Quotes tiếng Hàn #4

Nhớ từ vựng tiếng Hàn qua các câu Quotes tiếng Hàn ngắn dễ nhớ. 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và học thuộc lòng nhé!

가장 현명한 사람은, 늘 배우려고 노력하는 사람이고. Người thông minh nhất là người luôn cố gắng để học hỏi.
[adinserter block=”17″]
가장: nhất 현명: hiển minh, sáng suốt
늘: luôn luôn, luôn 배우다: học
노력하다: cố gắng, nỗ lực 현명한 사람: Người thông minh sáng suốt. (Định ngữ V+ (으)ㄴ + N)
배우려고: để học. (để làm gì đó dùng V~으려고)

 

Đánh giá bài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận