Bài mẫu Câu 54 TOPIK II 쓰기 – Chủ đề “Hối hận – 후회”

Chào bạn, chúng ta lại gặp nhau trên Blogkimchi trong Chuyên đề Ôn thi Topik phần Viết(쓰기) Câu 54. ở bài viết số trước là bài về Chủ đề “Học sinh tiểu học dùng điện thoại”, tiếp đến bài hôm nay sẽ là bài về Chủ đề “Hối hận – 후회”. Bài luận xung quanh vấn đề con người khi phạm sai lầm – hối hận – và cách họ trải qua giai đoạn hối hận như thế nào. Đây là bài thi Topik thực tế đã thi, trích Đề thi Topik Kì 68. Nào chúng ta cùng bắt đầu vào bài nhé.

Đề bài: 다음을 주제로 하여 자신의 생각을 600 ~ 700자로 쓰시오. 단, 문제를 그대로 옮겨 쓰지 마시오.(50 점).

인간 누구나 크고  작은 후회를 하게 된다. 그런데 어떤 사람은 어떤 일에 대해서 후회를 하고 더 이상의 변화가 없지만. 또 어떤 사람은 후회를 한 후에 자신의 삶에 변화와 발전을 일으 시키기도 한다. 이러한 사실을 바탕으로 하여 “후회를 대하는 바람직한 자세 “에 데한 글을 써라.

1. 인간은 언제 후회하는가?

2. 후회는 삶에 어떤 영향을 주는가?

3. 후회가 우리 삶에 긍정적이고 적극적인 영향을 주도록 하려면 어떤 노력이 필요한가?


Con người ai cũng có điều hối hận nhỏ hoặc lớn. Có người vì việc nào đó mà hối hận cũng không có thay đổi gì khác, nhưng cũng có người sau khi hối hận lại phát triển và thay đổi cuộc sống của họ. Dựa trên những thông tin đó bạn hãy viết về “Thái độ(phản ứng) phù hợp(đúng đắn) về việc hối hận”

1. Con người khi nào hối hận?

2. Hối hận có ảnh hưởng như thế nào với cuộc sống?

3. Hối hận có tính tích cực cho cuộc sống, vậy cần nỗ lực như thế nào để nó mang lại tính tích cực?

*  *  *  *  *

[adinserter block=”21″][adinserter block=”31″]

❖ Phân tích

Đọc kỹ đề bài thì sẽ thấy mạch nội dung luận điểm là:

Con người ai cũng có (sai lầm) dẫn đến hối hận → Nhưng hối hận lại chia ra làm 2 trường phái:

→ Một là tiêu cực → Hai là tích cực

① › Với loại tiêu cực thì không có thay đổi gì(변화가 없다)

② › Với loại tích cực thì phát triển và thay đổi cuộc sống (변화와 발전)

[+] Và mục đich chính của bài luận là đi vào luận điểm 후회를 대하는 바람직한 자세 – Thái độ đúng đắn đối với việc hối hận.

→ Như vậy trình tự sẽ nói về ① Tiêu cực trước sau đó phân tích mở rộng về ② Loại tích cực và đưa vào luận điểm cần nỗ lực như thế nào để nó mang lại tính tích cực?

❖ Dàn ý mẫu

1. 누구나 실수를 하고 후회를 한다

– 후회를 할 때의 자세: 부정적 – 긍정적

2. 부정적 – 후회 ⇒ 고통 → 후회 → 고통.. 변화가 없다

– 긍정적 – 후회 ⇒ 생각 {확인/점검} → 더 좋은 방법 생기다 → 발전

3. 긍정적 후회를 선택

– {확인/점검} → 외 실수 했는가 {이유 분석}

– 실수를 막기 위해 무엇을 해야 하는가? 대책 마련

[adinserter block=”21″][adinserter block=”31″]

❖ Bài viết mẫu tham khảo

인간은 완벽할 수 없기 때문에 누구나 살아가면서 크고 작은 실수를 하게 된다. 그리고 그 실수는 “내가 왜 그랬 을까?”하는 후회를 남기게 되기 마련이다. 모든 사람이 실수를 하고, 그로 인해 후회를 하게 되지만, 실수와 후회를 대하는 태도는 사람마다 다르다. 그리고 그 실수를 대하는 태도에 따라서 얻는 결과도 확실하게 달라진다.

Vì con người không ai là hoàn hảo trong cuộc sống ai cũng mắc phải sai lầm lớn nhỏ. Và tất nhiên sai lầm đó sẽ để lại cho chúng ta sự hối hận rằng ” sao mình lại như thế?”. Tất cả mọi người đều mắc sai lầm và rồi vì lẽ đó mà hối hận, nhưng mà thái độ(phản ứng) đối với sai lầm và hối tiếc ở mỗi người khác nhau. Và chắc chắn rằng tùy vào thái độ của bạn đối với sai lầm đó mà bạn nhận lại kết quả khác nhau.

어떤 사람들은 잘못을 했을 때, 그 실수와 후회 때문에 항상 괴로워 하면서 시간과 에너지를 낭비하며 살아간다. 그런데 어떤 사람들은 일정한 시간 동안은 후회하며 괴로워 하겠지만 곧 자신이 실수 한 부분을 다시 한번 확인하고 더 좋은 방법이 없었는지를 생각해 본다. 이렇게 하면 실수가 곧 자신의 긍정적 변화와 발전에 오히려 도움을 줄 수 있게 되는 것이다.

Có một số người khi phạm phải sai lầm, vì sai lầm và hối tiếc đó mà cuộc sống của họ luôn trong đau khổ lãng phí thời gian và năng lượng. Nhưng mà có một số người họ chấp nhận hối hận dằn vặt trong một khoảng thời gian nhưng rất nhanh chóng họ kiểm tra lại xem mắc lỗi ở đâu rồi nghĩ xem có cách nào tốt hơn không. Bằng cách như vậy sai lầm lập tức biến đổi tích cực và phát triển trái lại nó lại là thành giúp ích.

[adinserter block=”21″][adinserter block=”31″]

따라서 후회되는 일이 있다면 조금 더 적극적이고 긍정적인 후회를 선택하는 것이 중요하다. 다시 말해, 그냥 “자신이 과거에 잘못한 일을 속상해하는 후회“가 아니라 “자신의 미래에 더 발전이 되는 후회“를 선택하는 것이다. 예를 들면, 과거의 잘못을 통해 자신이 배울 수 있는 점이 무엇인지, 똑같은 실수를 반복하지 않기 위해서는 어떤 노력이 필요한지에 대해서 생각할 수 있어야하는 것이다. 이런 긍정적인 후회를 적극적으로하다 보면, 실수와 후회가 쌓 일수록 성공에 더 가까워지게 될 것이다.

Do đó nếu bạn có điều gì hối hận điều quan trọng là hãy chọn lựa hối hận một cách tích cực và lạc quan hơn. Nói cách khác, thay vì chỉ “hối hận về việc của bản thân trong quá khứ” hãy lựa chọn là “hối hận để bản thân được phát triển hơn trong tương lai”.  Chẳng hạn như, thông qua sai lầm của bản thân trong quá khứ ta học được điểm gì, phải suy nghĩ được xem là để những sai lầm tương tự không lặp lại thì phải cần cố gắng nỗ lực như thế nào? Nếu bạn chủ động đón nhận những điều hối tiếc tích cực này thì càng tích lũy nhiều sai lầm và hối hận bạn càng trở nên đến gần với thành công hơn.

[adinserter block=”39″][adinserter block=”31″]

❖ Ôn tập một số biểu hiện ngữ pháp

Một số nhóm ngữ pháp dùng để nói về mục đích động cơ như là: -(으) 려면, -기위해서는, 을/를위해서는 khi sử dụng các ngữ pháp này đuôi câu sẽ thường kết thúc là: – 아/어야하다, – N 이/가중요하다, -N이/가좋다, – N 이/가필요하다, – (으)ㄹ필요가있다..

1. N+ 을/를 위해: vì, cho cái gì. V+ 기 위해: để làm gì, vì điều gì[adinserter block=”25″]

친구를 만나기 위해서 친구네 집 근처로 갔다.

Để gặp bạn tôi đã đi đến gần nhà bạn.

건강을 유지하기 위해서 운동을 좀 해야겠더라고요.

Để duy trì sức khỏe thì phải vận động.

2. V+ (으)려(고): để, định, sắp

컴퓨터를 새로 사려 여러 가지를 알아보고 있다.

Để mua máy tính mới thì tôi đang tìm hiểu nhiều loại.

빨리 와! 기차가 출발하려 해!

Đến nhanh đi! Tàu sắp đi rồi.


➥Thôi bài viết này tạm dừng tại đây nhé các bạn. Bạn nào có thời gian muốn đọc thêm khoảng 40 từ vựng tiếng Hàn về chủ đề Ưu nhược điểmphát triển bản thân thì đọc tiếp bài này trong bài → Ôn thi Topik 쓰기(2) nhé.

[adinserter block=”31″][adinserter block=”39″]
5/5 - (4 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận