Quotes tiếng Hàn #14

Nhớ từ vựng tiếng Hàn qua các câu Quotes tiếng Hàn ngắn dễ nhớ. 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và học thuộc lòng nhé!

하고 싶은 것을 간절하게 떠올려보세요
인생이 새하얀 도화지라면 어떤 그림을 그리고 싶은가요. 지금 무엇이 머릿속을 스치고 지나갔나요. 나이의 많고 적음이 상관 없습니다. 하고 싶은 것이 있다면 방법을 고민하고 간절히 바라는 마음에서부터 새로운 인생이 시작되기도 하니까요.

Hãy nhớ đến việc mà bạn tha thiết muốn làm. Cuộc đời nếu là một tờ giấy vẽ trắng tinh bạn sẽ muốn vẽ một bức tranh như thế nào! Giờ đây bạn đã chợt nghĩ ra điều gì đó? Tuổi tác dù ít hay nhiều không quan trọng. Nếu có việc muốn làm hãy hết lòng/ tha thiết tìm cách thực hiện, từ trong sau thẳm một cuộc đời mới sẽ được bắt đầu.

[Dịch từ cuốn 곰돌이 푸, 행복한 일은 매일 있어]

간절하다/ 간절히:  thật lòng, thiết tha, da diết떠올리다: nhớ đến, hiện ra hiện lên
인생: cuộc đời, nhân sinh새하얗다: trắng tinh
도화지: tờ giấy vẽ그리다/ 그림: vẽ/ tranh
머릿속: từ trong suy nghĩ, trong (đầu) suy nghĩ스치다: lóe lên, lướt qua
방법: phương pháp고민하다: khổ tâm, suy nghĩ
간절하다/ 간절히:  thật lòng, thiết tha, da diết떠올리다: nhớ đến, hiện ra hiện lên
바라다: mong, cầu mong새로운 인생: cuộc đời mới
시작되다: được bắt đầu

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Săn Sale sách tiếng Hàn.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: