Quotes tiếng Hàn #14

Nhớ từ vựng tiếng Hàn qua các câu Quotes tiếng Hàn ngắn dễ nhớ. 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và học thuộc lòng nhé!

바라는 마음만 있고 행동으로 옮기지 않는다면
무슨 일이든 적극적으로 추진하지 않는 데에는 이런저런 이유가 있기 마련입니다. 하지만 내일로 미루기 위해 스스로 핑계를 찾고 있는 것은 아닌지 곰곰이 생각해보세요. 더 좋은 방법은 이런저런 생각이 들기 전에 일단 행동하는 것입니다. 행동하지 않으면 아무것도 시작되지 않으니까요.

[adinserter block=”18″]

Nếu chỉ có sự mong muốn vô cùng mà không hành động..

Dù làm việc gì cũng có những lý do chính đáng nọ kia ngăn cản. Nhưng hãy nghĩ lại xem có phải liệu bạn đang tìm một cái cớ để trì hoãn vào ngày mai không. Tốt hơn hết trước khi nghĩ đến việc nọ việc kia thì đầu tiên hãy hành động đã. Nếu không hành động thì chẳng có gì bắt đầu cả.

[Dịch từ cuốn 곰돌이 푸, 행복한 일은 매일 있어] [adinserter block=”17″]

1.옮기다: chuyển, dịch(sự truyền trạng thái hành động)
2.적극적: sự(tính) tích cực
3.추진하다: sự xúc tiến, thúc đẩy
4.이런저런: thế này thế kia
5.마련: đương nhiên, hiển nhiên
6.미루다: xét lại, hoãn lại, xét đoán. [adinserter block=”19″] 7.스스로: tự mình, tự bản thân
8.핑계: viện cớ, biện bạch
9.곰곰이: kĩ, sâu
10.일단: trước tiên, trước
11.행동하다: hành động

5/5 - (1 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận