Bài nghe 서울대 한국어 4A – Bài 21

Luyện nghe tiếng Hàn. Tiếp tục trong loạt bài luyện nghe ngắn (5 phút) trên Blog được trích từ giáo trình 서울대 한국어 4A . Bài hôm nay trích trong cuốn 듣기 (7과 – Trang 156). Dạng bài này hơi kén View nên Blog cập nhật hơi chậm ~ và không được thường xuyên nhỡ như có bạn nào theo dõi thì thông cảm cho Blog nha ~

❖ Từ vựng trong bài

1. 사회자: người dẫn chương trình

2. 연주: biểu diễn, trình diễn

3. 토론: cuộc thảo luận

4. 토론자: người tham gia thảo luận, người thảo luận

5. 공간: không gian

6. 소음: tiếng ồn

7. 한밤중: nửa đêm, giữa đêm

8. 망치질: việc dùng búa ( đóng, hay gõ cái gì đó)

9. 옳다: đúng đắn, chuẩn mực

10. 입장: lập trường

11. 아파트: chung cư

Sau khi đã đọc từ vựng, chúng ta tiến đến bắt đầu bài nghe. Để bài nghe hiệu quả các bạn nghe 2 lần trước khi xem dịch phụ đề.

Link dự phòng file nghe lỗi
Nếu bạn đang vào xem bằng điện thoại mà thấy nó bắt vào nghe bằng app Soundcloud thì hãy ấn vào dòng chữ bé nhỏ Listen in browser (lít sừn in bờ rao sờ) để nghe Online luôn không cần vào App.

❖ Nội dung bài nghe

사회자: 아파트에서 악기 연주를 해도 되는지 하면 안 되는지에 대한 토론을 진행하고 있습니다. 다음은 ‘조용한 아파트 만들기 모임’ 대표께서 말씀해 주십시오.

토론자1: 저는 아파트에서 악기 연주를 금지해야 한다고 생각합니다. 아파트는 여러 사람들이 같이 사는 공간이기 때문에 다른 집에 소음으로 불편을 줄 수 있는 행동은 하면 안 됩니다. 예를 들어서 한밤중에 망치질을 한다든지 창문을 열어 둔 채로 음악을 크게 듣는다든지 하는 행동은 당연히 금지되어야 하는 것입니다. 악기 연주도 마찬가지입니다. 악기 연주는 실수로 나는 소음이 아니라 자기가 선택해서 하는 행동입니다. 따라서 저는 아파트에서 악기 연주를 하는 것은 옳지 않다고 봅니다.

사회자: 네, 의견 잘 들었습니다. 그럼, ‘음악을 사랑하는 사람들의 모임’ 대표께서도 말씀해 주시지요.

토론자2: 저는 아파트에서 악기 연주를 완전히 금지해서는 안 된다고 생각합니다. 아파트에 산다고 해서 개인이 하고 싶은 일을 전혀 하지 못하도록 막는 것은 옳지 않기 때문입니다. 저의 경우에는 피아노 연주하는 것이 가장 큰 즐거움입니다. 아무리 힘들고 피곤하더라고 피아노 연주를 하면 다시 힘이 납니다. 제 취미가 그림 그리는 것이 아니라 소리가 나는 피아노 연주이기 때문에 해서는 안 된다고 하는 입장은 이해가 되지 않습니다. 그럼 음악을 좋아하는 사람들은 아파트에서 살 수 없다는 말입니까? 그래서 저는 아파트에서 악기 연주하는 것을 완전히 금지해서는 안 된다고 봅니다.

➥ Vietsub: Sau khi đã nghe – các bạn nên luyện tập nghe vài lầnnhại theo thì càng tốt. Sau đó nếu thấy cần tham khảo Vietsub thì hãy nhập mã code → blogkimchi vào ô bên dưới để xác nhận mở xem nội dung Vietsub toàn bài.


 

Điểm qua một số ngữ pháp trong bài, nếu bạn cần xem bài học riêng về ngữ pháp đó thì nhấp vào xem chi tiết: Ngữ pháp (으)ㄴ 채로, Ngữ pháp 아/어/여 두다, Ngữ pháp 기 때문에, Ngữ pháp 는지, Ngữ pháp 다고 생각합니다….

› Tải sổ tay luyện dịch Hàn Việt
Danh mục các bài nghe

Tag: 아파트, 부동산, 빌딩, 건물, 재건축, 아파트분양권, 대출, 아파트담보대출..

5/5 - (2 bình chọn)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Blogkimchi.com

Blog chia sẻ về tài liệu học tiếng Hàn, Topik và Hàn Quốc. Bài ghim tài liệu ôn Topik II.
Chia sẻ bài viết hoặc gửi cho bạn bè: