Quotes tiếng Hàn #8

Nhớ từ vựng tiếng Hàn qua các câu Quotes tiếng Hàn ngắn dễ nhớ. 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và học thuộc lòng nhé!

가장 좋은 스승은, 제자에게 자신이 가진 지식을 아낌없이 주는 사람이고. Người thầy tốt nhất, là người không tiếc truyền thụ những kiến thức mà họ có cho học trò của mình.
스승: thầy, cô, sư phụ제자: học trò ,đệ tử
가지다: mang đến/ 가진 지식( Chia dạng định ngữ)지식: tri thức
아낌없다: không có sự tiếc nuối자신: sự tự tin, bản thân

 

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề. {Xem chương trình chia sẻ bài viết nhận tiền trên Blog}
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: