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Nếu bạn muốn tìm các bài cũ thì có thể kéo xuống dưới xem bài liên quan hoặc có thể xem bên trên đầu bài có phần “Lưu Trữ” trong mục đó có lưu tất cả các bài cũ…

Tags:

đề thi topik, tải đề ti topik, giải đề thi topik, 한국어 능력시험, 토픽 한국어, 한국말, 쓰기, 읽이, 한국어 책, 베트남 유학생.. lịch thi topik 2019, du học hàn, học tiếng hàn ở đâu,

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: