Luyện nghe TOPIK(37) | 27~28

Tiếp tục cùng làm bài thi Topik đề 37 câu 27~28 ở bài trước Luyện nghe TOPIK(37) | 25~26 đã xong bạn nào chưa xem thì check lại nhé. Nếu bạn chưa có đề và đáp án các đề Topik cũ thì vào tải đề Topik để tải các đề Topik cũ nhé.

#Alo Alo: Để khai thác bài học hiệu quả các bạn tiến hành lần lượt: (1) Đọc đề thi và xem các đáp án (2) Ấn nghe bài nghe và cuối cùng (3) Xem nội dung bài dịch và đáp án nhé. Nếu bạn thấy File nghe lỗi không nghe được thì hãy ấn Load/tải lại trang 1 lần nữa nhé – Nhiều khi mạng Internet chậm xíu là tải lỗi đó ah!!

※ [27~28] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

27. 여자가 남자에게 말하는 의도를 고르십시오.

① 후보자 지지를 부탁하기 위해

② 선거 유세 방법을 비판하기 위해

③ 선거 유세 효과를 강조하기 위해

④ 다양한 홍보 방법을 확인하기 위해

28. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

① 선거를 할 때 유세 방법을 살펴야 한다.

② 큰 소리로 선거 운동하는 것은 효과가 좋다.

③ 사람들에게 악수를 건네는 선거 운동은 불쾌감을 준다.

④ 후보자는 자신이 원하는 선거 유세 방법을 선택한다.

※ Bật phát bài nghe tại đây

1. Nội dung bài nghe

여자: 또 선거 운동이야? 선거 운동을 하는 건 좋은 데 꼭 저렇게 시끄럽게 해야 돼? 요즘에는 조용한 선거 유세가 늘고 있다던데.

남자: 그러게. 조용히 악수를 청하는 후보자도 있고 손을 흔들며 인사하는 후보자도 있다는데 말이야.

여자: 소리가 크다고 홍보가 잘되는 건 아닌데.

남자: 그건 모르지. 후보들이 각자 자기를 잘 알릴 수 있는 방법을 선택하는 거니까. 뭐가 좋고 뭐가 나쁘다고는 말할 수는 없는 것 같아. 

여자: 네 말이 맞긴 한데, 저런 식의 선거 유세는 오히려 사람들한테 반감 만 살 걸.

선거: Bầu cử

선거 운동: Vận động bầu cử

시끄럽다: Ồn ào

조용하다: Yên tĩnh, lặng lẽ

후보자: Ứng cử viên

홍보: Sự quảng bá

손을 흔들다: Vẫy tay

선택하다: Lựa chọn

오히려: trái lại, ngược lại

반감: Phản cảm

여자가 남자에게 말하는 의도를 고르십시오.

//Lựa chọn đáp án nói lên ý đồ của người nữ

① 후보자 지지를 부탁하기 위해

Để nhờ cậy ủng hộ cho ứng cử viên

② 선거 유세 방법을 비판하기 위해

Để phê phán phương pháp vận động bầu cử

③ 선거 유세 효과를 강조하기 위해

Để khẳng định hiệu của của vận động bầu cử

④ 다양한 홍보 방법을 확인하기 위해

Để xác nhận phương pháp quảng cáo đa dạng

=> Đáp án: ②

들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

//Hãy chọn đáp án đúng với nội dung bài nghe

① 선거를 할 때 유세 방법을 살펴야 한다.

Khi bầu cử phải tìm hiểu phương pháp vận động bầu cử

② 큰 소리로 선거 운동하는 것은 효과가 좋다.

Việc vận động bầu cử với âm thanh lớn thì hiệu quả sẽ tốt

③ 사람들에게 악수를 건네는 선거 운동은 불쾌감을 준다.

Việc vận động bầu cử mà đưa tay tới mọi người sẽ gây cảm giác bực mình

④ 후보자는 자신이 원하는 선거 유세 방법을 선택한다.

Các ứng cử viên sẽ lựa chọn phương pháp vận động bầu cử mà bản thân muốn.

=> Đáp án: ④

Dịch lại nội dung bài nghe nhé

여자: 또 선거 운동이야? 선거 운동을 하는 건 좋은 데 꼭 저렇게 시끄럽게 해야 돼? 요즘에는 조용한 선거 유세가 늘고 있다던데.

Nữ: Lại là vận động bầu cử à? Mặc dù việc vận động bầu cử là tốt nhưng nhất định phải làm một cách ồn ào như thế hay sao? Gần đây thấy bảo là các cuộc chiến dịch bầu cử một cách lặng lẽ đang tăng lên.

남자: 그러게. 조용히 악수를 청하는 후보자도 있고 손을 흔들며 인사하는 후보자도 있다는데 말이야.

Nam: Đúng như thế, ý là họ nói rằng có những ứng cử viên mà yêu cầu bắt tay một cách yên lặng , và cũng có những ứng cử viên vừa vẫy tay và vừa chào.

여자: 소리가 크다고 홍보가 잘되는 건 아닌데.

Nữ:  Mình thanh thì lớn thì việc quảng bá cũng không suôn sẻ.

남자: 그건 모르지. 후보들이 각자 자기를 잘 알릴 수 있는 방법을 선택하는 거니까. 뭐가 좋고 뭐가 나쁘다고는 말할 수는 없는 것 같아.

Nam: Điều đó thì cũng không biết được. Vì đó là việc lựa chọn phương pháp để cho thấy bản thân mỗi người nên chắc cũng không thể nói cái gì tốt cái gì xấu. 

여자: 네 말이 맞긴 한데, 저런 식의 선거 유세는 오히려 사람들한테 반감 만 살 걸.

Nữ: Vân, bạn nói đúng nhưng chiến dịch vận động với phương thức như thế trái lại ước gì nhận được chỉ sự phản cảm từ mọi người.

  ※Hết bài! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Để xem các bài cùng chủ này xem chuyên mục “Topik 37“. Nếu bạn nào chưa xem 2 đề trước mà Blog đã làm xong hết thì xem lại tại đây: giải 50 câu đề Topik 41, giải 50 câu đề Topik 47. . Tìm kiếm các thông tin về du học Hàn – tiếng Hàn (tra ngữ pháp…tài liệu..vv) các bạn truy cập “Tìm thông tin“. Xem lịch thi Topik 2019…. 

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận