Luyện nghe tiếng Hàn – Sách KyungHee 4 (Track 014)

Chào các bạn, tiếp tục chuyên mục luyện nghe tiếng Hàn – nội dung bài hôm nay trích trong nội dung bài học trang số 23 sách luyện nghe KyungHee 4. Bạn nào có sách thì bỏ ra ôn tập luôn nhé. À lưu ý nếu bạn nào đối chiếu với sách thấy vài chỗ khác thì là do khác giữa sách cũ – sách mới đó bạn nhé.

Các bạn hãy đi lần lượt theo các bước. ① Đọc từ vựng, ② Nghe bài 1-2 tùy bạn, ③ Nghe và nhẩm đọc theo nội dung bài, ④ Tự dịch hiểu nội dung và cuối cùng ⑤ Xem phần ad dịch bài nghe.

TRACK 014: 날씨 관련 이야기에 대한 방송입니다.

// Chương trình nói về thông tin liên quan đến thời tiết

Từ vựng chính

아나운서: Phát thanh viên, MC, người dẫn c.t개구리: Con ếch, nhái
통계: Thống kê이내: Trong vòng(bao lâu)
허파: Phổi, 피부: Da호흡: Hô hấp
젖다: Ướt산소: Oxy
흡수하다: Hấp thụ숨을 쉬다: Việc thở
습도: Độ ẩm축축하다: Ẩm thấp, ẩm ướt
들리다: Bị nghe, được nghe (Còn 들다: nghe – chủ động)외출하다: Đi ra ngoài

아나운서 : ‘개구리가 울면 비가 온다’는 말이 있습니다. 과연 사실일까요? 실제 한 통계에 따르면 개구리가 울기 시작한 지 30시간 이내에 비가 올 확률이 70%가 넘는다고 합니다. 비가 올 때 개구리가 우는 데에는 여러 가지 이유가 있는데요. 그중 대표적인 이유 하나는 개구리의 호흡법 때문이라고 하네요. 개구리는 허파와 피부로 같이 호흡을 하는데 피부가 젖었을 때 산소를 더 잘 흡수하게 되어 숨을 쉬기 편해진다고 합니다. 그래서 비가 오기 전에 습도가 높아지면 피부가 축축해져 숨을 쉬기 편해진 개구리가 힘이 나서 큰소리로 우는 것이지요. 그러니까 비가 오기 전에 개구리가 운다는 말은 과학적인 근거가 있는 말입니다. 앞으로 개구리가 우는 소리를 들리신다면 그 날을 외출하신 때 우산을 꼭 챙겨 써야 할 것 같습니다.

Phần dịch bài nghe đã được ad ẩn đi để các bạn đỡ “vướng mắt” tụt hứng tự dịch. Bạn nào cần xem tham khảo thì nhập vào ô bên dưới từ (blogkimchi) để xác nhận mở ra xem Vietsub nhé.

 

★ Về ngữ pháp trong bài thì Blog chỉ nhắc các bạn lưu ý ngữ pháp 는 데에.

Qua bài nghe này cung cấp cho các bạn một số mẫu – câu để các bạn áp dụng trong Câu 53 văn viết (쓰기) Topik nhé.

Ví dụ:

~통계에 따르면: Dựa vào, theo như cái thống kê nào đó. rồi nhớ đuôi câu phải kết thúc dạng 다고 합니다.

Rồi câu trước nhắc đến Lý do(이유) thì câu tiếp có thể dùng mẫu câu 그중 대표적인 이유 하나는 (..) hoặc 그중 대표적인 하나는 trong số đó (nguyên nhân chính-tiêu biểu) (..), cho từ 이유 thì đuôi câu phải đi kèm (기)때문.

*  *  *  *  *

→ Các bạn theo dõi các bài luyện nghe mới nhất trong Tab chủ đề “Luyện nghe tiếng Hàn (KyungHee 4)“. Bạn đọc hãy đánh giá – phê bình bài viết này bằng cách ấn Voite bên dưới để cho Blog biết mức độ ủng hộ, hài lòng về bài viết này nhé.

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Săn Sale sách tiếng Hàn.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: