Quotes tiếng Hàn #10

Nhớ từ vựng tiếng Hàn qua các câu Quotes tiếng Hàn ngắn dễ nhớ. 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và học thuộc lòng nhé!

당신을 사랑한다고 말하는 사람이 반드시 당신을 기다릴 것은 아닙니다. 하지만 당신을 기다리는 사람은 반드시 당신을 사랑합니다. 기다림은 항상 가장 긴 사랑 고백의 말입니다. Người nói yêu bạn không nhất định sẽ chờ bạn. Nhưng người chờ bạn nhất định sẽ rất yêu bạn. Chờ đợi luôn là câu tỏ tình dài nhất.

당신: bạn, anh, cậu사랑하다: yêu(thương)
말하다: nói반드시: nhất định, chắc chắn
기다리다: đợi (chờ)고백: tỏ tình

 

 

5/5 - (1 đánh giá)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Săn Sale sách tiếng Hàn.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: