Luyện nghe TOPIK(37) | 23~24

Tiếp tục cùng làm bài thi Topik đề 37 câu 23~24 ở bài trước Luyện nghe TOPIK(37) | 21~22 đã xong bạn nào chưa xem thì check lại nhé. Nếu bạn chưa có đề và đáp án các đề Topik cũ thì vào tải đề Topik để tải các đề Topik cũ nhé.

#Alo Alo: Để khai thác bài học hiệu quả các bạn tiến hành lần lượt: (1) Đọc đề thi và xem các đáp án (2) Ấn nghe bài nghe và cuối cùng (3) Xem nội dung bài dịch và đáp án nhé. Nếu bạn thấy File nghe lỗi không nghe được thì hãy ấn Load/tải lại trang 1 lần nữa nhé – Nhiều khi mạng Internet chậm xíu là tải lỗi đó ah!!

※ [23~24] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

23. 남자는 무엇을 하고 있는지 고르십시오.

① 야외무대 위치에 대해 알아보고 있다.

② 야외무대 사용에 대해 문의하고 있다.

③ 야외무대에서 행사 진행을 도와주고 있다.

④ 야외무대에서 상품 홍보를 준비하고 있다.

24. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

① 야외무대는 구청에서 관리한다.

② 행사 신청서는 자선 단체에 제출한다.

③ 행사 후 주변 청소는 구청에서 해 준다.

④ 자선 단체가 물건을 파는 행사를 하려고 한다.

1. Bật phát bài nghe tại đây

2. Nội dung bài nghe

남자: 구청이죠? 공원 앞에 있는 야외무대를 사용하고 싶은데 어떻게 신청 하나요?

여자: 어떤 행사인가요? 야외무대에서 물건을 팔거나 상품을 홍보하는 경 우에는 사용할 수 없습니다.

남자: 네, 알고 있습니다. 자선 단체에서 하는 나눔 행사입니다. 무대 행사는 잠깐 하고 주로 사람들에게 홍보물을 나눠 줄 건데요.

여자: 그래요? 그런 목적이라면 신청 가능해요. 신청 양식은 구청 홈페이지 에서 내려 받으시면 됩니다. 행사 후에는 주변을 깨끗이 정리해 주셔야 합니다.

남자는 무엇을 하고 있는지 고르십시오.

Nhân vật Nam đang làm gì?

① 야외무대 위치에 대해 알아보고 있다.

Đang tìm hiểu về sân khấu ngoài trời

② 야외무대 사용에 대해 문의하고 있다.

Đang hỏi về việc sử dụng sân khấu ngoài trời

③ 야외무대에서 행사 진행을 도와주고 있다.

Đang giúp việc tiến hành sự kiện ở sân khấu ngoài trời

④ 야외무대에서 상품 홍보를 준비하고 있다.

Đang chuẩn bị sản phẩm quảng cáo ở sân khấu ngoài trời 

=> Đáp án: ②

들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

Nội dung nào đúng với nội dung đã nghe

① 야외무대는 구청에서 관리한다.

Sân khấu ngoài trời do ủy ban quận quản lý

② 행사 신청서는 자선 단체에 제출한다.

Tổ chức từ thiện gửi đơn đăng kí sự kiện

③ 행사 후 주변 청소는 구청에서 해 준다.

Sau khi tổ chức sự kiện việc dọn dẹp do ủy bạn quận làm

④ 자선 단체가 물건을 파는 행사를 하려고 한다.

Đoàn thể từ thiện định làm sự kiến bán hàng.

=> Đáp án: ①

3. Dịch lại bài nghe

남자: 구청이죠? 공원 앞에 있는 야외무대를 사용하고 싶은데 어떻게 신청 하나요?

Ủy ban quận phải không ah? Chúng tôi muốn sử dụng sân khấu ngoài trời ở cạnh khu công viên, làm sao để đăng ký được ah?

여자: 어떤 행사인가요? 야외무대에서 물건을 팔거나 상품을 홍보하는 경 우에는 사용할 수 없습니다.

Thực hiện chương trình gì vậy ah? San khấu ngoài trời không được dùng cho việc bán hàng, hay quảng cáo ah.

남자: 네, 알고 있습니다. 자선 단체에서 하는 나눔 행사입니다. 무대 행사는 잠깐 하고 주로 사람들에게 홍보물을 나눠 줄 건데요.

Vâng, tôi cũng biết vậy. Đoàn từ thiện chúng tôi muốn làm sự kiện chia sẻ. Chúng tôi làm sự kiện một lúc rồi chia tặng mọi người tặng phẩm.

여자: 그래요? 그런 목적이라면 신청 가능해요. 신청 양식은 구청 홈페이지 에서 내려 받으시면 됩니다. 행사 후에는 주변을 깨끗이 정리해 주셔야 합니다.

À ra vậy, Mục đích như vậy thì đăng kí được ah. Đơn đăng ký anh tải trên trang chủ của ủy ban quận có ah. Sau khi làm sự kiện hãy dọn dẹp sạch khu vực làm sự kiện.

행사: Sự kiện, chương trình

야외무대: Sân khấu ngoài trời 

홍보하다: Làm quảng cáo

자선: Từ thiện

자선 단체: Đoàn thể từ thiện

주로: Chủ yếu

주변: Khu vực xung quanh

  ※Hết bài! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Để xem các bài cùng chủ này xem chuyên mục “Topik 37“. Nếu bạn nào chưa xem 2 đề trước mà Blog đã làm xong hết thì xem lại tại đây: giải 50 câu đề Topik 41, giải 50 câu đề Topik 47. . Tìm kiếm các thông tin về du học Hàn – tiếng Hàn (tra ngữ pháp…tài liệu..vv) các bạn truy cập “Tìm thông tin“. Xem lịch thi Topik 2019….  

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận