한국어능력시험 듣기 연습 | Câu 31~32

Trong loạt bài này Blog sẽ Copy  nguyên văn trong đề thi TOPIK để các bạn vừa luyện nghe vừa nhân tiện học làm TOPIK luôn nhé. **Note: Các bạn ấn nghe và thử đưa ra đáp án, sau đó mới kéo xuống xem nội dung bài nghe và đáp án nhé.

“Bấm vào đây nghe và bắt đầu làm bài” 

“Nếu xem trên điện thoại các bạn ấn vào chữ [Listen in browser] bên dưới

※ [31~32] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점) 31. 남자의 생각으로 맞는 것을 고르십시오. 1 담뱃값 인상은 흡연율 감소에 도움이 된다. 2 금연은 흡연자들 스스로의 참여가 가장 중요하다. 3 흡연율 감소를 위해서 더 강력한 정책이 필요하다. 4 상담 센터보다 담뱃값 인상이 더 효과적인 정책이다. 32. 남자의 태도로 맞는 것을 고르십시오. 1 연구 결과를 비판하고 있다. 2 금연 정책을 지지하고 있다. 3 흡연자들의 입장을 대변하고 있다. 4 상대방의 의견에 일부 동의하고 있다.

—————||| ĐÁP ÁN & DỊCH |||—————

※ [31~32] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점) Hãy nghe kỹ và chọn đáp án đúng [ mỗi câu 2 điểm] 여자 : 담뱃값이 올랐는데도 흡연율이 떨어지지 않는 걸 보니 담뱃값 인상은 별로 좋은 금연 정책이 아닌 것 같습니다. [Nữ]: Quan sát cho thấy dù tăng giá bán thuốc lá thì tỷ lệ hút thuốc vẫn không giảm đi, có vẻ nhưng việc tăng giá thuốc( lá) không phải là một chính sách cấm hút thuốc hiệu quả 남자 : (동조하는 어투로) 네, 그렇습니다. 담뱃값 인상은 흡연율 감소에 별로 영향을 주지 않는다는 연구 결과도 있습니다. 금연은 자발적인 참여가 있을 때만 가능하다고 봅니다. [Nam]: ( Giọng điệu đồng tình): Vâng, đúng vậy, Có một kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng dù tăng giá thuốc thì tỷ lệ hút thuốc vẫn không giảm đi. Việc không hút thuốc có vẻ như là điều tự giác của mỗi người. 여자: 자발적 참여도 중요하지만 더 강력한 금연 정책이 필요하지 않겠습니까? [Nữ]: Tuy là vấn đề tự giác nhưng nên chăng có những chính sách cứng rắn hơn nữa trong việc cấm hút thuốc? 남자 : 강한 금연 정책은 오히려 부정적인 영향을 줄 수도 있습니다. 흡연자 스스로가 심각성을 깨닫고 금연을 해야 성공할 수 있습니다. 그런 흡연자들을 돕기 위한 금연 클리닉이나 상담 센터를 확대하는 게 더 효과적이라고 생각합니다. [Nam]: Ngược lại việc đưa ra những chính sách cứng rắn để cấm hút thuốc có thể gây tác dụng trái mong muốn. Người hút cần tự nhận thức được sự nguy hại của việc hút thuốc và ngừng hút, đó mới là thành công, Vì thế, tôi cho rằng sẽ hiệu quả hơn nếu chúng ta có thêm nhiều các phòng khám hoặc trung tâm tư vấn cho người hút thuốc bỏ thuốc. 31. 남자의 생각으로 맞는 것을 고르십시오. Chọn đáp án đúng với suy nghĩ của ngưòi nam 1 담뱃값 인상은 흡연율 감소에 도움이 된다. Việc tăng giá thuốc lá có tác dụng trong việc giảm tỷ lệ hút thuốc 2 금연은 흡연자들 스스로의 참여가 가장 중요하다. Việc cấm hút thuốc quan trọng nhất ở mỗi người hút thuốc 3 흡연율 감소를 위해서 더 강력한 정책이 필요하다. Cần có những chính sách cứng rắn hơn nữa để giảm tỷ lệ hút thuốc 4 상담 센터보다 담뱃값 인상이 더 효과적인 정책이다. Việc tăng giá thuốc là chính sách có hiệu quả hơn so với việc mở các trung tâm tư vấn. => Đáp án: 2 32. 남자의 태도로 맞는 것을 고르십시오. Chọn đáp án đúng với thái độ của người nam 1 연구 결과를 비판하고 있다. Phê phán kết quả nghiên cứu 2 금연 정책을 지지하고 있다. Tấn đồng với chính sách cấm hút thuốc 3 흡연자들의 입장을 대변하고 있다. Đáp lại lập trường của những người hút thuốc lá 4 상대방의 의견에 일부 동의하고 있다. Đồng ý 1 phần với người đang đối thoại => Đáp án: 4 ** Từ vựng xuất hiện trong bài:

 1. 담뱃값: giá thuốc
 2. 오르다: lên, tăng
 3. 떨어지다: rơi, rớt, tụt
 4. 인상: tỷ lệ
 5. 정책: chính sách
 6. 영향: ảnh hưởng tác động
 7. 자발적인: tính tự nguyện 
 8. 강력한: mạnh mẽ
 9. 오히려: ngược lại trái lại
 10. 줄다: giảm
 11. 심각성: nghiêm trọng, trầm trọng
 12. 깨닫다: nhận ra, ngộ ra
 13. 클리닉: kiểu trung tâm hỗ trợ cộng đồng, trạm xá (vn)

/ Bài học đến đây là cứt lát sưm li tằng! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Nếu bạn muốn tìm các bài cũ thì có thể kéo xuống dưới xem bài liên quan hoặc có thể xem bên trên đầu bài có phần “Lưu Trữ” trong mục đó có lưu tất cả các bài cũ.

Tags:

đề thi topik, tải đề ti topik, giải đề thi topik, 한국어 능력시험, 토픽 한국어, 한국말, 쓰기, 읽이, 한국어 책, 베트남 유학생.. lịch thi topik 2019

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: