Trạng từ chỉ mức độ 너무 và những điều có thể bạn chưa biết.

Hi! Chào các bạn, hôm nay Blog sẽ dịch-chia sẻ với các bạn một bài nói về những trạng từ(부사) chỉ mức độ trong tiếng Hàn và đặc biệt là nói về trạng từ 너무. Hãy cùng đọc và nhớ xem mình đã sử dụng nó đúng như người Hàn chưa nhé ~

[adinserter block=”34″][adinserter block=”21″]

Trong tiếng Hàn khi bắt gặp hoặc nhìn thấy câu “어느 정도야?” thì trong đầu chúng ta sẽ nhớ ra những trạng từ chỉ mức độ nào nhỉ?

1. 아주 : Trạng thái tính chất vượt qua mức bình thường, thường đứng trước động từ hoặc danh từ nào đó. (형용사 또는 상태의 뜻을 나타내는 일부 동사나 명사, 부사 앞에 쓰여) 보통 정도보다 훨씬 더 넘어선 상태로.

2. 너무 : Vượt quá một giới hạn nhất định nào đó. 일정한 정도나 한계에 지나치게.

3. 매우 : Vượt trên mức bình thường. 보통 정도보다 훨씬 더.

4. 되게 : Cực kì 아주 몹시.

5. 굉장히 : Hơn mức bình thường một cách tuyệt vời. 보통 이상으로 대단하게.

6. 몹시 : Rất nghiêm trọng, không thể hơn được nữa. 더할 수 없이 심하게.

7. 대단히 : Rất rực rõ, rất tốt đẹp. 매우 심한 정도로 / 몹시 크거나 많은 정도로. / 출중하게 뛰어나게. / 아주 중요하게.

8. 무척 : Không thể đem so sánh với cái khác được. 다른 것과 견줄 수 없이.

9. 엄청 : Về lượng hay mức độ quá rất vượt mức. 양이나 정도가 아주 지나친 상태.

Bên trên là một số trạng từ chỉ mức độ thường xuyên được sử dụng trong tiếng Hàn. Và trong nội dung trọng tâm bài này Blog chỉ lưu ý các bạn về việc dùng trạng từ 너무 sao cho phù hợp nhất nhé.

[adinserter block=”29″]

Trước tiên các bạn hãy cùng đọc hai ví dụ sau đây:

① “그 친구는 너무 착해.”  ② “그 친구는 아주 착해.”

[adinserter block=”25″]

→ Chỉ là dùng hai trạng từ khác nhau là 너무 và 아주 thôi nhưng bạn có cảm nhận được hàm ý khác nhau trong hai câu đó chứ? 위의 두 문장의 차이점은 ‘너무’와 ‘아주’에 있습니다. 단어 하나의 차이일 뿐인데, 말에서 느껴지는 느낌이나 인상이 사뭇 다르죠?

→ Trong câu thứ nhất sẽ có cảm giác hàm ý tiêu cực trong khi đó câu thứ hai lại có cảm giác hàm ý thiện chí hơn. Tại sao lại như vậy?? ①의 문장이 부정적인 느낌을 주는 반면에 ②의 문장은 굉장히 호의적인 인상이 강합니다. 왜 그럴까요?

Ở trong hình thái ý nghĩa này 너무 mang hàm ý vượt quá mức độ “đúng, chuẩn” nào đó. Vì vậy nó mang ý nghĩa quá mức, quá giới hạn có phần tiêu cực, không hài lòng.

Tuy nhiên trong khi học hay có thể bắt gặp một ví dụ ở đâu đó những câu đại loại như: “난 그 사람이 너무 좋아“, “난 그 브랜드가 너무 좋아” nó không sai về câu từ hay ngữ pháp tuy nhiên để nói là một câu nói hay thì KHÔNG. Vì vậy chúng ta khi muốn nói trong các trường hợp có ý tích cực thì hãy chuyển sang vận dụng các trường hợp trạng từ mức độ khác như ‘매우’, ‘아주’ hay ‘무척’, ‘참’, ‘정말’

→ Câu đó có thể chuyển thành: “난 그 사람이 아주 좋아”, “난 그 사람이 정말 좋아

Chốt lại trọng tâm

Θ ‘너무’는 ‘넘+우’의 형태로 ‘알맞은 정도를 넘게’라는 부정적 의미쓰입니다. 즉, 정도를 ‘넘어서서’ 지나치다는 뜻입니다. 너무 Là để dùng-chỉ mức độ có tính tiêu cực vượt quá mức tương tự như 넘어서, 지나치다.

Θ 긍정적인 의미에서는 ‘아주’, ‘무척’, ‘참’, ‘정말’ 등을 써야 합니다. Để nói các trường hợp mang ý nghĩa tích cực thì phải dùng 아주, 무척, 참, 정말.

Danh sách các trạng từ tiếng Hàn thông dụng cơ bản

[adinserter block=”39″][adinserter block=”31″]

4.8/5 - (6 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận