Phó từ(trạng từ) tiếng Hàn thường dùng chọn lọc (75 từ – Phần 1)

부사 Phó Từ(trạng từ) tiếng Hàn. Nhất định phải nhớ 75 phó từ này! Để câu văn cách nói một cách linh hoạt nhấn mạnh cường điệu diễn tả mức độ cường độ..vv để làm được điều này nhất định phải có sự tham gia của phó từ. Vì vậy trong bài này Blog sẽ chia sẻ đến bạn 75 Phó từ(trạng từ)(부사) tiếng Hàn thường dùng nhất để các bạn học và ghi nhớ nó.

Phó từ(trạng từ) (부사)tiếng Hàn chọn lọc thường dùng (75 từ)

1직접 : trực tiếp 11그러니까 : do đó
2약간 : một chút, hơi 12갑자기 : đột nhiên
3매우 : rất 13서로 : lẫn nhau, với nhau
4그리고 : và 14얼마나 : bao nhiêu
5별로 : không… mấy, hầu như không… 15조용히 : một cách yên lặng
6잘 : tốt 16왜냐하면 : bởi vì
7깜짝 : đột nhiên, đột ngột, bất ngờ 17더 : thêm, hơn
8가장 : nhất 18잘못 : sai
9그럼 : vậy thì 19아마 : có lẽ
10정말 : thật là 20미리 : trước

21똑바로 : thẳng 31주로 : chủ yếu
21늘 : luôn luôn 32또 : thêm vào đó
21먼저 : trước tiên, đầu tiên 33천천히 : từ từ
24좀 : một chút, hơi 34그냥 : chỉ là
25다 : tất cả 35모두 : tất cả
26곧 : ngay, chính là 36특히 : đặc biệt
27못 : không thể 37빨리 : nhanh
28하지만 : tuy nhiên 38계속 : liên tục
29같이 : cùng nhau 39아직 : chưa
30열심히 : một cách chăm chỉ 40그래서 : do đó

41자주 : thường 51특별히 : đặc biệt
42우선 : trước tiên, ưu tiên 52꼭 : nhất định
43안 : không 53다시 : lại
44무척 : rất, vô cùng 54오래 : lâu dài
45그러면 : vậy thì 55아주 : rất
46또는 : hoặc 56일찍 : sớm
47간단히 : một cách đơn giản 57전혀 : hoàn toàn… không
47벌써 : đã 58너무 : quá
49그런데 : tuy nhiên 59항상 : luôn luôn
50이따가 : lát nữa 60많이 : nhiều

61참 : thật là 69함께 : cùng với, cùng nhau
62바로 : ngay, chính là 70따로 : riêng rẽ
63언제나 : lúc nào cũng 71없이 : không
64금방 : ngay 72왜 : tại sao?
65거의 : gần như 73새로 : mới
66그렇지만 : tuy nhiên 74그만 : từng ấy
67가끔 : thỉnh thoảng 75아까 : vừa nãy
68어서 : nhanh

» 100 Phó từ(trạng từ) tiếng Hàn thông dụng Phần 2

Tags: phó từ tiếng hàn thông dụng, trạng từ tiếng hàn cơ bản, phó từ trạng từ tiếng hàn chỉ mức độ, danh sách trạng từ tiếng hàn cơ bản..

4.5/5 - (6 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ ✌

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận