Tại sao người lười lại làm việc hiệu quả 게으른 사람이 일을 잘하는 이유?

Đã bao giờ bạn nghe qua câu “hãy giao việc khó cho người lười“? Như Bill Gates cũng từng có câu nói “Tôi luôn chọn những người làm biếng cho những công việc khó khăn. Bởi vì họ luôn biết cách tìm ra những con đường dễ dàng nhất để thực hiện nó”. Vậy lý do gì mà người lười lại làm được việc – 게으른 사람이 일을 잘하는 이유?

1. 큰 수고 없이 일을 처리할 아이디어를 떠올림

Nghĩ ra ý tưởng giải quyết công việc không tốn nhiều sức.

처리하다 xử lý, giải quyết; 아이디어 idea, ý tưởng; 떠올리다 hiện lên, nảy ra

[adinserter block=”25″][adinserter block=”21″]

2. 최저의 노력으로 최고의 효율을 내는 세상을 원함

Mong muốn một thế giới ở đó nỗ lực tối thiểu còn hiệu suất tối đa.

최저 tối thiểu; 최고 tối đa; 효율 hiệu suất

3. 하기 싫은 일을 빨리 처리하기 위해 창의력을 발휘함

Phát huy tính sáng tạo để xử lý nhanh công việc không thích làm.

창의력 sự sáng tạo; 발휘 phát huy

4. 지각 등을 방지하기 위해 앱, 도구, 제품 등 잘 활용함

Tận dụng các sản phẩm, công cụ, ứng dụng để tránh bị trễ giờ.

지각 muộn, trễ; 방지하다 ngăn chặn, đề phòng; 도구 đạo cụ công cụ; 활용 tận dụng, ứng dụng

5. 효율이 떨어지면 낮잠으로 기력을 회복함

Hồi phục năng lượng bằng cách ngủ trưa, khi hiệu suất làm việc giảm.

낮잠 ngủ ngày, ngủ trưa; 기력 khí lực, sinh lực; 회복 hồi phục

[adinserter block=”25″][adinserter block=”21″]

6. 철저한 계산으로 꼭 필요한 순간에만 움직임

Chỉ di chuyển khi cần thiết với sự tính toán kỹ lưỡng.

철저하다 triệt để, kỹ lưỡng

7. 더 많이 쉬기 위해 다른 시간을 절약함

Tiết kiệm các khoảng thời gian khác để được nghỉ ngơi nhiều hơn.

절약하다 tiết kiệm

8. 일을 쉽게 처리하는 방법을 무의식적으로 기억함

Ghi nhớ một cách vô thức phương pháp giải quyết công việc dễ dàng.

무의식적 một cách vô thức, sự vô thức

9. 가장 스마트한 방식을 찾아 일을 처리함

Tìm ra cách thức thông minh nhất để giải quyết công việc.

스마트하다 thông minh

 

4.9/5 - (7 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận