한국어능력시험 듣기 연습 | Câu 33~34

Trong loạt bài này Blog sẽ Copy nguyên văn trong đề thi TOPIK để các bạn vừa luyện nghe vừa nhân tiện học làm TOPIK luôn nhé.

**Note: Các bạn ấn nghe và thử đưa ra đáp án, sau đó mới kéo xuống xem nội dung bài nghe và đáp án nhé.

“Bấm nghe và bắt đầu làm bài” 

“Nếu xem trên điện thoại các bạn ấn vào chữ [Listen in browser] bên dưới

※ [33~34] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점) 33. 무엇에 대한 내용인지 맞는 것을 고르십시오. 1 올바른 수업 태도 2 교수법과 수업의 관계 3 적극적인 반응의 효과 4 교사와 학생의 대화 방식 34. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오. 1 학생들은 교사에게 수업 방식에 대해 질문했다. 2 교사는 교수 방식을 바꾸기 위해 실험에 참가했다. 3 심리학자는 학생들에게 부정적인 행동을 지시했다. 4 학생들은 실험 후에 재미있는 수업을 듣게 되었다.

________||| ĐÁP ÁN & DỊCH |||________

[33~34] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점) Nghe kỹ và trả lời câu hỏi [Mỗi câu 2 điểm] 여자: 여러분은 어떤 태도로 남의 이야기를 들으세요? 하던 일을 멈추지 않고 건성으로 들은 적은 없으신가요? 여기 듣는 사람의 태도가 얼마나 중요한지 보여 주는 실험이 하나 있습니다. 어느 학교에 수업이 재미없기로 유명한 교사가 있었는데요. 한 심리학자가 그 교사에게 알리지 않고 수업을 듣는 학생들에게만 몇 가지 행동을 하도록 지시 했습니다. 첫째, 교사의 말에 주의를 집중하면서 경청할 것. 둘째, 얼굴에 미소를 띠면서 고개를 끄덕여 줄 것. 셋째, 가끔 수업 내용과 관계있는 질문을 할 것 등이었습니다. 여러분, 한 학기 후에 어떤 변화가 일어났을까요? (잠시 후) 교사의 수업 태도는 눈에 띄게 달라 졌습니다. 다양한 교수 방법을 활용하여 재미있는 수업을 만들기 시작한겁니다. **/ Từ vựng trong bài:

 1. 태도: thái độ
 2. ~V던: việc gì đã(đang) làm
 3. 멈추다: dừng lại/ 멈추지 않다: không dừng lại
 4. 건성: qua loa, đại khái
 5. 실험: sự thực nghiệm thí nghiệm
 6. 심리학자: nhà thần kinh học lộn @ tâm lý học ~
 7. 경청/경청하다: chú ý lắng nghe
 8. 띠다: mang, có
 9. 끄덕이다: gật gù(đầu)
 10. 띄다: nhìn thấy, trông thấy, đập vào mắt
 11. 달라지다: trở nên, khác đi
 12. 활용하다: vận dụng ứng dụng

33. 무엇에 대한 내용인지 맞는 것을 고르십시오. // Bài nghe nói về điều gì? 1 올바른 수업 태도 Thái độ đúng khi tham gia tiết học 2 교수법과 수업의 관계 Quan hệ giữa phương pháp giảng bài và tiết học 3 적극적인 반응의 효과 Hiệu quả của những phản ứng tích cực 4 교사와 학생의 대화 방식 Cách đối thoại giữa giáo viên và học sinh => Đáp án: 3 34. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오. //Hãy chọn đáp án đúng với nội dung bài nghe 1 학생들은 교사에게 수업 방식에 대해 질문했다. Các học sinh đã đặt câu hỏi về cách tiến hành giờ dạy của giáo viên 2 교사는 교수 방식을 바꾸기 위해 실험에 참가했다. Giáo viên đã tham gia thí nghiệm để thay đổi phương pháp giảng dạy 3 심리학자는 학생들에게 부정적인 행동을 지시했다. Nhà tâm lý học đã chỉ thị cho các học sinh có những hành động tiêu cực 4 학생들은 실험 후에 재미있는 수업을 듣게 되었다. Sau thí nghiệm, học sinh đã được nghe những tiết học thú vị => Đáp án: 4

**/ Dịch bài nghe: [Nữ]: Bạn đang lắng nghe người khác bằng thái độ như thế nào? Bạn đã từng tiếp tục việc mình đang làm và nghe một cách đại khái chưa? Đây là một thí nghiệm cho thấy tầm quan trọng của thái độ lắng nghe như thế nào. Ở một trường học nọ có một người giáo viên rất nổi tiếng với những tiết dạy nhàm chán. Một nhà tâm lý học không biết người giáo viên đó là ai và chỉ đưa ra một vài hướng dẫn cho các học sinh có tiết học với người giáo viên nọ. Thứ nhất, lắng nghe lời giáo viên hết sức tập trung và đầy tôn trọng. Thứ 2, mặt luôn cười và khẽ gật đầu. Thứ 3, thỉnh thoảng đặt những câu hỏi liên quan đến bài học v,v. Các bạn, sau khi hết 1 học kỳ, các bạn có thấy sự thay đổi nào không? ( một lúc sau) Thái độ trong tiết học của người giáo viên nọ đã khác trông thấy. Người giáo viên nọ đã áp dụng nhiều cách dạy phong phú và đã bắt đầu thiết kế những tiết dạy hết sức thú vị.

/Bài học đến đây là cứt lát sưm li tằng! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Nếu bạn muốn tìm các bài cũ thì có thể kéo xuống dưới xem bài liên quan hoặc có thể xem bên trên đầu bài có phần “Lưu Trữ” trong mục đó có lưu tất cả các bài cũ…

Tags:

đề thi topik, tải đề ti topik, giải đề thi topik, 한국어 능력시험, 토픽 한국어, 한국말, 쓰기, 읽이, 한국어 책, 베트남 유학생.. lịch thi topik 2019, du học hàn, học tiếng hàn ở đâu,

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: