[TẢI VỀ] 100 Từ vựng tiếng Hàn trái nghĩa (PDF)

BlogKimChi.com – “Mình thích thì mình Share thôi” thấy trên mạng cũng nhiều bài đã từng đăng/chia sẻ về các từ vựng tiếng Hàn trái nghĩa hay đối nghĩa bala gì đó mà mỗi bài cũng mấy chục từ, mình rảnh cũng đang kiếm tài liệu để học từ vựng nên gom gộp lại 1 file cho tiện học rồi cho luôn vào điện thoại sờ mát phôn luôn để tiện đi bus hay rảnh thì xem.

[TẢI VỀ] 100 Từ vựng tiếng Hàn trái nghĩa (PDF)
[TẢI VỀ] 100 Từ vựng tiếng Hàn trái nghĩa (PDF)

Ảnh trích trong File:

[TẢI VỀ] 100 Từ vựng tiếng Hàn trái nghĩa (PDF)

  Link tải File: Tại Đây

  Lưu ý: File lưu trên Google drive vì vậy bạn nào chưa biết cách tải thì hãy lên google gõ cách tải file trên driver nhé, còn nếu tải file về mà không xem được thì do máy tính/điện thoại của bạn không có phần mềm hỗ trợ xem PDF.

  Nguồn tài liệu: tổng hợp nhiều nguồn

  trên Internet

  **Từ khóa:

  • từ vựng tieng han doi nghia, tu vung tieng han trai nghia, tieng han trai nghia
  • tieng han doi nghia, tuvung tieng han trainghia, tieng han nghia trai nguoc,
  •  tu vung tieng han doi lap, từ vựng tiếng hàn trái nghĩa, từ mới tiếng hàn đối nghĩa
  • tai lieu on thi topik pdf, kho tai lieu on thi topik, kho sách tiếng hàn ôn thi topik

  Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

  Blogkimchi.com

  Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
  Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: