Luyện nghe tiếng Hàn – Sách KyungHee 4 (Track 015 – 016)

Chào các bạn, tiếp tục chuyên mục luyện nghe tiếng Hàn – nội dung bài hôm nay trích trong nội dung bài học trang số 24 sách luyện nghe KyungHee 4. Bạn nào có sách thì bỏ ra ôn tập luôn nhé. À lưu ý nếu bạn nào đối chiếu với sách thấy vài chỗ khác thì là do khác giữa sách cũ – sách mới đó bạn nhé.

Các bạn hãy đi lần lượt theo các bước. ① Đọc từ vựng, ② Nghe bài 1-2 tùy bạn, ③ Nghe và nhẩm đọc theo nội dung bài, ④ Tự dịch hiểu nội dung và cuối cùng ⑤ Xem phần ad dịch bài nghe.

TRACK 015 & TRACK 016

Từ vựng chính

남다: Thừa, cái còn thừa유언: Di ngôn, lời chăng chối trước lúc chết
나누다: Chia, phân chia재산: Tài sản
이웃: Hàng xóm, láng giềng숨을 거두다: Trút hơi thở cuối cùng
방앗간: Nhà máy xay gạo효도하다: Hiếu thảo
뉘우치다: Hối lỗi, ân hận막내아들: Người con trai út
근심: Cái mối lo. sự lo âu쓸모없다: Vô dụng, không có gái trị

TRACK 015

“애들아, 이제 내가 죽을 날이 얼마나 남지 않은 것 같구나. 너희들에게 남긴 마지막 유언이 있으니 꼭 들어 다오. 내가 이 세상을 살면서 가장 행복했던 순간은 가진 것을 다른 사람과 나눌 때였던 것 같구나. 그러니 내 마지막 가는 길에도 그런 행복을 나눌 수 있도록 얼마 안 되는 재산이지만 어려운 이웃들에게 모두 나누어 주거라.”

TRACK 016

아버지는 숨을 거두기 전 세 아들을 불러 모았어요.
“얘들아, 내가 가진 것이라고는 이 방앗간과 집 그리고 고양이 한 마리뿐이구나. 첫째에게는 방앗간을, 둘째에게는 이 집을, 그리고 막내에게는 이 고양이를 남겨 줄 태니 서로 사이좋게 잘 지내도록 하거라”
이렇게 마지막 유언을 남기고 아버지는 세상을 떠나고 말았어요. 세 아들은 그동안 아버지께 효도하지 못한 자신들의 잘못을 뉘우치며 매우 슬퍼했어요. 아버지가 돌아가신 뒤 막내아들은 앞으로 어떻게 살아야 할지 근심이 점점 깊어졌어요.
“형들에게는 방앗간이랑 집을 주시고 왜 나한테는 이런 쓸모없는 고양이를 주신 거야. 앞으로 나는 뭘 먹고살지?”

Phần dịch bài nghe đã được ad ẩn đi để các bạn đỡ “vướng mắt” tụt hứng tự dịch. Bạn nào cần xem tham khảo thì nhập vào ô bên dưới từ (blogkimchi) để xác nhận mở ra xem Vietsub nhé.

 

*  *  *  *  *

→ Các bạn theo dõi các bài luyện nghe mới nhất trong Tab chủ đề “Luyện nghe tiếng Hàn (KyungHee 4)“. Bạn đọc hãy đánh giá – phê bình bài viết này bằng cách ấn Voite bên dưới để cho Blog biết mức độ ủng hộ, hài lòng về bài viết này nhé.

4.8/5 - (9 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: