Quotes tiếng Hàn #13

Nhớ từ vựng tiếng Hàn qua các câu Quotes tiếng Hàn ngắn dễ nhớ. 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và học thuộc lòng nhé!

나를 사랑한다면 어쨌든 즐겁게 살 수 있어요
살다 보면 가끔 인생의 무게가 어깨를 짓눌러 올 때가 있지만, 그래도 ‘나’를 소중히 여기는 사람이라면 어떻게든 즐겁게 살아갈 수 있을 거예요.
Cứ yêu thương mình đi bất kể thế nào bạn cũng sẽ sống vui vẻ. Trong cuộc sống có những lúc gánh nặng đè lên vai bạn. Dù vậy nếu bạn trân quý chính bản thân mình bạn có thể sống vui vẻ tận hưởng cuộc sống bằng cách nào đó

[Dịch từ cuốn 곰돌이 푸, 행복한 일은 매일 있어]

어쨌든: dù thế nào, bất kể thế nào즐겁다: vui vẻ
살다: sống가꿈: thỉnh thoảng
인생: cuộc đời무게: nặng, trọng lượng
어깨: vai그래도: tuy nhiên, dù vậy
짓눌리다: (bị động từ) đè nặng, (từ gốc) 짓누르다소중히: quý báu, trân trọng, trân quý
살아가다: sống(quá trình, chặng đường sống tồn tại)

 

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Săn Sale sách tiếng Hàn.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: