Cách hiểu nhanh về ngữ pháp (으)ㄹ 걸 그랬다 diễn tả sự hối hận

Khi nói về việc đã xảy ra trong quá khứ mà có chút hối hận hoặc tiếc nuối. 

Lần trước chúng ta đã biết đến cấu trúc câu ‘-ㄹ/을 걸’ và cái này cũng giống như vậy. 

… Các kiểu đuôi câu hay được dùng: 

  • -(으)ㄹ 걸 그랬어(요) 
  • -지 말 걸 그랬어(요) 
  • -지 않을 걸 그랬어(요) 
  • -(으)ㄹ 줄 알았으면 -(으)ㄹ 걸 그랬어(요) 

• 어렸을 때 열심히 공부할 걸 그랬어요. 

Biết vậy hồi bé đã chăm học hơn. 

–> Hồi bé không chăm học giờ nghĩ lại thấy hối hận. 

• 말조심을 할 걸 그랬어요. 

Biết vậy nên ăn nói cẩn thận hơn. 

• 더 일찍 유학 올 걸 그랬어요. 

Đi du học sớm hơn chút nữa có phải tốt không. 

–> Bây giờ đang du học nhưng nếu đi du học từ sớm hơn thì tốt.(hối hận/tiếc nuối là đã du học muộn) 

• 거짓말을 하지 말 걸 그랬어요. 

Biết thế đã không nên nói dối.

Tổng hợp facebook

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề. {Xem chương trình chia sẻ bài viết nhận tiền trên Blog}
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: