Luyện nghe TOPIK(37) | 31~32

Tiếp tục cùng làm bài thi Topik đề 37 câu 31.32 ở bài trước Luyện nghe TOPIK(37) | 29-30 đã xong bạn nào chưa xem thì check lại nhé. Nếu bạn chưa có đề và đáp án các đề Topik cũ thì vào tải đề Topik để tải các đề Topik cũ nhé.

#Alo Alo: Để khai thác bài học hiệu quả các bạn tiến hành lần lượt: (1) Đọc đề thi và xem các đáp án (2) Ấn nghe bài nghe và cuối cùng (3) Xem nội dung bài dịch và đáp án nhé. Nếu bạn thấy File nghe lỗi không nghe được thì hãy ấn Load/tải lại trang 1 lần nữa nhé – Nhiều khi mạng Internet chậm xíu là tải lỗi đó ah!!

※ [31~32] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

31. 남자의 생각으로 맞는 것을 고르십시오. ① 정규직을 늘리면 실업 문제를 해결하기 어렵다. ② 신규 채용의 폭을 줄여 실업 문제를 해결 할 수 있다. ③ 시간제 일자리는 실업 문제를 해결하는 최선의 방안이다. ④ 시간제 일자리의 확대는 정규직 취업 기회를 감소시킬 수 있다.

32. 남자의 태도로 맞는 것을 고르십시오. ① 구체적인 사례를 들어 주제를 설명하고 있다. ② 객관적인 자료를 통해 자신의 의견을 주장하고 있다. ③ 근거를 들어 상대방의 주장을 부드럽게 반박하고 있다. ④ 상황을 객관적으로 분석하며 상대방 의견을 지지하고 있다.

(*) Bật bài nghe tại đây:

(*) Nội dung đoạn vừa nghe

여자: 실업 문제에 대한 여러 가지 대안들을 말씀해 주셨는데요. 시간제 일자리를 늘리는 게 지금으로서는 최선이라고 생각합니다. 남자: (부드러운 반박 톤으로) 네, 물론 시간제 일자리를 늘리는 게 당장은 효과가 있겠지만 근본적인 문제를 해결하기는 어렵다고 봅니다. 오히려 더 큰 문제를 가져올 수도 있고요. 여자: 어떤 문제가 생길 수 있는지 구체적으로 말씀해 주시겠습니까? 남자: 시간제 일자리를 늘리면 그만큼 신규 채용의 폭은 줄어들 수밖에 없습니다. 그렇게 되면 정규직을 원하는 사람들에겐 오히려 취업문이 좁아져 실업 문제가 더 심각해질 수도 있습니다.

(*) Từ vựng tham khảo:

실업: sự thất nghiệp 대안: đề án 지금으로서는: Theo như hiện tại 시간제 일자리: việc làm tính theo thời gian (bán thời gian) 해결하다: giải quyết 가져오다: mang đến, đem đến 구체적: Tính cụ thể 심각하다: trầm trọng 2.nghiêm trọng 정규직: (nhân viên) chính thức 늘리다: tăng lên, mở rộng, kéo dài V 을 수밖에 없다: Không còn cách nào khác ,, 오히려: trái lại 줄어들다: giảm thiểu, bị rút, bị giảm dần dần 만큼: khoảng độ, như thể, tới mức, đến nỗi.

(*) Dịch các đáp án:

31. 남자의 생각으로 맞는 것을 고르십시오. Chọn đáp án đúng với suy nghĩ của ngưòi nam ① 정규직을 늘리면 실업 문제를 해결하기 어렵다. Nếu tăng nhân viên chính thức thì việc giải quyết vấn đề thất nghiệp sẽ khó khăn. ② 신규 채용의 폭을 줄여 실업 문제를 해결할 수 있다. Giảm quy mô của việc tuyển dụng mới thì có thể giải quyết được vấn đề thất nghiệp ③ 시간제 일자리는 실업 문제를 해결하는 최선의 방안이다. Các việc làm theo thời gian là phương án tốt nhất giải quyết vấn đề việc làm. ④ 시간제 일자리의 확대는 정규직 취업 기회를 감소시킬 수 있다. Sự mở rộng các việc làm theo thời gian có thể làm giảm cơ hội việc làm chính thức. => Đáp án: ④

32. 남자의 태도로 맞는 것을 고르십시오. //Chọn đáp án đúng với thái độ của người nam ① 구체적인 사례를 들어 주제를 설명하고 있다. Đưa ví dụ cụ thể rồi giải thích chủ đề. ② 객관적인 자료를 통해 자신의 의견을 주장하고 있다. Đưa ra ý kiến của bản thân thông qua tài liệu khách quan ③ 근거를 들어 상대방의 주장을 부드럽게 반박하고 있다. Đưa ra căn cứ và phản bác lại ý kiến của người đối diện một cách nhẹ nhàng ④ 상황을 객관적으로 분석하며 상대방 의견을 지지하고 있다. Vừa phân tích tình hình một cách khách quan vừa ủng hộ ý kiến của người đối diện.

=> Đáp án: ③

(*) Dịch hoàn chỉnh bài nghe

여자: 실업 문제에 대한 여러 가지 대안들을 말씀해 주셨는데요. 시간제일자리를 늘리는 게 지금으로서는 최선이라고 생각합니다.

Nữ:  Anh đã nói một vài đề án về vấn đề thất nghiệp. Người ta nghĩ rằng  theo như hiện nay thì cái việc tăng việc làm tính theo chế độ thời gian là cái việc tốt nhất.

남자: (부드러운 반박 톤으로) 네, 물론 시간제 일자리를 늘리는 게 당장은 효과가 있겠지만 근본적인 문제를 해결하기는 어렵다고 봅니다. 오히려 더 큰 문제를 가져올 수도 있고요.

Nam: (Bằng một giọng phản bác nhẹ) Vâng,, tất nhiên thì cái việc gia việc làm tính theo chế độ thời gian thì sẽ có hiệu quả ngay nhưng người ta thấy rằng cái việc giải quyết vấn đề mang tính căn bản thì khó. Trái lại cũng có thể kéo theo vấn đề lớn hơn.

여자: 어떤 문제가 생길 수 있는지 구체적으로 말씀해 주시겠습니까?

Nữ: Anh có thể nói một cách củ thể mà vấn đề nào có thể được sinh ra không ạ?

남자: 시간제 일자리를 늘리면 그만큼 신규 채용의 폭은 줄어들 수밖에 없습니다. 그렇게 되면 정규직을 원하는 사람들에겐 오히려 취업문이 좁아져 실업 문제가 더 심각해질 수도 있습니다.

Nam: Nếu tăng thêm các công việc tính theo thời gian thì không còn cách nào các là quy mô của của sự tuyển dụng mới cũng giảm đi từng đó.  Nếu như thế thì đối với những người muốn là nhân viên chính thức thì trái lại cơ hội việc làm lại giảm đi nên vấn đề thất nghiệp cũng có thể trở nên nghiêm trọng hơn.

  ※Hết bài! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Để xem các bài cùng chủ này xem chuyên mục “Topik 37“. Nếu bạn nào chưa xem 2 đề trước mà Blog đã làm xong hết thì xem lại tại đây: giải 50 câu đề Topik 41, giải 50 câu đề Topik 47. . Tìm kiếm các thông tin về du học Hàn – tiếng Hàn (tra ngữ pháp…tài liệu..vv) các bạn truy cập “Tìm thông tin“. Xem lịch thi Topik 2019Để tiện theo dõi các bài mới dạng tương tự mời bạn tham gia nhóm cộng đồng trên facebook của Blogkimchi.com để có thể biết khi nào có bài mới. Nút ấn tham gia nhóm các bạn có thể thấy ở cuối trang ⇓

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận