Cách hiểu nhanh ngữ pháp 다가는: Nếu cứ(liên tục)…thì

Đọc hiểu dễ dàng về ngữ pháp 다가는. Cấu trúc 다가는 ở level sơ cấp và nó được dùng thường xuyên trong hội thoại tiếng Hàn vì thế các bạn đều sớm học 다가는 ngay từ sơ cấp tiếng Hàn.

Động từ + 다가는: “Nếu cứ(liên tục)…thì”

Ý nghĩa và cách dùng 다가는: Nếu lặp đi lặp lại liên tục một hành động nào đó thì sẽ dẫn đến một kết quả không tốt xảy ra. Trước ngữ pháp này thường đi kèm với “이렇게, 그렇게, 저렇게“. Thường dùng để cảnh cao “경고” hoặc khuyên nhủ (충고). Nếu đuôi câu mệnh đề sau mang ý nghĩa dự đoán thì thường được kết hợp với ngữ pháo “-(으) ㄹ 거예요, -(으)ㄹ 텔대요, 겠어요,”. Nếu cứ(liên tục)….thì..

TIP: Ngữ pháp có thể thay thế “계속 – (으)면 견국

담배를 계속 피우다가는 폐암에 걸릴 거예요.

Cứ hút thuốc như vậy sẽ bị ung thư phổi.

그렇게 끼니를 계속 거르다가는 속을 버릴지도 모른다.

Cứ liên tục bỏ qua bữa ăn như thế sẽ bị đau bao tử mất thôi.

이렇게 하다가는 나중에 정말 큰일나요.

Cứ làm như thế mãi thì sau này sẽ xảy ra chuyện lớn.

그렇게 부모님 말씀 안 듣다가는 나증에 홀룡한 사람이 못 된다.

Không nghe lời bố mẹ như thế thì sau này không trở thành người tài giỏi đâu.

» Chia sẻ File sách đề thi TOPIK tổng hợp từ A tới Z

오늘 할 일을 자꾸 내일로 미루다가는 언젠가 후회할 거예요.

Việc hôm nay cứ hoãn lại ngày mai thì ngày nào đó sẽ hối hận đấy.

이렇게 과자를 먹다가는 살이 찔 거예요.

Cứ liên tục ăn bánh kẹo như thế sẽ tang cân.

솔을 마시고 운전하다가는 사고가 나요.

Uống rượu mà lái xe thì sẽ xảy ra tai nạn đấy.

담배: thuốc lá 피우다: hút(thuốc lá)
페암: ung thư phổi 끼니를 거르다: bỏ bữa
훌륭하다: tài giỏi, ưu tú미루다: hoãn lại
자꾸: thường xuyên후회하다: hối hận
살이 찌다: lên cân사고가 나다: xảy ra tai nạn

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tiếng Hàn , Topik - Tài liệu học tập và các câu chuyện bên lề. {Xem chương trình chia sẻ bài viết nhận tiền trên Blog}
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: