Làm đề thi TOPIK II 쓰기 Câu 53 (스마트폰 이용)

Ôn thi TOPIK thông qua các bài giải TOPIK 쓰기 mẫu các bạn cần chú ý nhớ những: từ vựng trung cao cấp mà bài viết sử dụng, những mô tip mẫu câu đuôi câu để áp dụng cho các bài phân tích tương tự. Bạn nào chưa có các bộ đề thi Topik cũ có thể vào Chia sẻ File sách đề thi TOPIK tổng hợp từ A tới Z để tải về.

Trước tiên các bạn hãy xem đề bài Câu 53 như sau:

53. 다음 표를 보고 스마트폰 사용의 장 단점에 대해 쓰고, 스마트폰을 잘 이용하기 위해서는 어떻게 해야 하는지 200 – 300자로 쓰십시오.
1. 빠르고 간편하게 인터넷을 사용할 수 있다. 1. 손목이나 안구의 건강을 해 칠 수 있다.
2. 위급상황 속 위치추적 가능하다. 2. 가족이나 친구들과 대화할 시간이 줄어들게 된다.

스마트폰 사용의 장점(Ưu điểm của việc sử dụng Smartphone)

1. 빠르고 간편하게 인터넷을 사용할 수 있다. (Có thể sử dụng Internet một cách nhanh chóng tiện lợi và đơn giản.)

2. 위급상황 속 위치추적 가능하다. (Có khả năng truy tìm vị trí trong tình huống khẩn cấp.)

스마트폰의 사용의 단점( Nhược điểm của việc sử dụng Smartphone)

1. 손목이나 안구의 건강을 해 칠 수 있다.( Có thể gây hại cho sức khỏe của cổ tay và nhãn cầu mắt.)

2. 가족이나 친구들과 대화할 시간이 줄어들게 된다. (Thời gian để trò chuyện với gia đình, bạn bè trở nên giảm đi.)

[adinserter block=”17″]

Các bạn đọc một số từ vựng liên quan cần thiết cho bài  viết

[adinserter block=”25″]

1. V는 데(에): Đối với

2. 우리 일상생활을 하는 데: Đối với sinh hoạt hàng ngày của chúng ta

3. (으)면 안되다 = -아/어서는 안되다: Nếu (…) thì không được / Không được (…)

4. 없이서는 안되다: Không thể thiếu (= nếu không có thì không được)

5. 필수품: Vật cần thiết

6. 간편하다 (간단하고 편하다): Tiện lợi đơn giản

7. 최신 정보를 얻다: Thu được thông tin mới nhất

8. 대화가 줄어들게 되다 Việc đối thoại, giao tiếp bị giảm sút

9. 활용하다: Tận dụng, sử dụng

10. 위급상황: Tình huống khẩn cấp, nguy cấp

11. 위치추적 Truy tìm vị trí

[adinserter block=”18″]
» Share file sách ôn thi Topik 쓰기 – 쓰기 100점 받자 (Bản 2018)

Một bài viết mẫu cho các bạn tham khảo

오늘날 스마트폰은 우리 일상 생활을 하는 데 없어서는 안 될 필수품이 되었다.

Ngày nay Smarphone đã trở thành vật cần thiết không thể thiếu đối với sinh hoạt hàng ngày của chúng ta.

그런데 스마트폰은 여러 가지 장단점이 있다.

Nhưng Smarphone cũng có nhiều ưu nhược điểm.

스마트폰은 전화 기는 이외에 무선 인터넷을 이용하여 언제 어디서든 빠르게 최신 정보를 얻을 수 있고, 위급상황 속위치추적이 가능하다는 장점이 있다.

Smarphone có ưu điểm là ngoài tính năng gọi điện thoại còn có thể dùng internet không dây ở bất cứ đâu bất cứ khi nào cũng có thể tiếp nhận được thông tin, hay truy tìm vị trí chính xác trong các tình huống nguy cấp

하지만 스마트폰을 오랫동안 사용하다 보면 손목이나 안구의 건강을 해칠 수 있고, 가족이나 친구들과의 대화가 출어들게 된다는 단점도 있다.

Nhưng Smarphone cũng có nhược điểm là nếu sử dụng trong thời gian dài thì có thể gây hại cho sức khoẻ của cổ tay và nhãn cầu, và thời gian trò chuyện với gia đình và bạn bè cũng bị giảm đi.

그러므로 청소년은 공부할 때 스마트폰을 사용하지 말고 집중하여 공부해야 한다.

Do đó, đối với thanh thiếu niên khi học bài thì đừng sử dụng Smarphone mà phải tập trung học.

또한, 스마트폰을 이용할 때 적당하게 쉬어 줘야 한다.

Hơn nữa, khi sử dụng Smarphone thì phải nghỉ ngơi một cách phù hợp.

[adinserter block=”17″]

Bài mẫu tiếp theo là đáp án chuẩn của Viện giáo dục Hàn Quốc

스마트폰을 사용하면 빠르고 간편하게 인터넷을 사용할 수 있다. 스마트폰을 통해 최신 정보를 언제든지 얻을 수 있고 장소에 구애받지 않는다. 게다가 스마트폰을 활용해 인터넷 강의를 들을 수 있고. 택배 위치를 조회할 수도 있다. 하지만 스마트폰을 오래 들여다보면 한 곳을 집중해서 봐야 하므로 시력이 나빠질 수 있다. 그리고 스마트폰을 사용하다 보면 가족이나 친구들과의 대화가 줄어들게 된다. 따라서 스마트폰을 꼭 필요할 때만 적절히 사용하고 장시간 사용하지 않아 야 한다.

(Bài viết có sử dụng tư liệu nguồn từ sách Luyện thi Topik II 쓰기 – Tác giả Châu Ngọc Yến, Hanquoclythu)

5/5 - (4 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận