Cách hiểu nhanh 3 ngữ pháp 기는 하지만, 는 데다가, 기 위해서

Cùng Blogkimchi học nhanh dễ nhớ 3/80 ngữ pháp thường xuyên gặp trong đề TOPIK II. Bài đọc hôm nay ngữ pháp -기는 하지만, -는 데다가, -기 위해서. Xem bài ngữ pháp tiếng Hàn khác trong cùng Series này tại danh sách đề xuất bên dưới.

 

가: 한국 음식이 좀 맵지요?

Món ăn HQ hơi cay đúng ko?

나: 네. 좀 맵기는 하지만 종류도 다양한데다가 맛도 좋아서 이제는 자주 먹어요.

Vâng, cay nhưng mà đa dạng với  lại ngon nữa nên rất thích và thường xuyên ăn

가: 한국어는 왜 배워요?

Tại sao học tiếng Hàn?

나: 한국에서 취직을 하기 위해서 한국어를 공부해요.

Tôi học tiếng Hàn để tìm việc ở HQ.

1. Ngữ pháp: -기는 하지만

// 앞의 내용을 반대하지는 않지만 뒤에서 다른 의견을 말함.

// Không hẳn là phản đối nhưng vế sau đưa ra ý kiến riêng/khác.

※ Ví dụ:

커피를 마시기는 하지만 좋아하지(는) 않아요.

Cafe có uống nhưng ko thích lắm.

밥을 먹기는 했지만 아직 배가 고파요.

Ăn cơm rồi đấy nhưng mà vẫn thấy đói.

가방이 예쁘기는 했지만 비싸서 못 샀어요.

Cái cặp/túi đó đẹp thật nhưng đắt quá nên ko thể mua.

한국 사람이기는 하지만 매운 음식을 잘 못 먹어요.

Là người HQ thật nhưng không thể ăn đồ ăn cay.

가: 떡볶이가 안 매워요?

Tocbucki không cay ư?

나: ( 맵기는 하지만) 맛있어요.

Cay nhưng mà ngon lắm.

2. Ngữ pháp: -는 데다가

// 앞의 내용에 뒤의 내용이 더해짐.

// Nội dung vế sau liệt kê – kể thêm hành động, sự việc nội dung liên quan vế trước.

※ Ví dụ:

비가 오는 데다가 바람도 불어서 추워요.

Mưa lại còn gió thổi nữa nên lạnh thật.

밥을 많이 먹은 데다가 과일까지 먹어서 배가 불러요.

Đã ăn cơm nhiều rồi lại ăn thêm hoa quả nên lo quá.

그 식당은 음식이 맛있는 데다가 주인이 친절해요.

Quán ăn đó đồ ăn đã ngon chủ quán lại còn thân thiện.

제 친구는 성격이 좋은 데다가 얼굴도 예뻐서 인기가 많아요.

Bạn mình tính cách đã tốt lại xinh gái nên ai cũng quý.

지하철은 빠른 데다가 편리해서 많은 사람들이 타요.

Tàu điện ngầm đã nhanh lại còn tiện nên nhiều người đi.

가: 제주도는 어때요?

Đảo Jeju thế nào?

나: 경치가 (아름다운 데다가) 음식도 맛있어요.

Cảnh đẹp mà đồ ăn cũng rất ngon.

3. Ngữ pháp: -기 위해서

// 목적이나 의도를 나타냄.

// Đữa ra – mục đích hoặc ý đồ

※ Ví dụ:

한국 문화를 알기 위해서 책을 읽어요.

Đọc sách để biết về văn hóa HQ

수지 씨는 한국어를 잘하기 위해서 한국 드라마를 자주 봐요.

Bạn Succhi muốn giỏi tiếng Hàn nên thường xuyên xem phim Hàn

저는 가수가 되기 위해서 매일 노래 연습을 해요.

Tôi muốn trở thành ca sí nên ngày nào cũng tập hát.

건강해지기 위해서 매일 채소도 먹고 운동도 해요.

Để có sức khỏe tốt nên ăn rau mỗi ngày.

가: 왜 매일 조깅을 해요?

Tại sao ngày nào cũng chạy bộ

나: 살을 (빼기 위해서) 매일 조깅을 해요.

Để giảm béo nên ngày nào cũng chạy bộ đó.

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: