Luyện nghe tiếng Hàn – Sách KyungHee 4 (Track 037)

Chào các bạn, tiếp tục chuyên mục luyện nghe tiếng Hàn – nội dung bài hôm nay trích trong nội dung bài học trang số 38(Track 037) sách luyện nghe KyungHee 4. Bạn nào có sách thì bỏ ra ôn tập luôn nhé. À lưu ý nếu bạn nào đối chiếu với sách thấy vài chỗ khác thì là do khác giữa sách cũ – sách mới đó bạn nhé.

TRACK 037: 범죄 예방에 대한 방송입니다.

Bài nghe với nội dung cách phòng chống tội phạm khi đi vắng nhà.

Từ vựng chính

경찰청: Sở(đồn) cảnh sát경위: Trung úy
빈집: Nhà trống, nhà vắng털다: Trộm, cắp, bị mất tài sản
예방하다: Dự phòng기본적인: Điều cơ bản
문단속: Khóa cửa외출: Đi ra ngoài
장기간: Thời gian dài비우다: Làm trống, để trống
출입문: Cửa ra vào잠기다: Được khóa lại
비밀번호: Mật mã주기적: Tính chu kì, định kì
타인: Người khác노출되다: Bị lộ(thông tin)
우편물: Hòm thư쌓이다: Chất đống, chồng chất
전등: Đèn điện순찰: Tuần tra

Nội dung bài nghe

경찰: 안녕하십니까? 서울지방경찰청 이민호 경위입니다. 이번 시간에는 빈집 털이 예방법을 소개해 드리겠습니다. 빈집 털이를 예방하는 가장 기본적인 방법은 문단속입니다. 외출을 하거나 장기간 집을 비우실 때에는 출입문은 물론 창문도 잘 잠겨 있는지 확인하시는 것이 중요합니다. 또한 출입문의 비밀번호도 주기적으로 바꾸어 비밀번호가 타인에게 노출되지 않도록 해야 합니다. 집을 장기간 비우실 경우에는 이 옷에게 부탁하여 집 앞에 우편물이 쌓이지 않도록 하고 전등이나 라디오를 켜 두어 집에 사람이 있는 것처럼 보이게 하는 것도 좋습니다. 또 요즘에는 관할 경찰서에서 장기간 집을 비우는 주민들을 위해 순찰 서비스를 제공하고 있으니 이용해 보시기 바랍니다. 감사합니다.

Dịch bài nghe

Phần dịch bài nghe đã được ad ẩn đi để các bạn đỡ “vướng mắt” tụt hứng tự dịch. Bạn nào cần xem tham khảo thì nhập vào ô bên dưới từ (blogkimchi) để xác nhận mở ra xem Vietsub nhé.

 

Một số ngữ pháp-곤 하다, -기 때문이다/기 때문에, -으니,

*   *   *   *   *

→ Các bạn theo dõi các bài luyện nghe mới nhất trong Tab chủ đề “Luyện nghe tiếng Hàn (KyungHee 4)“. Bạn đọc hãy đánh giá – phê bình bài viết này bằng cách ấn Voite bên dưới để cho Blog biết mức độ ủng hộ, hài lòng về bài viết này nhé.

5/5 - (4 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: