Bài mẫu Câu 54 TOPIK II 쓰기 – Vấn đề hút thuốc lá và chính sách chính phủ (1)

Bài mẫu Câu 54 TOPIK 쓰기 II. Cung cấp cho bạn đọc lời giải mẫu Câu 54, liệt kê toàn bộ nội dung từ vựng quan trọng. Bài luận này có chủ đề liên quan đến vấn đề thuốc lá và chính sách của chính phủ.

Đề bài: 다음을 주제로 하여 자신의 생각을 600 ~ 700자로 쓰시오. 단, 문제를 그대로 옮겨 쓰지 마시오.(50 점).

담배가 건강에 해롭다는 것은 누구나 알고 있습니다. 따라서 최근 흡연에 대한 정부 차원의 규제도 강화되고 있습니다. 여러분은 정부가 흡연 규제에 나서는이 유가 무엇이고, 흡연 규제를 위해 필요한 정책은 무엇이라고 생각하십니까? 이에 대해 쓰십시오.

해롭다: có hại, gây hại. 흡연: việc hút thuốc lá. 정부: chính phủ. 규제도 강화되다: thắt chặt, tăng cường cái quy định, quy chế (…). 정책: chính sách.

” Ai cũng biết rằng việc hút thuốc có hại cho sức khoẻ. Vì vậy gần đây các quy định về việc hút thuốc đang được tăng cường. Bạn nghĩ lý do tại sao chính phủ phải đưa ra các quy chế về hút thuốc, bạn nghĩ chính sách nào cần thiết trong việc hạn chế hút thuốc? Hãy viết bài luận về vấn đề này.”

[adinserter block=”29″]

Một số từ vựng các bạn sẽ cần đến để làm về chủ đề này:

1. 간접흡연: Hút thuốc một cách gián tiếp 2. 강화하다: tăng cường
3. 규제: quy chế quy tắc 4. 금연구역: khu vực cấm hút thuốc
5. 금연보조제: thuốc hỗ trợ cai thuốc 6. 노출되다: bị lộ, bị phơi bày
7. 단속하다: kiểm soát, truy quét 8. 방지: sự đề phòng
9. 법제화: pháp chế hoá, việc ban hành luật về việc nào đó 10. 부과하다: đánh thuế, bắt phạt
11. 불특정: chung chung, đại bộ phận 12. 비흡연자: người không hút thuốc
13. 세금: tiền thuế 14. 심장질환: bệnh tim
15. 암: ung thư 16. 예방: dự phòng
[adinserter block=”21″] [adinserter block=”31″]
17. 위반: sự vi phạm, vi phạm 18. 인상: ấn tượng, gia tăng
19. 장려하다: khuyến khích động viên 20. 정부: chính phủ
21. 재분배: sự tái phân phối 22. 정착시키다: sự thiết lập, xây dựng, ấn định
23. 개입하다: can thiệp 24. 경고문: bản/biểng cảnh cáo, thông báo
25. 공공장소: khu vực công cộng 26. 과태료: tiền phạt
27. 치명적: tính chí mạng, sống còn 28. 폐해: hiệu quả xấu, độc hại
29. 해악: độc hại, gây hại tới ng khác 30. 홍보: quảng cáo
31. 확대: khuếch đại, mở rộng 32. 흡연: sự hút thuốc
[adinserter block=”30″]

Một số ngữ pháp để dùng trong bài viết luận:


기 때문이다: Vì cái gì đó (thường dùng kết thúc cuối câu) 기 위해 (서): Làm gì đó.. để
다고 생각하다: nghĩ là, nghĩ rằng 뿐만 아니라: không chỉ có, không chỉ là
(으)로 삼다: lấy làm, dùng như, xem như 기 위해(서):  làm gì đó để
아/어있다: hiện tại tiếp diễn, đang (으) ㄴ/는 편이다: thuộc diện, thuộc dạng
(이)나: chỉ lựa chọn 도록: càng .. càng
에 대한: về cái gì đó 에 비해(서): so với..
(으)로 인해: vì do(kq có tính tiêu cực) 을/를 위해: vì (cái gì đó)
(으)ㄴ/는(s)데: thì (ở cái điểm, cái chỗ) 을/를 통해 (서): thông qua cái gì đó
[adinserter block=”31″]

Bài viết mẫu đáp án:

도입: 정부의 흡연 규제 목적 (Phần mở bài vào vấn đề mục đich của việc hạn chế hút thuốc của chính phủ).

정부의 흡연 규제는 비 흡연자가 간접흡연에 노출되는 것을 줄이려는 방안으로 시행되었다. 이를 위해 금연 구역 확대 제도를 정착시키고, 간접흡연 방지를 위한 홍보 교육을 강화하는 것 등을 주요 전략으로 삼고 있다. 정부는 담배의 해악을 알려 소비를 줄이기 위한 홍보 활동을 계속 강화하고 있으며, 이러한 취지에서 공공장소 흡연 금지를 법제화하고, 위반 시에는 과태료를 부과하는 절차를 마련한 상태이다.

[adinserter block=”29″]

전개: 정부의 흡연 규제 현황과 필요한 정책 (Phần mở rộng vào vấn đề hiện trạng quy chế về hút thuốc và chính sách cần thiết)

흡연 규제를 위해 필요한 정책적 규제로는 첫째, 담배 가격의 인상이 필수적이다. 한국의 담배 가격은 다른 나라에 비해 저렴한 편이기 때문이다. 담배의 가격을 올려서 징수된 세금을 통해 흡연 예방 활동과 금연 서비스를 제공하는 데 재분배하는 정책이 필요하다. 둘째, 술집이나 음식점 내부에서 흡연의 전면 규제가 필 요하다. 셋째, 현재 담뱃갑에 쓰여있는 경고문 외에 담배의 폐해를 흡연자에게 강하게 보여줄 수 있는 그림을 활용 한 경고문을 삽입하도록 허가해야 한다. 마지막으로 금연을 장려하기 위해서, 금연 보조제 구입 비용에 대한 지원이 필요하다.

[adinserter block=”32″]

마무리: 흡연 규제의 필료성 및 주장 (Kết bài tính cần thiết và chủ trương quy định về hút thuốc)

흡연이 암이나 심장 질환에 치명적인 영향을 끼친다는 것은 이미 과학적으로 입증되었다. 이는 흡연자뿐만 아니라 간접 흡연자에게도 자칫 치명적인 영향을 끼칠 수 있다. 또한 흡연자 한 명으로 인해 불특정 다수가 피해를 볼 수 있다. 그러므로 정부가 개입하여 흡연을 단속하는 것이 바람직하다고 생각한다.


Bài viết Bài mẫu Câu 54 TOPIK 쓰기 II – Vấn đề hút thuốc lá và chính sách chính phủ (1) tạm dừng tại đây. Về nội dung bài mẫu Blog sẽ dịch sang tiếng Việt nếu bài viết nhận được trên 10 bạn Comment yêu cầu Vietsub. Một đề xuất khá hữu ích cho bạn nữa là nếu có thời gian bạn hãy xem #Tags: Cấu trúc TOPIK 쓰기 để cập nhật 어휘문법 trung cấp thường dùng trong văn viết 쓰기. Hi vọng bài viết này cung cấp cho bạn một số thông tin có ích. Blog không có nút Like mà chỉ có mục Voite để bạn đọc đánh giá chất lượng bài viết ( từ 1 đến 5 sao), theo bạn bài viết này được ở thang điểm mấy sao? Hãy cho Blog biết để chúng tôi cải thiện chất lượng các bài viết sau.

4.5/5 - (10 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận