Khi nào dùng 내다 /나다?

Trong một số trường hợp các bạn sẽ thắc mắc sao chỗ này không dùng 나다,  chỗ kia lại dùng 내다?? Giải thích ngắn gọn sau đây sẽ giúp bạn.  […]

» Read more

Luyện nghe TOPIK(37) | 33~34

Tiếp tục cùng làm bài thi Topik đề 37 câu 33.34 ở bài trước Luyện nghe TOPIK(37) | 31~32 đã xong bạn nào chưa xem thì check lại nhé. Nếu […]

» Read more

Luyện nghe TOPIK(37) | 31~32

Tiếp tục cùng làm bài thi Topik đề 37 câu 31.32 ở bài trước Luyện nghe TOPIK(37) | 29-30 đã xong bạn nào chưa xem thì check lại nhé. Nếu […]

» Read more

Luyện nghe TOPIK(37) | 29~30

Tiếp tục cùng làm bài thi Topik đề 37 câu 29~30 ở bài trước Luyện nghe TOPIK(37) | 27~28 đã xong bạn nào chưa xem thì check lại nhé. Nếu […]

» Read more

Luyện nghe TOPIK(37) | 27~28

Tiếp tục cùng làm bài thi Topik đề 37 câu 27~28 ở bài trước Luyện nghe TOPIK(37) | 25~26 đã xong bạn nào chưa xem thì check lại nhé. Nếu […]

» Read more

Luyện nghe TOPIK(37) | 25~26

Tiếp tục cùng làm bài thi Topik đề 37 câu 24-25 ở bài trước Luyện nghe TOPIK(37) | 23-24 đã xong bạn nào chưa xem thì check lại nhé. Nếu bạn […]

» Read more

Luyện nghe TOPIK(37) | 23~24

Tiếp tục cùng làm bài thi Topik đề 37 câu 23~24 ở bài trước Luyện nghe TOPIK(37) | 21~22 đã xong bạn nào chưa xem thì check lại nhé. Nếu bạn […]

» Read more

이판사판 – Không còn gì để mất.

Thông tin phim: Tên tiếng Hàn: 이판사판 (2017) Tên tiếng Anh: Nothing to Lose (2017) – Dịch “Không còn gì để mất”. Bộ ​phim truyền hình Hàn Quốc 이판사판 thuộc thể loại tình […]

» Read more
1 2 3 7