Bài mẫu Câu 54 TOPIK II 쓰기 – Chủ đề “Kinh tế và Hạnh phúc”

Nằm trong chuỗi bài sưu tầm chia sẻ các bài văn mẫu Câu 54 TOPIK 쓰기 II. Ở trong bài trước chúng ta đã xem bài đọc Chủ đề “Hối hận – 후회” tiếp theo bài viết hôm nay là Chủ đề “Kinh tế và Hạnh phúc”. Bài viết được trích từ bộ tài liệu chia sẻ bởi Tiếng Hàn Vân Anh. Link tải tài liệu Blog cũng đính kèm dưới cuối bài.

Đề bài: 다음을 주제로 하여 자신의 생각을 600 ~ 700자로 쓰시오. 단, 문제를 그대로 옮겨 쓰지 마시오.(50 점).

사람들은 다양한 경제 수준의 삶을 살고 있으며 그러한 삶에 대해 느끼는 각자의 만족도도 다양하다. 그러나 경제적 여유와 행복 만족도가 꼭 비례한다고는 할 수 없다. 경제적 여유가 행복에 미치는 영향에 대해 아래의 내용을 중심으로 자신의 생각을 쓰십시오.

› 사람들이 생각하는 행복한 삶이란 무엇인가?

› 경제적 조건과 행복 만족도의 관계는 어떠한가?

› 행복 만족도를 높이기 위해 어떠한 노력이 필요한가?

Nhiều người đang sống với tiêu chuẩn kinh tế cao và mức độ thỏa mãn của mỗi người về cuộc sống đó cũng đa dạng. Tuy nhiên không thể nói sự dư giả về kinh tế và mức độ hạnh phúc chắc chắn tỷ lệ vứi nhau. Hãy suy nghĩ về sự ảnh hưởng của dư giả kinh tế đến hạnh phúc theo những nội dung trọng tâm dưới đây.

› Mọi người nghĩ cuộc sống hạnh phúc là gì?

› Điều kiện kinh tế và mức độ thỏa mãn hạnh phúc có mối quan hệ thế nào?

› Để mức độ hạnh phúc tăng thì cần nỗ lực thế nào?

A – 어휘 Từ vựng

1. 여유: Dư giả, nhàn nhã, rảnh rỗi, thừa (thời gian), trống (không gian)

2. 굴지: Đứng đầu, vượt trội, xuất sắc

3. 요구되다: Yêu cầu, đòi hỏi

4. 파괴하다: Phá hủy, làm sụp đổ

5. 필수적: Mang tính cần thiết, thiết yếu, có tính bắt buộc

6. 비례: Tỷ lệ

7. 의식주 (衣食住): Ăn mặc ở

8. 놓여나다: Thoát khỏi

9. 잉여(剩餘): Thặng dư, phần thừa

10. 처리하다: Xử lý

11. 여기다: Cho rằng, xem như là, nghĩ rằng, coi là

12. 안락하다: an lạc, vui vẻ, bình yên

B. 모범 답안 예시 – Bài mẫu

일반적으로 사람들은 tính kinh tế으로 Dư giả가 있으면 다른 사람들보다 더 행복 할 것이라고 생각한다. 그러나 반드시 그러한 것은 아니다. Đứng đầu의 기업 lãnh đạo-chỉ huy라고 해서 특별히 더 행복해 보이지 않는 것만 보더라도 그 사실을 잘 알 수 있다.

물론 행복해지려면 어느 정도의 경제적인 조건은 요구된다. 사람에게 mang tính cần thiết인 ăn mặc ở가 해결되지 않은 상황에서는 행복의 크기가 tính kinh tế과 tỷ lệ 관계에 있다고 볼 수도 있다. 그러나 의식주가 큰 문제가 되지 않는 요즈음, ‘먹고 살 걱정’에서 놓여난 다음 thặng dư의 경제력을 어떻게 xử lý느냐의 문제를 두고 고민할 필요가 있다. 배고픈 예술가가 행복할 것이라고 여기는 사람은 별로 없을 것이다. 그렇다고 해서 배만 부른 부자가 되기를 원하는 사람도 별로 없다. 결국 행복이란 an lạc한 생활과 스스로 만족하는 삶에서 느낄 수 있는 것이다.

행복해지기 위해서는 우리 bản thân이 스스로 행복하다고 느낄 수 있는 hoàn cảnh에서 생활하는 것이 중요하므로 그런 상황을 자주 만들려고 노력하는 자세가 필요하다. 언제 행복한지, 누구와 있을 때 행복한지 그리고 무슨 일에서 행복함을 느끼는지를 잘 알게 된다면 그것이 그리 어려운 일은 아닐 것이다.

다시 말해서 약간의 ‘thặng dư’가 생긴다면 그 여유를 언제, 누구와, 무엇을 하면서 쓸 것인가에 대해 가끔씩은 생각하면서 사는 것이 중요하다. 물론 그 여유를 누리는 것이 다른 사람의 행복을 방해하지는 않아야 할 것이다.

*  *  *  *  * 

Bài dịch: Để bạn đọc không bị phân tâm thụ động với Vietsub Blog đã chủ động ẩn phần dịch đi, nếu bạn đọc muốn xem nội dung bị ẩn đi đó hãy nhập mã → blogkimchi vào ô bên dưới để xác nhận mở xem nội dung Vietsub toàn bài.


 


Các bạn có thể xem nhiều bài đọc tương tự khác trong bộ tài liệu được chia sẻ trong bài này Tài liệu nâng câo kỹ năng Viết Topik(쓰기). Đồng thời để theo dõi nhiều bài học tương tự khác các bạn hãy theo dõi trang Fanpage Tiếng Hàn Vân Anh để cập nhật các bài chia sẻ về tiếng Hàn và Topik.

#Ôn thi Viết Topik 쓰기, #Sách-Tài liệu ôn Topik 쓰기

5/5 - (4 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: