Luyện nghe TOPIK(37) | 33~34

Tiếp tục cùng làm bài thi Topik đề 37 câu 33.34 ở bài trước Luyện nghe TOPIK(37) | 31~32 đã xong bạn nào chưa xem thì check lại nhé. Nếu bạn chưa có đề và đáp án các đề Topik cũ thì vào tải đề Topik để tải các đề Topik cũ nhé.

#Alo Alo: Để khai thác bài học hiệu quả các bạn tiến hành lần lượt: (1) Đọc đề thi và xem các đáp án (2) Ấn nghe bài nghe và cuối cùng (3) Xem nội dung bài dịch và đáp án nhé. Nếu bạn thấy File nghe lỗi không nghe được thì hãy ấn Load/tải lại trang 1 lần nữa nhé – Nhiều khi mạng Internet chậm xíu là tải lỗi đó ah!!

※[33~34] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

33. 무엇에 대한 내용인지 맞는 것을 고르십시오.

① 성공과 실패가 결정되는 시기

② 인생을 배우며 성장하는 과정

③ 결과보다 과정이 중요한 이유

④ 실패가 가져오는 긍정적 변화

34. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

① 물은 끓는 순간에도 에너지를 품고 있다.

② 성공과 실패는 변화의 정도에 달려 있다.

③ 시작 단계에서부터 성공을 준비해야 한다.

④ 결정적인 순간에 힘을 발휘하면 성공한다.

(*) Bật phát bài nghe tại đây:

(*) Nội dung bài vừa nghe như sau:

남자: 여러분, 물이 끓는 과정을 한번 생각해 볼까요? 물은 끓기 전까지는변화가 없죠. 99도까지는 에너지를 품고 있다가 99도에서 100도가 되는 순간에 에너지를 내며 끓기 시작합니다. 바로 그 순간이 없다면 변화는 기대하기 힘들게 되는 거죠. 우리의 인생도 마찬가지 아닐까요? 저와 여러분의 인생은 성공과 실패의 가능성을 모두 가지고 있습니다. 하지만 변화가 일어날 수 있는 마지막 그 순간에 결정적인 힘을 발휘하는 사람은 성공을, 그렇지 못한 사람은 실패를 맛보게 되는 거죠. 여러분, 1%의 힘을 발휘하는 연습을 해 보십시오. 성공은 여러분의 것입니다.

과정: Quá trình

변화: Sự biến hóa, sự thay đổi

에너지: Năng lượng

순간: Khoảnh khắc

끓다: Sôi (nước sôi)

마찬가지: Sự giống nhau

성공: Thành công

실패: Thất bại

맛보다: nếm trải, trải nghiệm

(*) Dịch đáp áp:

33. 무엇에 대한 내용인지 맞는 것을 고르십시오.

Hãy chọn đáp án đúng với nội dung trọng tâm của câu chuyện

① 성공과 실패가 결정되는 시기

Thời kì mà thành công và thất bại được quyết định.

② 인생을 배우며 성장하는 과정

Quá trình học tập và trưởng thành

③ 결과보다 과정이 중요한 이유

Lý do mà quá trình quan trọng hơn là kết quả

④ 실패가 가져오는 긍정적 변화

Sự thay đổi tích cực mà thất bại mang đến.

=> Đáp án: ①

34. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

Hãy chọn đáp án đúng với nội dung bài nghe

① 물은 끓는 순간에도 에너지를 품고 있다.

Nước dù ở trong lúc sôi thì cũng chứa năng lượng.

② 성공과 실패는 변화의 정도에 달려 있다.

Thành công và thất bại tùy vào mức độ của sự thay đổi.

③ 시작 단계에서부터 성공을 준비해야 한다.

Phải chuẩn bị thành công từ ở giai đoạn bắt đầu

④ 결정적인 순간에 힘을 발휘하면 성공한다.

Nếu phát huy được sức mạnh ở giây phút quyết định thì sẽ thành công.

=> Đáp án: ④ 

(*) Dịch hoàn thiện bài nghe

남자: 여러분, 물이 끓는 과정을 한번 생각해 볼까요? 물은 끓기 전까지는변화가 없죠. 99도까지는 에너지를 품고 있다가 99도에서 100도가 되는 순간에 에너지를 내며 끓기 시작합니다. 

Nam: Mọi người đã từng một lần suy nghĩ thử về quá trình sôi của nước chưa nhỉ? Cho đến tận khi nước trước khi sôi thì cũng không có sự biến đổi nào chứ.  Đến khi 99 độ thì chứa đựng năng lượng, cho đến thời điểm từ 99 độ cho đến 100 độ thì năng lượng đưa lên và quá trình sôi bắt đầu.

바로 그 순간이 없다면 변화는 기대하기 힘들게 되는 거죠. 우리의 인생도 마찬가지 아닐까요? 저와 여러분의 인생은 성공과 실패의 가능성을 모두 가지고 있습니다. 하지만 변화가 일어날 수 있는 마지막 그 순간에 결정적인 힘을 발휘하는 사람은 성공을, 그렇지 못한 사람은 실패를 맛보게 되는 거죠. 여러분, 1%의 힘을 발휘하는 연습을 해 보십시오. 성공은 여러분의 것입니다.

Nếu không có giây phút đó ngay thì cái sự mong đợi về sự thay đổi trở nên khó khăn chứ. Cuộc sống của chúng ta không phải cũng giống sao? Cuộc sống của tôi và cả các bạn đều mang tát cả những khả năng của sự thành công và thất bại,  Nhưng vào cái giây phút cuối cùng mà sự biến hóa đó có thể xảy ra thì những người mà đã phát huy sự cố gắng một cách dứt khoát (mang tính quyết định) thì sẽ nếm được thành công còn những người mà không thể như thế thì sẽ bị nếm trải thất bại chứ,  Các bạn ơi, hãy thử luyện tập việc phát huy sức mạnh của 1%,/.  Thành công chính là thứ của các bạn.

  ※Hết bài! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Để xem các bài cùng chủ này xem chuyên mục “Topik 37“. Nếu bạn nào chưa xem 2 đề trước mà Blog đã làm xong hết thì xem lại tại đây: giải 50 câu đề Topik 41, giải 50 câu đề Topik 47. . Tìm kiếm các thông tin về du học Hàn – tiếng Hàn (tra ngữ pháp…tài liệu..vv) các bạn truy cập “Tìm thông tin“. Xem lịch thi Topik 2019… Để tiện theo dõi các bài mới dạng tương tự mời bạn tham gia nhóm cộng đồng trên facebook của Blogkimchi.com để có thể biết khi nào có bài mới. Nút ấn tham gia nhóm các bạn có thể thấy ở cuối trang ⇓. 

5/5 - (1 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận