10 Câu trắc nghiệm ôn từ mới TOPIK II (Số 45)

Tiếp tục loạt bài 10 câu trắc nghiệm – chủ yếu để học ôn tập bổ sung kiến thức về từ vựng trung cấp bổ trợ ôn thi Topik II. Mọi người làm và học từ vựng nhé! Nhớ Check đáp án và coi Vietsub cuối bài nhé các bạn. #Học từ vựng topik II#Ôn tập từ vựng trung cấp tiếng Hàn#Ôn thi Topik.

Chọn đáp án phù hợp điền vào chỗ trống (__)


Chú ý: sau khi đã hoàn thành bài trắc nghiệm. Nếu bạn đọc muốn xem phần giải nghĩa các từ vựng & dịch full thì hãy nhập mã code → blogkimchi vào ô bên dưới để xác nhận mở xem nội dung Vietsub toàn bài.


[ppwp passwords=”blogkimchi”  headline=”” description=”” ]

1. 초식 동물들은 적의 (___)으로부터/로부터 스스로를 방어하기 위해 다양한 전략을 개발했다.

① 공격 Công kích, tấn công, kích động 

② 표정 Biểu hiện

③ 먹이 Thức ăn, cái ăn

④ 한계 hạn giới, giới hạn

→ Động vật ăn cỏ đã phát triển các chiến lực đa dạng để tự bảo vệ bản thân trước sự tấn công của kẻ thù.  (초식 동물: động vật ăn cỏ; 방어하다: phòng ngự; 적: kẻ thù, thù địch)

[adinserter block=”25″]

2. 습기가 많으면 세균이 쉽게 번식하기 때문에 병실에서는 적절한 (___)을/를 유지할 필요가 있다.

① 매점 Quầy, cửa hàng

② 습도 Độ ẩm

③ 품질 Chất lượng

④ 약품 Dược phẩm

→ Vì độ ẩm cao sẽ dễ khiến vi khuẩn sinh sôi nảy nở nên cần duy trì độ ẩm trong phòng bệnh ở mức độ độ phù hợp. (세균: vi khuẩn; 번식하다: sinh sôi, nảy nở; 적절하다: thích hợp)

3. 그는 패션에 대한 (___)이/가 꽤 있는 것 같아. 자기한테 잘 어울리는 옷을 잘 골라 입어.

① 장난 Đùa

② 실수 Sai sót

③ 전망 Tiên đoán, tầm nhìn

④ 감각 Cảm giác

→ Anh ấy là người có vẻ rất có gu thời trang, nên bạn hãy chọn mặc đồ hợp với bạn và mặc đi.

[adinserter block=”25″][adinserter block=”29″]

4. 교육은 학생들이 스스로 사고하고 (___)하는 능력을 키워주는 것을 궁극적인 목표로 한다.

① 판단 Đoán, suy đoán, phán đoán

② 작동 Vận hành hoạt động

③ 대출 Mượn, vay

④ 자극 Tác động, kích thích

→ Mục tiêu cuối cùng của giáo dục là nâng cao năng lực tư duy và phán đoán của học sinh. (사고하다: tư duy; 궁극적: tính cuối cùng của việc gì đó)

5. 학생들은 선배가 준 자료를 바탕으로 하여 보고서를 훨씬 더 수월하게 (___)할 수 있었다.

① 기념 Kỉ niệm

② 성장 Tăng trưởng, trưởng thành

③ 설립 Thiết lập, thành lập

④ 작성 Viết

→  Dựa trên những tài liệu mà tiền bối khóa trên cung cấp các em sinh viên đã có thể viết bào cáo một cách nhẹ nhàng hơn. (바탕: bản chất, nền tảng; 보고서: báo cáo)

[adinserter block=”25″]

6. 소리만 있고 문자가 없는 언어의 역사를 연구하기란 (___) 곤란한 게 아니다.

① 일단 Trước tiên, trước hết

② 여간: bình thường

③ 차츰 Từ từ, dần dà

④ 종일 Cả(suốt) ngày

→ Việc nghiên cứu lịch sử một ngôn ngữ không có chữ viết mà chỉ có âm thanh quả la một việc cực kì khó khăn. ( dịch thô theo ngữ pháp 기란 là 연구하기란: khó nghiên cứu, 여간: bình thường, 곤란한 게 아니다: không khó → không khó bình thường mà là rất rất khó)

7. 인터넷에서 사용되는 언어는 그 (___)이/가 인터넷 밖의 언어와 매우 달라서 당황스럽게 여겨지곤 한다.

① 형태 Hình thái, hình thức

② 영향 Ảnh hưởng

③ 표면 Mặt, bề ngoài

④ 창작 Sự sáng tạo, tác phẩm sáng tạo

→ Các hình thức ngôn ngữ được sử dụng trên mạng internet thường bị coi là gây rối vì nó rất khác với ngoài đời thực. (당황스럽다: bối rồi, hoang mang, ngữ pháp 게 여겨지다, ngữ pháp 곤 하다,)

[adinserter block=”25″][adinserter block=”29″]

8. 최근 연극계에서는 관객들을 연극에 적극적으로 참여시키려는 (___)이/가 활발하게 이루어지고 있다.

① 흥미 Hứng thú

② 지능 Trí năng, khả năng

③ 시도 Thử nghiệm

④ 의지 Ý chí

→ Gần đây trong giới kịch những thử nghiệm để để khán giả tích cực tham gia tương tác vào vở kịch đang được đẩy mạnh thực hiện.  (연극계: giới kịch)

9. 우리가 무심코 지나가는 가게의 진열대에도 손님의 (___)을/를 생각하는 노력이 들어 있다.

① 광경 Quang cảnh

② 법칙 Quy tắc, phép tắc

③ 소감 Cảm nghĩ, cảm tưởng

④ 취향 Sở thích, khuynh hướng

→  Ngay cả trên các kệ hàng mà chúng ta vô tình lướt qua cũng hàm chứa sự nỗ lực hướng đến thị hiếu(khuynh hướng) của khách hàng. (무심코: vô ý, không để ý; 진열대: kệ trưng bày)

[adinserter block=”25″]

10. 청소년들이 게임 (___)에 깊이 빠지는 이유는 그들이 즐길 만한 다른 놀이가 많지 않기 때문이다.

① 중독 Trúng độc, nghiện

② 악취 Mùi hôi, xú uế

③ 선호 Sính, ưa thích

④ 기여 Đóng góp, góp phần.

→ Lý do thanh thiếu niên lún sau vào trò chơi điện tử là do họ(những thanh thiếu niên đó) không có nhiều trờ chơi khác đáng để họ vui chơi. (ngữ pháp ㄹ 만하다)

[/ppwp]

*  *  *  *  *

Một số ngữ pháp trong bài

Ngữ pháp 기란 (có trong câu 6), ngữ pháp N+(으)로 여겨지다 (có trong câu 7), ngữ pháp 곤 하다 (có trong câu 7), ngữ pháp (으)ㄹ 만하다 (có trong câu 10)..

→ Link Chủ Đề “Trắc nghiệm từ vựng(TOPIK II)
→ Xem ngay hôm nay Chuyên mục “Đọc hiểu luyện dịch Hàn Việt” có gì mới?

[adinserter block=”21″][adinserter block=”31″]

5/5 - (1 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận