Luyện tập 쓰기 TOPIK II Câu 53 – Bài 12

Tiếp tục bài trong chủ đề 쓰기 TOPIK II, loạt bài này được Blog cập nhật theo nguồn tư liệu cuốn 쓰기 100점(Bản 2016 và cả bản cập nhật mới nhất 2018) – Hôm nay Blog sẽ đăng bài về câu viết luận, phân tích dạng câu 53 trong đề thi TOPIK 쓰기. {P/s: bạn nào cần mua sách này tại Hàn liên hệ mình qua số 010-4779-0102}

Đề bài: 다음을 참고하여 “기온 변화” 에 대한 글을 200 ~ 300자로 쓰시오. 단, 글의 제목 쓰지 마시오.

{Thông qua chủ đề “Biến đổi khí hậu” tham khảo viết bài luận 200 ~ 300 từ về chủ đề trên, lưu ý không chép lại đề bài.}.

Các bạn xem đề bài và các thông tin có sẵn như trong ảnh sau:

Ảnh trích từ sách | Blogkimchi.com

I. Các từ vựng cơ bản

Trước tiên hãy xem qua nghĩa các từ vựng thấy trong thông tin trên:

 1. 가속 (되다): gia tăng, gia tốc
 2. 기온: nhiệt độ khí hậu
 3. 대규모: đại quy mô, quy mô lớn
 4.  배출 (하다): sự thải, bài tiết( chất thải, khói bụi ..)
 5. 온난화: sự ấm lên của trái đất
 6. 온실: nhà kính, phòng nóng bên trong
 7. 가스: gas
 8. 이산화탄소: cacbon dioxit,
 9. 인구: dân số
 10. 증가: gia tăng
 11. 지구: trái đất
 12. 폭우: mưa to, mưa lớn 
 13. 홍수: nước lũ
 14. 화석 연료: nhiên liệu hóa thạch

II. Thông tin sườn bài mẫu

Tiếp theo các bạn tham khảo dàn bài phân tích mẫu:

1. 특히 지난 50여 년 동안 지구의 평균 기온은 급격하게 상승했으며, 19세기 말 평균 기온에 비하면 1.3 ℃ 나 상승했다.

Đặc biệt, trong 50 năm qua, nhiệt độ trung bình của Trái đất đã tăng mạnh và tăng 1,3 độ C so với nhiệt độ trung bình vào cuối thế kỷ 19.

 • 평균: bình quân
 • 급격하게: nhanh, đột ngột, bất ngờ
 • 상승하다: tăng lên
 • 비하다: so sánh, so với

2. 화석 연료를 사용할 때 발생하는 이산화탄소로 인해 온실 가스가 증가하게되는데, 이것이 지구의 기온을 상승시키는 요인이된다. 

Sử dụng nhiên liệu hóa thành làm tăng khí Carbon dioxid – khí gây ra hiệu ứng nhà kính, do đó làm tăng nhiệt độ toàn cầu.

 • 증가하다:
 • 상승하다 > 상승시키다: bị, khiến tăng lên (thể bị động)
 • 요인: nguyên nhân

3. 앞으로 지구의 인구가 더욱 증가함에 따라 온난화 현상도 가속화 될 것으로 보이며, 이로 인해 대규모의 자연 재해가 발생할 가능성도 높아질 것이다.

Khi dân số trái đất tăng lên trong tương lai, sự ấm lên cũng sẽ tăng tốc và điều này sẽ làm tăng khả năng xảy ra thảm họa thiên nhiên lớn.

 • 더욱: ngày càng hơn nữa
 • 가속하가: gia tăng mạnh
 • 자연 재해: thảm họa thiên nhiên

III. Bài viết hoàn thiện 지구의 기온은 매년 상승하고있다. 특히 지난 50년 동안 지구의 기온은 급격하게 상승했는데 19세기 말 평균 기온에 비하면 1.3℃ 나 상승한 것이다. 이러한 기온 상승에 큰 영향을 미치는 것이 바로 온실 가스인데, 온실 가스의 주성분 인 이산화탄소를 배출하는 화석 연료를 현재와 같이 계속 사용한다면 지구의 기온 상승로 인한 문제는 더욱 심각해질 것이다. 인구가 증가함에 따라 자구의 온난화는 더욱 빠른 속도로 진행될 것이고, 그로 인해 대규모의 폭우와 홍수도 발생할 수있다 Nhiệt độ trái đất đang tăng lên hàng năm. Đặc biệt, trong 50 năm qua, nhiệt độ trung bình của Trái đất đã tăng mạnh và tăng 1,3 độ C so với nhiệt độ trung bình vào cuối thế kỷ 19. Khí nhà kính có ảnh hưởng lớn đến sự nóng lên này, khí nhà kính có thành phần chính là khí cacbondioxit – khí thải khi sử dụng các nguyên nhiên liệu hóa thạch nếu cứ tiếp tục sử dụng thì vấn đề nhiệt độ tăng sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Khi dân số tăng lên, sự nóng lên của dân số sẽ tiến triển với tốc độ nhanh hơn, dẫn đến mưa lớn và lũ lụt. Các bạn xem cách viết quy chuẩn bài viết trên giấy thi:

Ảnh trích từ sách | Blogkimchi.com

Tags:

luyện 쓰기 topik, cách làm câu 53 쓰기, cách làm topik 쓰기 câu 53, cấu trúc đề 쓰기 câu 53, 토픽 시험 53, 한국어 능력 시험, 대학, 미국 유학, 베트남 유학, 한국 유학, chuyển tiền quốc tế, chuyển tiền về việt nam, chuyển tiền sang hàn, kiếm tiền online, kiếm tiền trực tuyến…

5/5 - (1 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận